Numerot indonesian

Numerot indonesian

#suomiindonesiaSound
0Nollanol
1yksisatu
2kaksidua
3kolmetiga
4neljäempat
5viisilima
6kuusienam
7seitsemäntujuh
8kahdeksandelapan
9yhdeksänsembilan
10kymmenensepuluh
11yksitoistasebelas
12kaksitoistadua belas
13kolmetoistatiga belas
14neljätoistaempat belas
15viisitoistalima belas
16kuusitoistaenam belas
17seitsemäntoistatujuh belas
18kahdeksantoistadelapan belas
19yhdeksäntoistasembilan belas
20kaksikymmentädua puluh
21kaksikymmentäyksidua puluh satu
22kaksikymmentäkaksidua puluh dua
23kaksikymmentäkolmedua puluh tiga
24kaksikymmentäneljädua puluh empat
25kaksikymmentäviisidua puluh lima
26kaksikymmentäkuusidua puluh enam
27kaksikymmentäseitsemändua puluh tujuh
28kaksikymmentäkahdeksandua puluh delapan
29kaksikymmentäyhdeksändua puluh sembilan
30kolmekymmentätiga puluh
31kolmekymmentäyksitiga puluh satu
32kolmekymmentäkaksitiga puluh dua
33kolmekymmentäkolmetiga puluh tiga
34kolmekymmentäneljätiga puluh empat
35kolmekymmentäviisitiga puluh lima
36kolmekymmentäkuusitiga puluh enam
37kolmekymmentäseitsemäntiga puluh tujuh
38kolmekymmentäkahdeksantiga puluh delapan
39kolmekymmentäyhdeksäntiga puluh sembilan
40neljäkymmentäempat puluh
41neljäkymmentäyksiempat puluh satu
42neljäkymmentäkaksiempat puluh dua
43neljäkymmentäkolmeempat puluh tiga
44neljäkymmentäneljäempat puluh empat
45neljäkymmentäviisiempat puluh lima
46neljäkymmentäkuusiempat puluh enam
47neljäkymmentäseitsemänempat puluh tujuh
48neljäkymmentäkahdeksanempat puluh delapan
49neljäkymmentäyhdeksänempat puluh sembilan
50viisikymmentälima puluh
51viisikymmentäyksilima puluh satu
52viisikymmentäkaksilima puluh dua
53viisikymmentäkolmelima puluh tiga
54viisikymmentäneljälima puluh empat
55viisikymmentäviisilima puluh lima
56viisikymmentäkuusilima puluh enam
57viisikymmentäseitsemänlima puluh tujuh
58viisikymmentäkahdeksanlima puluh delapan
59viisikymmentäyhdeksänlima puluh sembilan
60kuusikymmentäenam puluh
61kuusikymmentäyksienam puluh satu
62kuusikymmentäkaksienam puluh dua
63kuusikymmentäkolmeenam puluh tiga
64kuusikymmentäneljäenam puluh empat
65kuusikymmentäviisienam puluh lima
66kuusikymmentäkuusienam puluh enam
67kuusikymmentäseitsemänenam puluh tujuh
68kuusikymmentäkahdeksanenam puluh delapan
69kuusikymmentäyhdeksänenam puluh sembilan
70seitsemänkymmentätujuh puluh
71seitsemänkymmentäyksitujuh puluh satu
72seitsemänkymmentäkaksitujuh puluh dua
73seitsemänkymmentäkolmetujuh puluh tiga
74seitsemänkymmentäneljätujuh puluh empat
75seitsemänkymmentäviisitujuh puluh lima
76seitsemänkymmentäkuusitujuh puluh enam
77seitsemänkymmentäseitsemäntujuh puluh tujuh
78seitsemänkymmentäkahdeksantujuh puluh delapan
79seitsemänkymmentäyhdeksäntujuh puluh sembilan
80kahdeksankymmentädelapan puluh
81kahdeksankymmentäyksidelapan puluh satu
82kahdeksankymmentäkaksidelapan puluh dua
83kahdeksankymmentäkolmedelapan puluh tiga
84kahdeksankymmentäneljädelapan puluh empat
85kahdeksankymmentäviisidelapan puluh lima
86kahdeksankymmentäkuusidelapan puluh enam
87kahdeksankymmentäseitsemändelapan puluh tujuh
88kahdeksankymmentäkahdeksandelapan puluh delapan
89kahdeksankymmentäyhdeksändelapan puluh sembilan
90yhdeksänkymmentäsembilan puluh
91yhdeksänkymmentäyksisembilan puluh satu
92yhdeksänkymmentäkaksisembilan puluh dua
93yhdeksänkymmentäkolmesembilan puluh tiga
94yhdeksänkymmentäneljäsembilan puluh empat
95yhdeksänkymmentäviisisembilan puluh lima
96yhdeksänkymmentäkuusisembilan puluh enam
97yhdeksänkymmentäseitsemänsembilan puluh tujuh
98yhdeksänkymmentäkahdeksansembilan puluh delapan
99yhdeksänkymmentäyhdeksänsembilan puluh sembilan
100sataseratus

Comments

Loading Comments