Numerot Gujarati

Numerot Gujarati

# suomi gujarati Sound
0 Nolla શૂન્ય
1 yksi એક
2 kaksi બે
3 kolme ત્રણ
4 neljä ચાર
5 viisi પાંચ
6 kuusi
7 seitsemän સાત
8 kahdeksan આઠ
9 yhdeksän નવ
10 kymmenen દસ
11 yksitoista અગિયાર
12 kaksitoista બાર
13 kolmetoista તેર
14 neljätoista ચૌદ
15 viisitoista પંદર
16 kuusitoista સોળ
17 seitsemäntoista સત્તર
18 kahdeksantoista અઢાર
19 yhdeksäntoista ઓગણિસ
20 kaksikymmentä વીસ
21 kaksikymmentäyksi એકવીસ
22 kaksikymmentäkaksi બાવીસ
23 kaksikymmentäkolme તેવીસ
24 kaksikymmentäneljä ચોવીસ
25 kaksikymmentäviisi પચ્ચીસ
26 kaksikymmentäkuusi છવીસ
27 kaksikymmentäseitsemän સત્તાવીસ
28 kaksikymmentäkahdeksan અઠ્ઠાવીસ
29 kaksikymmentäyhdeksän ઓગણત્રીસ
30 kolmekymmentä ત્રીસ
31 kolmekymmentäyksi એકત્રીસ
32 kolmekymmentäkaksi બત્રીસ
33 kolmekymmentäkolme તેત્રીસ
34 kolmekymmentäneljä ચોત્રીસ
35 kolmekymmentäviisi પાંત્રીસ
36 kolmekymmentäkuusi છત્રીસ
37 kolmekymmentäseitsemän સડત્રીસ
38 kolmekymmentäkahdeksan અડત્રીસ
39 kolmekymmentäyhdeksän ઓગણચાલીસ
40 neljäkymmentä ચાલીસ
41 neljäkymmentäyksi એકતાલીસ
42 neljäkymmentäkaksi બેતાલીસ
43 neljäkymmentäkolme ત્રેતાલીસ
44 neljäkymmentäneljä ચુંમાલીસ
45 neljäkymmentäviisi પિસ્તાલીસ
46 neljäkymmentäkuusi છેતાલીસ
47 neljäkymmentäseitsemän સુડતાલીસ
48 neljäkymmentäkahdeksan અડતાલીસ
49 neljäkymmentäyhdeksän ઓગણપચાસ
50 viisikymmentä પચાસ
51 viisikymmentäyksi એકાવન
52 viisikymmentäkaksi બાવન
53 viisikymmentäkolme ત્રેપન
54 viisikymmentäneljä ચોપન
55 viisikymmentäviisi પંચાવન
56 viisikymmentäkuusi છપ્પન
57 viisikymmentäseitsemän સત્તાવન
58 viisikymmentäkahdeksan અઠ્ઠાવન
59 viisikymmentäyhdeksän ઓગણસાઠ
60 kuusikymmentä સાઈઠ
61 kuusikymmentäyksi એકસઠ
62 kuusikymmentäkaksi બાસઠ
63 kuusikymmentäkolme ત્રેસઠ
64 kuusikymmentäneljä ચોસઠ
65 kuusikymmentäviisi પાંસઠ
66 kuusikymmentäkuusi છાસઠ
67 kuusikymmentäseitsemän સડસઠ
68 kuusikymmentäkahdeksan અડસઠ
69 kuusikymmentäyhdeksän અગણોસિત્તેર
70 seitsemänkymmentä સિત્તેર
71 seitsemänkymmentäyksi એકોતેર
72 seitsemänkymmentäkaksi બોતેર
73 seitsemänkymmentäkolme તોતેર
74 seitsemänkymmentäneljä ચુમોતેર
75 seitsemänkymmentäviisi પંચોતેર
76 seitsemänkymmentäkuusi છોતેર
77 seitsemänkymmentäseitsemän સિત્યોતેર
78 seitsemänkymmentäkahdeksan ઇઠ્યોતેર
79 seitsemänkymmentäyhdeksän ઓગણાએંસી
80 kahdeksankymmentä એંસી
81 kahdeksankymmentäyksi એક્યાસી
82 kahdeksankymmentäkaksi બ્યાસી
83 kahdeksankymmentäkolme ત્યાસી
84 kahdeksankymmentäneljä ચોર્યાસી
85 kahdeksankymmentäviisi પંચાસી
86 kahdeksankymmentäkuusi છ્યાસી
87 kahdeksankymmentäseitsemän સિત્યાસી
88 kahdeksankymmentäkahdeksan ઈઠ્યાસી
89 kahdeksankymmentäyhdeksän નેવ્યાસી
90 yhdeksänkymmentä નેવું
91 yhdeksänkymmentäyksi એકાણું
92 yhdeksänkymmentäkaksi બાણું
93 yhdeksänkymmentäkolme ત્રાણું
94 yhdeksänkymmentäneljä ચોરાણું
95 yhdeksänkymmentäviisi પંચાણું
96 yhdeksänkymmentäkuusi છન્નું
97 yhdeksänkymmentäseitsemän સત્તાણું
98 yhdeksänkymmentäkahdeksan અઠ્ઠાણું
99 yhdeksänkymmentäyhdeksän નવ્વાણું
100 sata સો

Comments

Loading Comments