Numerot indonesian

Numerot indonesian

# suomi indonesia Sound
0 Nolla nol
1 yksi satu
2 kaksi dua
3 kolme tiga
4 neljä empat
5 viisi lima
6 kuusi enam
7 seitsemän tujuh
8 kahdeksan delapan
9 yhdeksän sembilan
10 kymmenen sepuluh
11 yksitoista sebelas
12 kaksitoista dua belas
13 kolmetoista tiga belas
14 neljätoista empat belas
15 viisitoista lima belas
16 kuusitoista enam belas
17 seitsemäntoista tujuh belas
18 kahdeksantoista delapan belas
19 yhdeksäntoista sembilan belas
20 kaksikymmentä dua puluh
21 kaksikymmentäyksi dua puluh satu
22 kaksikymmentäkaksi dua puluh dua
23 kaksikymmentäkolme dua puluh tiga
24 kaksikymmentäneljä dua puluh empat
25 kaksikymmentäviisi dua puluh lima
26 kaksikymmentäkuusi dua puluh enam
27 kaksikymmentäseitsemän dua puluh tujuh
28 kaksikymmentäkahdeksan dua puluh delapan
29 kaksikymmentäyhdeksän dua puluh sembilan
30 kolmekymmentä tiga puluh
31 kolmekymmentäyksi tiga puluh satu
32 kolmekymmentäkaksi tiga puluh dua
33 kolmekymmentäkolme tiga puluh tiga
34 kolmekymmentäneljä tiga puluh empat
35 kolmekymmentäviisi tiga puluh lima
36 kolmekymmentäkuusi tiga puluh enam
37 kolmekymmentäseitsemän tiga puluh tujuh
38 kolmekymmentäkahdeksan tiga puluh delapan
39 kolmekymmentäyhdeksän tiga puluh sembilan
40 neljäkymmentä empat puluh
41 neljäkymmentäyksi empat puluh satu
42 neljäkymmentäkaksi empat puluh dua
43 neljäkymmentäkolme empat puluh tiga
44 neljäkymmentäneljä empat puluh empat
45 neljäkymmentäviisi empat puluh lima
46 neljäkymmentäkuusi empat puluh enam
47 neljäkymmentäseitsemän empat puluh tujuh
48 neljäkymmentäkahdeksan empat puluh delapan
49 neljäkymmentäyhdeksän empat puluh sembilan
50 viisikymmentä lima puluh
51 viisikymmentäyksi lima puluh satu
52 viisikymmentäkaksi lima puluh dua
53 viisikymmentäkolme lima puluh tiga
54 viisikymmentäneljä lima puluh empat
55 viisikymmentäviisi lima puluh lima
56 viisikymmentäkuusi lima puluh enam
57 viisikymmentäseitsemän lima puluh tujuh
58 viisikymmentäkahdeksan lima puluh delapan
59 viisikymmentäyhdeksän lima puluh sembilan
60 kuusikymmentä enam puluh
61 kuusikymmentäyksi enam puluh satu
62 kuusikymmentäkaksi enam puluh dua
63 kuusikymmentäkolme enam puluh tiga
64 kuusikymmentäneljä enam puluh empat
65 kuusikymmentäviisi enam puluh lima
66 kuusikymmentäkuusi enam puluh enam
67 kuusikymmentäseitsemän enam puluh tujuh
68 kuusikymmentäkahdeksan enam puluh delapan
69 kuusikymmentäyhdeksän enam puluh sembilan
70 seitsemänkymmentä tujuh puluh
71 seitsemänkymmentäyksi tujuh puluh satu
72 seitsemänkymmentäkaksi tujuh puluh dua
73 seitsemänkymmentäkolme tujuh puluh tiga
74 seitsemänkymmentäneljä tujuh puluh empat
75 seitsemänkymmentäviisi tujuh puluh lima
76 seitsemänkymmentäkuusi tujuh puluh enam
77 seitsemänkymmentäseitsemän tujuh puluh tujuh
78 seitsemänkymmentäkahdeksan tujuh puluh delapan
79 seitsemänkymmentäyhdeksän tujuh puluh sembilan
80 kahdeksankymmentä delapan puluh
81 kahdeksankymmentäyksi delapan puluh satu
82 kahdeksankymmentäkaksi delapan puluh dua
83 kahdeksankymmentäkolme delapan puluh tiga
84 kahdeksankymmentäneljä delapan puluh empat
85 kahdeksankymmentäviisi delapan puluh lima
86 kahdeksankymmentäkuusi delapan puluh enam
87 kahdeksankymmentäseitsemän delapan puluh tujuh
88 kahdeksankymmentäkahdeksan delapan puluh delapan
89 kahdeksankymmentäyhdeksän delapan puluh sembilan
90 yhdeksänkymmentä sembilan puluh
91 yhdeksänkymmentäyksi sembilan puluh satu
92 yhdeksänkymmentäkaksi sembilan puluh dua
93 yhdeksänkymmentäkolme sembilan puluh tiga
94 yhdeksänkymmentäneljä sembilan puluh empat
95 yhdeksänkymmentäviisi sembilan puluh lima
96 yhdeksänkymmentäkuusi sembilan puluh enam
97 yhdeksänkymmentäseitsemän sembilan puluh tujuh
98 yhdeksänkymmentäkahdeksan sembilan puluh delapan
99 yhdeksänkymmentäyhdeksän sembilan puluh sembilan
100 sata seratus

Comments

Loading Comments