Numbrid indoneesia keeles

Numbrid indoneesia keeles

#eestiindoneesiaSound
0nullnol
1ükssatu
2kaksdua
3kolmtiga
4neliempat
5viislima
6kuusenam
7seitsetujuh
8kaheksadelapan
9üheksasembilan
10kümmesepuluh
11üksteistsebelas
12kaksteistdua belas
13kolmteisttiga belas
14neliteistempat belas
15viisteistlima belas
16kuusteistenam belas
17seitseteisttujuh belas
18kaheksateistdelapan belas
19üheksateistsembilan belas
20kakskümmenddua puluh
21kakskümmend üksdua puluh satu
22kakskümmend kaksdua puluh dua
23kakskümmend kolmdua puluh tiga
24kakskümmend nelidua puluh empat
25kakskümmend viisdua puluh lima
26kakskümmend kuusdua puluh enam
27kakskümmend seitsedua puluh tujuh
28kakskümmend kaheksadua puluh delapan
29kakskümmend üheksadua puluh sembilan
30kolmkümmendtiga puluh
31kolmkümmend ükstiga puluh satu
32kolmkümmend kakstiga puluh dua
33kolmkümmend kolmtiga puluh tiga
34kolmkümmend nelitiga puluh empat
35kolmkümmend viistiga puluh lima
36kolmkümmend kuustiga puluh enam
37kolmkümmend seitsetiga puluh tujuh
38kolmkümmend kaheksatiga puluh delapan
39kolmkümmend üheksatiga puluh sembilan
40nelikümmendempat puluh
41nelikümmend üksempat puluh satu
42nelikümmend kaksempat puluh dua
43nelikümmend kolmempat puluh tiga
44nelikümmend neliempat puluh empat
45nelikümmend viisempat puluh lima
46nelikümmend kuusempat puluh enam
47nelikümmend seitseempat puluh tujuh
48nelikümmend kaheksaempat puluh delapan
49nelikümmend üheksaempat puluh sembilan
50viiskümmendlima puluh
51viiskümmend ükslima puluh satu
52viiskümmend kakslima puluh dua
53viiskümmend kolmlima puluh tiga
54viiskümmend nelilima puluh empat
55viiskümmend viislima puluh lima
56viiskümmend kuuslima puluh enam
57viiskümmend seitselima puluh tujuh
58viiskümmend kaheksalima puluh delapan
59viiskümmend üheksalima puluh sembilan
60kuuskümmendenam puluh
61kuuskümmend üksenam puluh satu
62kuuskümmend kaksenam puluh dua
63kuuskümmend kolmenam puluh tiga
64kuuskümmend nelienam puluh empat
65kuuskümmend viisenam puluh lima
66kuuskümmend kuusenam puluh enam
67kuuskümmend seitseenam puluh tujuh
68kuuskümmend kaheksaenam puluh delapan
69kuuskümmend üheksaenam puluh sembilan
70seitsekümmendtujuh puluh
71seitsekümmend ükstujuh puluh satu
72seitsekümmend kakstujuh puluh dua
73seitsekümmend kolmtujuh puluh tiga
74seitsekümmend nelitujuh puluh empat
75seitsekümmend viistujuh puluh lima
76seitsekümmend kuustujuh puluh enam
77seitsekümmend seitsetujuh puluh tujuh
78seitsekümmend kaheksatujuh puluh delapan
79seitsekümmend üheksatujuh puluh sembilan
80kaheksakümmenddelapan puluh
81kaheksakümmend üksdelapan puluh satu
82kaheksakümmend kaksdelapan puluh dua
83kaheksakümmend kolmdelapan puluh tiga
84kaheksakümmend nelidelapan puluh empat
85kaheksakümmend viisdelapan puluh lima
86kaheksakümmend kuusdelapan puluh enam
87kaheksakümmend seitsedelapan puluh tujuh
88kaheksakümmend kaheksadelapan puluh delapan
89kaheksakümmend üheksadelapan puluh sembilan
90üheksakümmendsembilan puluh
91üheksakümmend ükssembilan puluh satu
92üheksakümmend kakssembilan puluh dua
93üheksakümmend kolmsembilan puluh tiga
94üheksakümmend nelisembilan puluh empat
95üheksakümmend viissembilan puluh lima
96üheksakümmend kuussembilan puluh enam
97üheksakümmend seitsesembilan puluh tujuh
98üheksakümmend kaheksasembilan puluh delapan
99üheksakümmend üheksasembilan puluh sembilan
100sadaseratus

Comments

Loading Comments