اعداد در ازبک

اعداد در ازبک

0
no'l
صفر
1
bir
یک
2
ikki
دو
3
uch
سه
4
to'rt
چهار
5
besh
پنج
6
olti
شش
7
yetti
هفت
8
sakkiz
هشت
9
to'qqiz
نه
10
o'n
ده
11
o'n bir
یازده
12
o'n ikki
دوازده
13
o'n uch
سیزده
14
o'n to'rt
چهارده
15
o'n besh
پانزده
16
o'n olti
شانزده
17
o'n yetti
هفده
18
o'n sakkiz
هجده
19
o'n to'qqiz
نوزده
20
yigirma
بیست
21
yigirma bir
بیست و یک
22
yigirma ikki
بیست و دو
23
yigirma uch
بیست و سه
24
yigirma to'rt
بیست و چهار
25
yigirma besh
بیست و پنج
26
yigirma olti
بیست و شش
27
yigirma yetti
بیست و هفت
28
yigiıma sakkiz
بیست و هشت
29
yigirına to'qqiz
بیست و نه
30
o'ttiz
سی
31
o'ttiz bir
سی و یک
32
o'ttiz ikki
سی و دو
33
o'ttiz uch
سی و سه
34
o'ttiz to'rt
سی و چهار
35
o'ttiz besh
سی و پنج
36
o'ttiz olti
سی و شش
37
o'ttiz yetti
سی و هفت
38
o'ttiz sakkiz
سی و هشت
39
o'ttiz to'qqiz
سی و نه
40
qirq
چهل
41
qirq bir
چهل و یک
42
qirq ikki
چهل و دو
43
qirq uch
چهل و سه
44
qirq to'rt
چهل و چهار
45
qirq besh
چهل و پنج
46
qirq olti
چهل و شش
47
qirq yetti
چهل و هفت
48
qirq sakkiz
چهل و هشت
49
qirq to'qqiz
چهل و نه
50
ellik
پنجاه
51
ellik bir
پنجاه و یک
52
ellik ikki
پنجاه و دو
53
ellik uch
پنجاه و سه
54
ellik to'rt
پنجاه و چهار
55
ellik besh
پنجاه و پنج
56
ellik olti
پنجاه و شش
57
ellik yetti
پنجاه و هفت
58
ellik sakkiz
پنجاه و هشت
59
ellik to'qqiz
پنجاه و نه
60
oltmish
شصت
61
oltmish bir
شصت و یک
62
oltmish ikki
شصت و دو
63
oltmish uch
شصت و سه
64
oltmish to'rt
شصت و چهار
65
oltmish besh
شصت و پنج
66
oltmish olti
شصت و شش
67
oltmish yetti
شصت و هفت
68
oltmish sakkiz
شصت و هشت
69
oltmish to'qqiz
شصت و نه
70
yetmish
هفتاد
71
yetmish bir
هفتاد و یک
72
yetmish ikki
هفتادودو
73
yetmish uch
هفتاد و سه
74
yetmish to'rt
هفتاد و چهار
75
yetmish besh
هفتاد و پنج
76
yetmish olti
هفتاد و شش
77
yetmish yetti
هفتاد و هفت
78
yetmish sakkiz
هفتاد و هشت
79
yetmish to'qqiz
هفتاد و نه
80
sakson
هشتاد
81
sakson bir
هشتاد و یک
82
sakson ikki
هشتاد و دو
83
sakson uch
هشتاد و سه
84
sakson to'rt
هشتاد و چهار
85
sakson besh
هشتاد و پنج
86
sakson olti
هشتاد و شش
87
sakson yetti
هشتاد و هفت
88
sakson sakkiz
هشتاد و هشت
89
sakson to'qqiz
هشتاد و نه
90
to'qson
نود
91
to'qson bir
نود و یک
92
to'qson ikki
نود و دو
93
to'qson uch
نود و سه
94
to'qson to'rt
نود و چهار
95
to'qson besh
نود و پنج
96
to'qson olti
نود و شش
97
to'qson yetti
نود و هفت
98
to'qson sakkiz
نود و هشت
99
to'qson to'qqiz
نود و نه
100
bir yuz
صد

Comments

Loading Comments