Numbrid läti keeles

Numbrid läti keeles

#eestilätiSound
0nullnulle-
1üksviens-
2kaksdivi-
3kolmtrīs-
4neličetri-
5viispieci-
6kuusseši-
7seitseseptiņi-
8kaheksaastoņi-
9üheksadeviņi-
10kümmedesmit-
11üksteistvienpadsmit-
12kaksteistdivpadsmit-
13kolmteisttrīspadsmit-
14neliteistčetrpadsmit-
15viisteistpiecpadsmit-
16kuusteistsešpadsmit-
17seitseteistseptiņpadsmit-
18kaheksateistastoņpadsmit-
19üheksateistdeviņpadsmit-
20kakskümmenddivdesmit-
21kakskümmend üksdivdesmit viens-
22kakskümmend kaksdivdesmit divi-
23kakskümmend kolmdivdesmit trīs-
24kakskümmend nelidivdesmit četri-
25kakskümmend viisdivdesmit pieci-
26kakskümmend kuusdivdesmit seši-
27kakskümmend seitsedivdesmit septiņi-
28kakskümmend kaheksadivdesmit astoņi-
29kakskümmend üheksadivdesmit deviņi-
30kolmkümmendtrīsdesmit-
31kolmkümmend ükstrīsdesmit viens-
32kolmkümmend kakstrīsdesmit divi-
33kolmkümmend kolmtrīsdesmit trīs-
34kolmkümmend nelitrīsdesmit četri-
35kolmkümmend viistrīsdesmit pieci-
36kolmkümmend kuustrīsdesmit seši-
37kolmkümmend seitsetrīsdesmit septiņi-
38kolmkümmend kaheksatrīsdesmit astoņi-
39kolmkümmend üheksatrīsdesmit deviņi-
40nelikümmendčetrdesmit-
41nelikümmend üksčetrdesmit viens-
42nelikümmend kaksčetrdesmit divi-
43nelikümmend kolmčetrdesmit trīs-
44nelikümmend neličetrdesmit četri-
45nelikümmend viisčetrdesmit pieci-
46nelikümmend kuusčetrdesmit seši-
47nelikümmend seitsečetrdesmit septiņi-
48nelikümmend kaheksačetrdesmit astoņi-
49nelikümmend üheksačetrdesmit deviņi-
50viiskümmendpiecdesmit-
51viiskümmend ükspiecdesmit viens-
52viiskümmend kakspiecdesmit divi-
53viiskümmend kolmpiecdesmit trīs-
54viiskümmend nelipiecdesmit četri-
55viiskümmend viispiecdesmit pieci-
56viiskümmend kuuspiecdesmit seši-
57viiskümmend seitsepiecdesmit sepiņi-
58viiskümmend kaheksapiecdesmit astoņi-
59viiskümmend üheksapiecdesmit deviņi-
60kuuskümmendsešdesmit-
61kuuskümmend ükssešdesmit viens-
62kuuskümmend kakssešdesmit divi-
63kuuskümmend kolmsešdesmit trīs-
64kuuskümmend nelisešdesmit četri-
65kuuskümmend viissešdesmit pieci-
66kuuskümmend kuussešdesmit seši-
67kuuskümmend seitsesešdesmit septiņi-
68kuuskümmend kaheksasešdesmit astoņi-
69kuuskümmend üheksasešdesmit deviņi-
70seitsekümmendseptiņdesmit-
71seitsekümmend üksseptiņdesmit viens-
72seitsekümmend kaksseptiņdesmit divi-
73seitsekümmend kolmseptiņdesmit trīs-
74seitsekümmend neliseptiņdesmit četri-
75seitsekümmend viisseptiņdesmit pieci-
76seitsekümmend kuusseptiņdesmit seši-
77seitsekümmend seitseseptiņdesmit septiņi-
78seitsekümmend kaheksaseptiņdesmit astoņi-
79seitsekümmend üheksaseptiņdesmit deviņi-
80kaheksakümmendastoņdesmit-
81kaheksakümmend üksastoņdesmit viens-
82kaheksakümmend kaksastoņdesmit divi-
83kaheksakümmend kolmastoņdesmit trīs-
84kaheksakümmend neliastoņdesmit četri-
85kaheksakümmend viisastoņdesmit pieci-
86kaheksakümmend kuusastoņdesmit seši-
87kaheksakümmend seitseastoņdesmit septiņi-
88kaheksakümmend kaheksaastoņdesmit astoņi-
89kaheksakümmend üheksaastoņdesmit deviņi-
90üheksakümmenddeviņdesmit-
91üheksakümmend üksdeviņdesmit viens-
92üheksakümmend kaksdeviņdesmit divi-
93üheksakümmend kolmdeviņdesmit trīs-
94üheksakümmend nelideviņdesmit četri-
95üheksakümmend viisdeviņdesmit pieci-
96üheksakümmend kuusdeviņdesmit seši-
97üheksakümmend seitsedeviņdesmit septiņi-
98üheksakümmend kaheksadeviņdesmit astoņi-
99üheksakümmend üheksadeviņdesmit deviņi-
100sadasimts-

Comments

Loading Comments