Numbrid tšehhi keeles

Numbrid tšehhi keeles

#eestitšehhiSound
0nullnula
1üksjedna
2kaksdvě
3kolmtři
4neličtyři
5viispět
6kuusšest
7seitsesedm
8kaheksaosm
9üheksadevět
10kümmedeset
11üksteistjedenáct
12kaksteistdvanáct
13kolmteisttřináct
14neliteistčtrnáct
15viisteistpatnáct
16kuusteistšestnáct
17seitseteistsedmnáct
18kaheksateistosmnáct
19üheksateistdevatenáct
20kakskümmenddvacet
21kakskümmend üksdvacet jedna
22kakskümmend kaksdvacet dva
23kakskümmend kolmdvacet tři
24kakskümmend nelidvacet čtyři
25kakskümmend viisdvacet pět
26kakskümmend kuusdvacet šest
27kakskümmend seitsedvacet sedm
28kakskümmend kaheksadvacet osm
29kakskümmend üheksadvacet devět
30kolmkümmendtřicet
31kolmkümmend ükstřicet jedna
32kolmkümmend kakstřicet dva
33kolmkümmend kolmtřicet tři
34kolmkümmend nelitřicet čtyři
35kolmkümmend viistřicet pět
36kolmkümmend kuustřicet šest
37kolmkümmend seitsetřicet sedm
38kolmkümmend kaheksatřicet osm
39kolmkümmend üheksatřicet devět
40nelikümmendčtyřicet
41nelikümmend üksčtyřicet jedna
42nelikümmend kaksčtyřicet dva
43nelikümmend kolmčtyřicet tři
44nelikümmend neličtyřicet čtyři
45nelikümmend viisčtyřicet pět
46nelikümmend kuusčtyřicet šest
47nelikümmend seitsečtyřicet sedm
48nelikümmend kaheksačtyřicet osm
49nelikümmend üheksačtyřicet devět
50viiskümmendpadesát
51viiskümmend ükspadesát jedna
52viiskümmend kakspadesát dva
53viiskümmend kolmpadesát tři
54viiskümmend nelipadesát čtyři
55viiskümmend viispadesát pět
56viiskümmend kuuspadesát šest
57viiskümmend seitsepadesát sedm
58viiskümmend kaheksapadesát osm
59viiskümmend üheksapadesát devět
60kuuskümmendšedesát
61kuuskümmend üksšedesát jedna
62kuuskümmend kaksšedesát dva
63kuuskümmend kolmšedesát tři
64kuuskümmend nelišedesát čtyři
65kuuskümmend viisšedesát pět
66kuuskümmend kuusšedesát šest
67kuuskümmend seitsešedesát sedm
68kuuskümmend kaheksašedesát osm
69kuuskümmend üheksašedesát devět
70seitsekümmendsedmdesát
71seitsekümmend ükssedmdesát jedna
72seitsekümmend kakssedmdesát dva
73seitsekümmend kolmsedmdesát tři
74seitsekümmend nelisedmdesát čtyři
75seitsekümmend viissedmdesát pět
76seitsekümmend kuussedmdesát šest
77seitsekümmend seitsesedmdesát sedm
78seitsekümmend kaheksasedmdesát osm
79seitsekümmend üheksasedmdesát devět
80kaheksakümmendosmdesát
81kaheksakümmend üksosmdesát jedna
82kaheksakümmend kaksosmdesát dva
83kaheksakümmend kolmosmdesát tři
84kaheksakümmend neliosmdesát čtyři
85kaheksakümmend viisosmdesát pět
86kaheksakümmend kuusosmdesát šest
87kaheksakümmend seitseosmdesát sedm
88kaheksakümmend kaheksaosmdesát osm
89kaheksakümmend üheksaosmdesát devět
90üheksakümmenddevadesát
91üheksakümmend üksdevadesát jedna
92üheksakümmend kaksdevadesát dva
93üheksakümmend kolmdevadesát tři
94üheksakümmend nelidevadesát čtyři
95üheksakümmend viisdevadesát pět
96üheksakümmend kuusdevadesát šest
97üheksakümmend seitsedevadesát sedm
98üheksakümmend kaheksadevadesát osm
99üheksakümmend üheksadevadesát devět
100sadasto

Comments

Loading Comments