Numerot japaniksi

Numerot japaniksi

0
(ゼロ/零)
Nolla
1
yksi
2
kaksi
3
kolme
4
neljä
5
viisi
6
kuusi
7
seitsemän
8
kahdeksan
9
yhdeksän
10
kymmenen
11
十一
yksitoista
12
十二
kaksitoista
13
十三
kolmetoista
14
十四
neljätoista
15
十五
viisitoista
16
十六
kuusitoista
17
十七
seitsemäntoista
18
十八
kahdeksantoista
19
十九
yhdeksäntoista
20
二十
kaksikymmentä
21
二十一
kaksikymmentäyksi
22
二十二
kaksikymmentäkaksi
23
二十三
kaksikymmentäkolme
24
二十四
kaksikymmentäneljä
25
二十五
kaksikymmentäviisi
26
二十六
kaksikymmentäkuusi
27
二十七
kaksikymmentäseitsemän
28
二十八
kaksikymmentäkahdeksan
29
二十九
kaksikymmentäyhdeksän
30
三十
kolmekymmentä
31
三十一
kolmekymmentäyksi
32
三十二
kolmekymmentäkaksi
33
三十三
kolmekymmentäkolme
34
三十四
kolmekymmentäneljä
35
三十五
kolmekymmentäviisi
36
三十六
kolmekymmentäkuusi
37
三十七
kolmekymmentäseitsemän
38
三十八
kolmekymmentäkahdeksan
39
三十九
kolmekymmentäyhdeksän
40
四十
neljäkymmentä
41
四十一
neljäkymmentäyksi
42
四十二
neljäkymmentäkaksi
43
四十三
neljäkymmentäkolme
44
四十四
neljäkymmentäneljä
45
四十五
neljäkymmentäviisi
46
四十六
neljäkymmentäkuusi
47
四十七
neljäkymmentäseitsemän
48
四十八
neljäkymmentäkahdeksan
49
四十九
neljäkymmentäyhdeksän
50
五十
viisikymmentä
51
五十一
viisikymmentäyksi
52
五十二
viisikymmentäkaksi
53
五十三
viisikymmentäkolme
54
五十四
viisikymmentäneljä
55
五十五
viisikymmentäviisi
56
五十六
viisikymmentäkuusi
57
五十七
viisikymmentäseitsemän
58
五十八
viisikymmentäkahdeksan
59
五十九
viisikymmentäyhdeksän
60
六十
kuusikymmentä
61
六十一
kuusikymmentäyksi
62
六十二
kuusikymmentäkaksi
63
六十三
kuusikymmentäkolme
64
六十四
kuusikymmentäneljä
65
六十五
kuusikymmentäviisi
66
六十六
kuusikymmentäkuusi
67
六十七
kuusikymmentäseitsemän
68
六十八
kuusikymmentäkahdeksan
69
六十九
kuusikymmentäyhdeksän
70
七十
seitsemänkymmentä
71
七十一
seitsemänkymmentäyksi
72
七十二
seitsemänkymmentäkaksi
73
七十三
seitsemänkymmentäkolme
74
七十四
seitsemänkymmentäneljä
75
七十五
seitsemänkymmentäviisi
76
七十六
seitsemänkymmentäkuusi
77
七十七
seitsemänkymmentäseitsemän
78
七十八
seitsemänkymmentäkahdeksan
79
七十九
seitsemänkymmentäyhdeksän
80
八十
kahdeksankymmentä
81
八十一
kahdeksankymmentäyksi
82
八十二
kahdeksankymmentäkaksi
83
八十三
kahdeksankymmentäkolme
84
八十四
kahdeksankymmentäneljä
85
八十五
kahdeksankymmentäviisi
86
八十六
kahdeksankymmentäkuusi
87
八十七
kahdeksankymmentäseitsemän
88
八十八
kahdeksankymmentäkahdeksan
89
八十九
kahdeksankymmentäyhdeksän
90
九十
yhdeksänkymmentä
91
九十一
yhdeksänkymmentäyksi
92
九十二
yhdeksänkymmentäkaksi
93
九十三
yhdeksänkymmentäkolme
94
九十四
yhdeksänkymmentäneljä
95
九十五
yhdeksänkymmentäviisi
96
九十六
yhdeksänkymmentäkuusi
97
九十七
yhdeksänkymmentäseitsemän
98
九十八
yhdeksänkymmentäkahdeksan
99
九十九
yhdeksänkymmentäyhdeksän
100
sata

Comments

Loading Comments