اعداد در بلاروس

اعداد در بلاروس

0
нуль
صفر
1
адзін
یک
2
два
دو
3
тры
سه
4
чатыры
چهار
5
пяць
پنج
6
шэсць
شش
7
сем
هفت
8
восем
هشت
9
дзевяць
نه
10
Дзесяць
ده
11
адзінаццаць
یازده
12
дванаццаць
دوازده
13
трынаццаць
سیزده
14
чатырнаццаць
چهارده
15
пятнаццаць
پانزده
16
шаснаццаць
شانزده
17
семнаццаць
هفده
18
васемнаццаць
هجده
19
дзевятнаццаць
نوزده
20
дваццаць
بیست
21
дваццаць адзін
بیست و یک
22
дваццаць два
بیست و دو
23
дваццаць тры
بیست و سه
24
дваццаць чатыры
بیست و چهار
25
дваццаць пяць
بیست و پنج
26
дваццаць шэсць
بیست و شش
27
дваццаць сем
بیست و هفت
28
дваццаць восем
بیست و هشت
29
дваццаць дзевяць
بیست و نه
30
трыццаць
سی
31
трыццаць адзін
سی و یک
32
трыццаць два
سی و دو
33
трыццаць тры
سی و سه
34
трыццаць чатыры
سی و چهار
35
трыццаць пяць
سی و پنج
36
трыццаць шэсць
سی و شش
37
трыццаць сем
سی و هفت
38
трыццаць восем
سی و هشت
39
трыццаць дзевяць
سی و نه
40
сорак
چهل
41
сорак адзін
چهل و یک
42
сорак два
چهل و دو
43
сорак тры
چهل و سه
44
сорак чатыры
چهل و چهار
45
сорак пяць
چهل و پنج
46
сорак шэсць
چهل و شش
47
сорак сем
چهل و هفت
48
сорак восем
چهل و هشت
49
сорак дзевяць
چهل و نه
50
пяцьдзесят
پنجاه
51
пяцьдзесят адзін
پنجاه و یک
52
пяцьдзесят два
پنجاه و دو
53
пяцьдзесят тры
پنجاه و سه
54
пяцьдзесят чатыры
پنجاه و چهار
55
пяцьдзесят пяць
پنجاه و پنج
56
пяцьдзесят шэсць
پنجاه و شش
57
пяцьдзесят сем
پنجاه و هفت
58
пяцьдзесят восем
پنجاه و هشت
59
пяцьдзесят дзевяць
پنجاه و نه
60
шэсцьдзесят
شصت
61
шэсцьдзесят адзін
شصت و یک
62
шэсцьдзесят два
شصت و دو
63
шэсцьдзесят тры
شصت و سه
64
шэсцьдзесят чатыры
شصت و چهار
65
шэсцьдзесят пяць
شصت و پنج
66
шэсцьдзесят шэсць
شصت و شش
67
шэсцьдзесят сем
شصت و هفت
68
шэсцьдзесят восем
شصت و هشت
69
шэсцьдзесят дзевяць
شصت و نه
70
семдзесят
هفتاد
71
семдзесят адзін
هفتاد و یک
72
семдзесят два
هفتادودو
73
семдзесят тры
هفتاد و سه
74
семдзесят чатыры
هفتاد و چهار
75
семдзесят пяць
هفتاد و پنج
76
семдзесят шэсць
هفتاد و شش
77
семдзесят сем
هفتاد و هفت
78
семдзесят восем
هفتاد و هشت
79
семдзесят дзевяць
هفتاد و نه
80
восемдзесят
هشتاد
81
восемдзесят адзін
هشتاد و یک
82
восемдзесят два
هشتاد و دو
83
восемдзесят тры
هشتاد و سه
84
восемдзесят чатыры
هشتاد و چهار
85
восемдзесят пяць
هشتاد و پنج
86
восемдзесят шэсць
هشتاد و شش
87
восемдзесят сем
هشتاد و هفت
88
восемдзесят восем
هشتاد و هشت
89
восемдзесят дзевяць
هشتاد و نه
90
дзевяноста
نود
91
дзевяноста адзін
نود و یک
92
дзевяноста два
نود و دو
93
дзевяноста тры
نود و سه
94
дзевяноста чатыры
نود و چهار
95
дзевяноста пяць
نود و پنج
96
дзевяноста шэсць
نود و شش
97
дзевяноста сем
نود و هفت
98
дзевяноста восем
نود و هشت
99
дзевяноста дзевяць
نود و نه
100
сто
صد

Comments

Loading Comments