اعداد به زبان ارمنی

اعداد به زبان ارمنی

0
զէրօ
صفر
1
մեկ
یک
2
երկու
دو
3
երեք
سه
4
չորս
چهار
5
հինգ
پنج
6
վեց
شش
7
յոթ
هفت
8
ութ
هشت
9
ինը
نه
10
տաս
ده
11
տասնմեկ
یازده
12
տասներկու
دوازده
13
տասներեք
سیزده
14
տասնչորս
چهارده
15
տասնհինգ
پانزده
16
տասնվեց
شانزده
17
տասնյոթ
هفده
18
տասնութ
هجده
19
տասնինը
نوزده
20
քսան
بیست
21
քսանմեկ
بیست و یک
22
քսաներկու
بیست و دو
23
քսաներեք
بیست و سه
24
քսանչորս
بیست و چهار
25
քսանհինգ
بیست و پنج
26
քսանվեց
بیست و شش
27
քսանյոթ
بیست و هفت
28
քսանութ
بیست و هشت
29
քսանինը
بیست و نه
30
երեսուն
سی
31
երեսունմեկ
سی و یک
32
երեսուներեք
سی و دو
33
երեսուներեք
سی و سه
34
երեսունչորս
سی و چهار
35
երեսունհինգ
سی و پنج
36
երեսունվեց
سی و شش
37
երեսունյոթ
سی و هفت
38
երեսունութ
سی و هشت
39
երեսունինը
سی و نه
40
քառասուն
چهل
41
քառասունմեկ
چهل و یک
42
քառասուներկու
چهل و دو
43
քառասուներեք
چهل و سه
44
քառասունչորս
چهل و چهار
45
քառասունհինգ
چهل و پنج
46
քառասունվեց
چهل و شش
47
քառասունյոթ
چهل و هفت
48
քառասունութ
چهل و هشت
49
քառասունինը
چهل و نه
50
հիսուն
پنجاه
51
հիսունմեկ
پنجاه و یک
52
հիսուներկու
پنجاه و دو
53
հիսուներեք
پنجاه و سه
54
հիսունչորս
پنجاه و چهار
55
հիսունհինգ
پنجاه و پنج
56
հիսունվեց
پنجاه و شش
57
հիսունյոթ
پنجاه و هفت
58
հիսունութ
پنجاه و هشت
59
հիսունինը
پنجاه و نه
60
վաթսուն
شصت
61
վաթսունմեկ
شصت و یک
62
Վաթսուն
شصت و دو
63
վաթսուներեք
شصت و سه
64
վաթսունչորս
شصت و چهار
65
վաթսունհինգ
شصت و پنج
66
վաթսունվեց
شصت و شش
67
վաթսունյոթ
شصت و هفت
68
վաթսունութ
شصت و هشت
69
վաթսունինը
شصت و نه
70
յոթանասուն
هفتاد
71
յոթանասունմեկ
هفتاد و یک
72
յոթանասուներկու
هفتادودو
73
յոթանասուներեք
هفتاد و سه
74
յոթանասունչորս
هفتاد و چهار
75
յոթանասունհինգ
هفتاد و پنج
76
յոթանասունվեց
هفتاد و شش
77
յոթանասունյոթ
هفتاد و هفت
78
յոթանասունութ
هفتاد و هشت
79
յոթանասունինը
هفتاد و نه
80
ութանասուն
هشتاد
81
ութանասունմեկ
هشتاد و یک
82
ութանասուներկու
هشتاد و دو
83
ութանասուներեք
هشتاد و سه
84
ութանասունչորս
هشتاد و چهار
85
ութանասունհինգ
هشتاد و پنج
86
ութանասունվեց
هشتاد و شش
87
ութանասունյոթ
هشتاد و هفت
88
ութանասունութ
هشتاد و هشت
89
ութանասունինը
هشتاد و نه
90
իննսուն
نود
91
իննսունմեկ
نود و یک
92
իննսուներկու
نود و دو
93
իննսուներեք
نود و سه
94
իննսունչորս
نود و چهار
95
իննսունհինգ
نود و پنج
96
իննսունվեց
نود و شش
97
իննսունյոթ
نود و هفت
98
իննսունութ
نود و هشت
99
իննսունինը
نود و نه
100
հարյուր
صد

Comments

Loading Comments