اعداد به زبان ارمنی

اعداد به زبان ارمنی

#فارسیارمنیSound
0صفرզէրօ-
1یکմեկ-
2دوերկու-
3سهերեք-
4چهارչորս-
5پنجհինգ-
6ششվեց-
7هفتյոթ-
8هشتութ-
9نهինը-
10دهտաս-
11یازدهտասնմեկ-
12دوازدهտասներկու-
13سیزدهտասներեք-
14چهاردهտասնչորս-
15پانزدهտասնհինգ-
16شانزدهտասնվեց-
17هفدهտասնյոթ-
18هجدهտասնութ-
19نوزدهտասնինը-
20بیستքսան-
21بیست و یکքսանմեկ-
22بیست و دوքսաներկու-
23بیست و سهքսաներեք-
24بیست و چهارքսանչորս-
25بیست و پنجքսանհինգ-
26بیست و ششքսանվեց-
27بیست و هفتքսանյոթ-
28بیست و هشتքսանութ-
29بیست و نهքսանինը-
30سیերեսուն-
31سی و یکերեսունմեկ-
32سی و دوերեսուներեք-
33سی و سهերեսուներեք -
34سی و چهارերեսունչորս-
35سی و پنجերեսունհինգ-
36سی و ششերեսունվեց-
37سی و هفتերեսունյոթ-
38سی و هشتերեսունութ-
39سی و نهերեսունինը-
40چهلքառասուն-
41چهل و یکքառասունմեկ-
42چهل و دوքառասուներկու-
43چهل و سهքառասուներեք-
44چهل و چهارքառասունչորս-
45چهل و پنجքառասունհինգ-
46چهل و ششքառասունվեց-
47چهل و هفتքառասունյոթ-
48چهل و هشتքառասունութ-
49چهل و نهքառասունինը-
50پنجاهհիսուն-
51پنجاه و یکհիսունմեկ-
52پنجاه و دوհիսուներկու-
53پنجاه و سهհիսուներեք-
54پنجاه و چهارհիսունչորս-
55پنجاه و پنجհիսունհինգ-
56پنجاه و ششհիսունվեց-
57پنجاه و هفتհիսունյոթ-
58پنجاه و هشتհիսունութ-
59پنجاه و نهհիսունինը-
60شصتվաթսուն-
61شصت و یکվաթսունմեկ-
62شصت و دوՎաթսուն-
63شصت و سهվաթսուներեք-
64شصت و چهارվաթսունչորս-
65شصت و پنجվաթսունհինգ-
66شصت و ششվաթսունվեց-
67شصت و هفتվաթսունյոթ-
68شصت و هشتվաթսունութ-
69شصت و نهվաթսունինը-
70هفتادյոթանասուն-
71هفتاد و یکյոթանասունմեկ-
72هفتادودوյոթանասուներկու-
73هفتاد و سهյոթանասուներեք-
74هفتاد و چهارյոթանասունչորս-
75هفتاد و پنجյոթանասունհինգ-
76هفتاد و ششյոթանասունվեց-
77هفتاد و هفتյոթանասունյոթ-
78هفتاد و هشتյոթանասունութ-
79هفتاد و نهյոթանասունինը-
80هشتادութանասուն-
81هشتاد و یکութանասունմեկ-
82هشتاد و دوութանասուներկու-
83هشتاد و سهութանասուներեք-
84هشتاد و چهارութանասունչորս-
85هشتاد و پنجութանասունհինգ-
86هشتاد و ششութանասունվեց-
87هشتاد و هفتութանասունյոթ-
88هشتاد و هشتութանասունութ-
89هشتاد و نهութանասունինը-
90نودիննսուն-
91نود و یکիննսունմեկ-
92نود و دوիննսուներկու-
93نود و سهիննսուներեք-
94نود و چهارիննսունչորս-
95نود و پنجիննսունհինգ-
96نود و ششիննսունվեց-
97نود و هفتիննսունյոթ-
98نود و هشتիննսունութ-
99نود و نهիննսունինը-
100صدհարյուր-

Comments

Loading Comments