Numerot espanjaksi

Numerot espanjaksi

#suomiespanjaSound
0NollaCero
1yksiuno
2kaksidos
3kolmetres
4neljäcuatro
5viisicinco
6kuusiseis
7seitsemänsiete
8kahdeksanocho
9yhdeksännueve
10kymmenendiez
11yksitoistaonce
12kaksitoistadoce
13kolmetoistatrece
14neljätoistacatorce
15viisitoistaquince
16kuusitoistadieciséis
17seitsemäntoistadiecisiete
18kahdeksantoistadieciocho
19yhdeksäntoistadiecinueve
20kaksikymmentäveinte
21kaksikymmentäyksiveintiuno
22kaksikymmentäkaksiveintidós
23kaksikymmentäkolmeveintitrés
24kaksikymmentäneljäveinticuatro
25kaksikymmentäviisiveinticinco
26kaksikymmentäkuusiveintiséis
27kaksikymmentäseitsemänveintisiete
28kaksikymmentäkahdeksanveintiocho
29kaksikymmentäyhdeksänveintinueve
30kolmekymmentätreinta
31kolmekymmentäyksitreinta y uno
32kolmekymmentäkaksitreinta y dos
33kolmekymmentäkolmetreinta y tres
34kolmekymmentäneljätreinta y cuatro
35kolmekymmentäviisitreinta y cinco
36kolmekymmentäkuusitreinta y seis
37kolmekymmentäseitsemäntreinta y siete
38kolmekymmentäkahdeksantreinta y ocho
39kolmekymmentäyhdeksäntreinta y nueve
40neljäkymmentäcuarenta
41neljäkymmentäyksicuarenta y uno
42neljäkymmentäkaksicuarenta y dos
43neljäkymmentäkolmecuarenta y tres
44neljäkymmentäneljäcuarenta y cuatro
45neljäkymmentäviisicuarenta y cinco
46neljäkymmentäkuusicuarenta y seis
47neljäkymmentäseitsemäncuarenta y siete
48neljäkymmentäkahdeksancuarenta y ocho
49neljäkymmentäyhdeksäncuarenta y nueve
50viisikymmentäcincuenta
51viisikymmentäyksicincuenta y uno
52viisikymmentäkaksicincuenta y dos
53viisikymmentäkolmecincuenta y tres
54viisikymmentäneljäcincuenta y cuatro
55viisikymmentäviisicincuenta y cinco
56viisikymmentäkuusicincuenta y seis
57viisikymmentäseitsemäncincuenta y siete
58viisikymmentäkahdeksancincuenta y ocho
59viisikymmentäyhdeksäncincuenta y nueve
60kuusikymmentäsesenta
61kuusikymmentäyksisesenta y uno
62kuusikymmentäkaksisesenta y dos
63kuusikymmentäkolmesesenta y tres
64kuusikymmentäneljäsesenta y cuatro
65kuusikymmentäviisisesenta y cinco
66kuusikymmentäkuusisesenta y seis
67kuusikymmentäseitsemänsesenta y siete
68kuusikymmentäkahdeksansesenta y ocho
69kuusikymmentäyhdeksänsesenta y nueve
70seitsemänkymmentäsetenta
71seitsemänkymmentäyksisetenta y uno
72seitsemänkymmentäkaksisetenta y dos
73seitsemänkymmentäkolmesetenta y tres
74seitsemänkymmentäneljäsetenta y cuatro
75seitsemänkymmentäviisisetenta y cinco
76seitsemänkymmentäkuusisetenta y seis
77seitsemänkymmentäseitsemänsetenta y siete
78seitsemänkymmentäkahdeksansetenta y ocho
79seitsemänkymmentäyhdeksänsetenta y nueve
80kahdeksankymmentäochenta
81kahdeksankymmentäyksiochenta y uno
82kahdeksankymmentäkaksiochenta y dos
83kahdeksankymmentäkolmeochenta y tres
84kahdeksankymmentäneljäochenta y cuatro
85kahdeksankymmentäviisiochenta y cinco
86kahdeksankymmentäkuusiochenta y seis
87kahdeksankymmentäseitsemänochenta y siete
88kahdeksankymmentäkahdeksanochenta y ocho
89kahdeksankymmentäyhdeksänochenta y nueve
90yhdeksänkymmentänoventa
91yhdeksänkymmentäyksinoventa y uno
92yhdeksänkymmentäkaksinoventa y dos
93yhdeksänkymmentäkolmenoventa y tres
94yhdeksänkymmentäneljänoventa y cuatro
95yhdeksänkymmentäviisinoventa y cinco
96yhdeksänkymmentäkuusinoventa y seis
97yhdeksänkymmentäseitsemännoventa y siete
98yhdeksänkymmentäkahdeksannoventa y ocho
99yhdeksänkymmentäyhdeksännoventa y nueve
100satacien

Comments

Loading Comments