Numbrid poola keeles

Numbrid poola keeles

#eestipoolaSound
0nullzero
1üksjeden
2kaksdwa
3kolmtrzy
4nelicztery
5viispięć
6kuussześć
7seitsesiedem
8kaheksaosiem
9üheksadziewięć
10kümmedziesięć
11üksteistjedenaście
12kaksteistdwanaście
13kolmteisttrzynaście
14neliteistczternaście
15viisteistpiętnaście
16kuusteistszesnaście
17seitseteistsiedemnaście
18kaheksateistosiemnaście
19üheksateistdziewiętnaście
20kakskümmenddwadzieścia
21kakskümmend üksdwadzieścia jeden
22kakskümmend kaksdwadzieścia dwa
23kakskümmend kolmdwadzieścia trzy
24kakskümmend nelidwadzieścia cztery
25kakskümmend viisdwadzieścia pięć
26kakskümmend kuusdwadzieścia sześć
27kakskümmend seitsedwadzieścia siedem
28kakskümmend kaheksadwadzieścia osiem
29kakskümmend üheksadwadzieścia dziewięć
30kolmkümmendtrzydzieści
31kolmkümmend ükstrzydzieści jeden
32kolmkümmend kakstrzydzieści dwa
33kolmkümmend kolmtrzydzieści trzy
34kolmkümmend nelitrzydzieści cztery
35kolmkümmend viistrzydzieści pięć
36kolmkümmend kuustrzydzieści sześć
37kolmkümmend seitsetrzydzieści siedem
38kolmkümmend kaheksatrzydzieści osiem
39kolmkümmend üheksatrzydzieści dziewięć
40nelikümmendczterdzieści
41nelikümmend üksczterdzieści jeden
42nelikümmend kaksczterdzieści dwa
43nelikümmend kolmczterdzieści trzy
44nelikümmend neliczterdzieści cztery
45nelikümmend viisczterdzieści pięć
46nelikümmend kuusczterdzieści sześć
47nelikümmend seitseczterdzieści siedem
48nelikümmend kaheksaczterdzieści osiem
49nelikümmend üheksaczterdzieści dziewięć
50viiskümmendpięćdziesiąt
51viiskümmend ükspięćdziesiąt jeden
52viiskümmend kakspięćdziesiąt dwa
53viiskümmend kolmpięćdziesiąt trzy
54viiskümmend nelipięćdziesiąt cztery
55viiskümmend viispięćdziesiąt pięć
56viiskümmend kuuspięćdziesiąt sześć
57viiskümmend seitsepięćdziesiąt siedem
58viiskümmend kaheksapięćdziesiąt osiem
59viiskümmend üheksapięćdziesiąt dziewięć
60kuuskümmendsześćdziesiąt
61kuuskümmend ükssześćdziesiąt jeden
62kuuskümmend kakssześćdziesiąt dwa
63kuuskümmend kolmsześćdziesiąt trzy
64kuuskümmend nelisześćdziesiąt cztery
65kuuskümmend viissześćdziesiąt pięć
66kuuskümmend kuussześćdziesiąt sześć
67kuuskümmend seitsesześćdziesiąt siedem
68kuuskümmend kaheksasześćdziesiąt osiem
69kuuskümmend üheksasześćdziesiąt dziewięć
70seitsekümmendsiedemdziesiąt
71seitsekümmend ükssiedemdziesiąt jeden
72seitsekümmend kakssiedemdziesiąt dwa
73seitsekümmend kolmsiedemdziesiąt trzy
74seitsekümmend nelisiedemdziesiąt cztery
75seitsekümmend viissiedemdziesiąt pięć
76seitsekümmend kuussiedemdziesiąt sześć
77seitsekümmend seitsesiedemdziesiąt siedem
78seitsekümmend kaheksasiedemdziesiąt osiem
79seitsekümmend üheksasiedemdziesiąt dziewięć
80kaheksakümmendosiemdziesiąt
81kaheksakümmend üksosiemdziesiąt jeden
82kaheksakümmend kaksosiemdziesiąt dwa
83kaheksakümmend kolmosiemdziesiąt trzy
84kaheksakümmend neliosiemdziesiąt cztery
85kaheksakümmend viisosiemdziesiąt pięć
86kaheksakümmend kuusosiemdziesiąt sześć
87kaheksakümmend seitseosiemdziesiąt siedem
88kaheksakümmend kaheksaosiemdziesiąt osiem
89kaheksakümmend üheksaosiemdziesiąt dziewięć
90üheksakümmenddziewięćdziesiąt
91üheksakümmend üksdziewięćdziesiąt jeden
92üheksakümmend kaksdziewięćdziesiąt dwa
93üheksakümmend kolmdziewięćdziesiąt trzy
94üheksakümmend nelidziewięćdziesiąt cztery
95üheksakümmend viisdziewięćdziesiąt pięć
96üheksakümmend kuusdziewięćdziesiąt sześć
97üheksakümmend seitsedziewięćdziesiąt siedem
98üheksakümmend kaheksadziewięćdziesiąt osiem
99üheksakümmend üheksadziewięćdziesiąt dziewięć
100sadasto

Comments

Loading Comments