اعداد به زبان رومانیایی

اعداد به زبان رومانیایی

0
Zero
صفر
1
unu
یک
2
doi
دو
3
trei
سه
4
patru
چهار
5
cinci
پنج
6
şase
شش
7
şapte
هفت
8
opt
هشت
9
nouă
نه
10
zece
ده
11
unsprezece
یازده
12
doisprezece
دوازده
13
treisprezece
سیزده
14
paisprezece
چهارده
15
cincisprezece
پانزده
16
şaisprezece
شانزده
17
şaptesprezece
هفده
18
optsprezece
هجده
19
nouăsprezece
نوزده
20
douăzeci
بیست
21
douăzeci şi unu
بیست و یک
22
douăzeci şi doi
بیست و دو
23
douăzeci şi trei
بیست و سه
24
douăzeci şi patru
بیست و چهار
25
douăzeci şi cinci
بیست و پنج
26
douăzeci şi şase
بیست و شش
27
douăzeci şi şapte
بیست و هفت
28
douăzeci şi opt
بیست و هشت
29
douăzeci şi nouă
بیست و نه
30
treizeci
سی
31
treizeci şi unu
سی و یک
32
treizeci şi doi
سی و دو
33
treizeci şi trei
سی و سه
34
treizeci şi patru
سی و چهار
35
treizeci şi cinci
سی و پنج
36
treizeci şi şase
سی و شش
37
treizeci şi şapte
سی و هفت
38
treizeci şi opt
سی و هشت
39
treizeci şi nouă
سی و نه
40
patruzeci
چهل
41
patruzeci şi unu
چهل و یک
42
patruzeci şi doi
چهل و دو
43
patruzeci şi trei
چهل و سه
44
patruzeci şi patru
چهل و چهار
45
patruzeci şi cinci
چهل و پنج
46
patruzeci şi şase
چهل و شش
47
patruzeci şi şapte
چهل و هفت
48
patruzeci şi opt
چهل و هشت
49
patruzeci şi nouă
چهل و نه
50
cincizeci
پنجاه
51
cincizeci şi unu
پنجاه و یک
52
cincizeci şi doi
پنجاه و دو
53
cincizeci şi trei
پنجاه و سه
54
cincizeci şi patru
پنجاه و چهار
55
cincizeci şi cinci
پنجاه و پنج
56
cincizeci şi şase
پنجاه و شش
57
cincizeci şi şapte
پنجاه و هفت
58
cincizeci şi opt
پنجاه و هشت
59
cincizeci şi nouă
پنجاه و نه
60
şaizeci
شصت
61
şaizeci şi unu
شصت و یک
62
şaizeci şi doi
شصت و دو
63
şaizeci şi trei
شصت و سه
64
şaizeci şi patru
شصت و چهار
65
şaizeci şi cinci
شصت و پنج
66
şaizeci şi şase
شصت و شش
67
şaizeci şi şapte
شصت و هفت
68
şaizeci şi opt
شصت و هشت
69
şaizeci şi nouă
شصت و نه
70
şaptezeci
هفتاد
71
şaptezeci şi unu
هفتاد و یک
72
şaptezeci şi doi
هفتادودو
73
şaptezeci şi trei
هفتاد و سه
74
şaptezeci şi patru
هفتاد و چهار
75
şaptezeci şi cinci
هفتاد و پنج
76
şaptezeci şi şase
هفتاد و شش
77
şaptezeci şi şapte
هفتاد و هفت
78
şaptezeci şi opt
هفتاد و هشت
79
şaptezeci şi nouă
هفتاد و نه
80
optzeci
هشتاد
81
optzeci şi unu
هشتاد و یک
82
optzeci şi doi
هشتاد و دو
83
optzeci şi trei
هشتاد و سه
84
optzeci şi patru
هشتاد و چهار
85
optzeci şi cinci
هشتاد و پنج
86
optzeci şi şase
هشتاد و شش
87
optzeci şi şapte
هشتاد و هفت
88
optzeci şi opt
هشتاد و هشت
89
optzeci şi nouă
هشتاد و نه
90
nouăzeci
نود
91
nouăzeci şi unu
نود و یک
92
nouăzeci şi doi
نود و دو
93
nouăzeci şi trei
نود و سه
94
nouăzeci şi patru
نود و چهار
95
nouăzeci şi cinci
نود و پنج
96
nouăzeci şi şase
نود و شش
97
nouăzeci şi şapte
نود و هفت
98
nouăzeci şi opt
نود و هشت
99
nouăzeci şi nouă
نود و نه
100
o sută
صد

Comments

Loading Comments