اعداد در مقدونی

اعداد در مقدونی

0
нула
صفر
1
еден
یک
2
два
دو
3
три
سه
4
четири
چهار
5
пет
پنج
6
шест
شش
7
седум
هفت
8
осум
هشت
9
девет
نه
10
десет
ده
11
единаесет
یازده
12
дванаесет
دوازده
13
тринаесет
سیزده
14
четиринаесет
چهارده
15
петнаесет
پانزده
16
шеснаесет
شانزده
17
седумнаесет
هفده
18
осумнаесет
هجده
19
деветнаесет
نوزده
20
дваесет
بیست
21
дваесет и еден
بیست و یک
22
дваесет и два
بیست و دو
23
дваесет и три
بیست و سه
24
дваесет и четири
بیست و چهار
25
дваесет и пет
بیست و پنج
26
дваесет и шест
بیست و شش
27
дваесет и седум
بیست و هفت
28
дваесет и осум
بیست و هشت
29
дваесет и девет
بیست و نه
30
триесет
سی
31
триесет и еден
سی و یک
32
триесет и два
سی و دو
33
триесет и три
سی و سه
34
триесет и четири
سی و چهار
35
триесет и пет
سی و پنج
36
триесет и шест
سی و شش
37
триесет и седум
سی و هفت
38
триесет и осум
سی و هشت
39
триесет и девет
سی و نه
40
четириесет
چهل
41
четириесет и еден
چهل و یک
42
четириесет и два
چهل و دو
43
четириесет и три
چهل و سه
44
четириесет и четири
چهل و چهار
45
четириесет и пет
چهل و پنج
46
четириесет и шест
چهل و شش
47
четириесет и седум
چهل و هفت
48
четириесет и осум
چهل و هشت
49
четириесет и девет
چهل و نه
50
педесет
پنجاه
51
педесет и еден
پنجاه و یک
52
педесет и два
پنجاه و دو
53
педесет и три
پنجاه و سه
54
педесет и четири
پنجاه و چهار
55
педесет и пет
پنجاه و پنج
56
педесет и шест
پنجاه و شش
57
педесет и седум
پنجاه و هفت
58
педесет и осум
پنجاه و هشت
59
педесет и девет
پنجاه و نه
60
шеесет
شصت
61
шеесет и еден
شصت و یک
62
шеесет и два
شصت و دو
63
шеесет и три
شصت و سه
64
шеесет и четири
شصت و چهار
65
шеесет и пет
شصت و پنج
66
шеесет и шест
شصت و شش
67
шеесет и седум
شصت و هفت
68
шеесет и осум
شصت و هشت
69
шеесет и девет
شصت و نه
70
седумдесет
هفتاد
71
седумдесет и еден
هفتاد و یک
72
седумдесет и два
هفتادودو
73
седумдесет и три
هفتاد و سه
74
седумдесет и четири
هفتاد و چهار
75
седумдесет и пет
هفتاد و پنج
76
седумдесет и шест
هفتاد و شش
77
седумдесет и седум
هفتاد و هفت
78
седумдесет и осум
هفتاد و هشت
79
седумдесет и девет
هفتاد و نه
80
осумдесет
هشتاد
81
осумдесет и еден
هشتاد و یک
82
осумдесет и два
هشتاد و دو
83
осумдесет и три
هشتاد و سه
84
осумдесет и четири
هشتاد و چهار
85
осумдесет и пет
هشتاد و پنج
86
осумдесет и шест
هشتاد و شش
87
осумдесет и седум
هشتاد و هفت
88
осумдесет и осум
هشتاد و هشت
89
осумдесет и девет
هشتاد و نه
90
деведесет
نود
91
деведесет и еден
نود و یک
92
деведесет и два
نود و دو
93
деведесет и три
نود و سه
94
деведесет и четири
نود و چهار
95
деведесет и пет
نود و پنج
96
деведесет и шест
نود و شش
97
деведесет и седум
نود و هفت
98
деведесет и осум
نود و هشت
99
деведесет и девет
نود و نه
100
сто
صد

Comments

Loading Comments