Numerot katalonian

Numerot katalonian

#suomikatalaaniSound
0Nollazero
1yksiu
2kaksidos
3kolmetres
4neljäquatre
5viisicinc
6kuusisis
7seitsemänset
8kahdeksanvuit
9yhdeksännou
10kymmenendeu
11yksitoistaonze
12kaksitoistadotze
13kolmetoistatretze
14neljätoistacatorze
15viisitoistaquinze
16kuusitoistasetze
17seitsemäntoistadisset
18kahdeksantoistadivuit
19yhdeksäntoistadinou
20kaksikymmentävint
21kaksikymmentäyksivint-i-u
22kaksikymmentäkaksivint-i-dos
23kaksikymmentäkolmevint-i-tres
24kaksikymmentäneljävint-i-quatre
25kaksikymmentäviisivint-i-cinc
26kaksikymmentäkuusivint-i-sis
27kaksikymmentäseitsemänvint-i-set
28kaksikymmentäkahdeksanvint-i-vuit
29kaksikymmentäyhdeksänvint-i-nou
30kolmekymmentätrenta
31kolmekymmentäyksitrenta-u
32kolmekymmentäkaksitrenta-dos
33kolmekymmentäkolmetrenta-tres
34kolmekymmentäneljätrenta-quatre
35kolmekymmentäviisitrenta-cinc
36kolmekymmentäkuusitrenta-sis
37kolmekymmentäseitsemäntrenta-set
38kolmekymmentäkahdeksantrenta-vuit
39kolmekymmentäyhdeksäntrenta-nou
40neljäkymmentäquaranta
41neljäkymmentäyksiquaranta-u
42neljäkymmentäkaksiquaranta-dos
43neljäkymmentäkolmequaranta-tres
44neljäkymmentäneljäquaranta-quatre
45neljäkymmentäviisiquaranta-cinc
46neljäkymmentäkuusiquaranta-sis
47neljäkymmentäseitsemänquaranta-set
48neljäkymmentäkahdeksanquaranta-vuit
49neljäkymmentäyhdeksänquaranta-nou
50viisikymmentäcinquanta
51viisikymmentäyksicinquanta-u
52viisikymmentäkaksicinquanta-dos
53viisikymmentäkolmecinquanta-tres
54viisikymmentäneljäcinquanta-quatre
55viisikymmentäviisicinquanta-cinc
56viisikymmentäkuusicinquanta-sis
57viisikymmentäseitsemäncinquanta-set
58viisikymmentäkahdeksancinquanta-vuit
59viisikymmentäyhdeksäncinquanta-nou
60kuusikymmentäseixanta
61kuusikymmentäyksiseixanta-u
62kuusikymmentäkaksiseixanta-dos
63kuusikymmentäkolmeseixanta-tres
64kuusikymmentäneljäseixanta-quatre
65kuusikymmentäviisiseixanta-cinc
66kuusikymmentäkuusiseixanta-sis
67kuusikymmentäseitsemänseixanta-set
68kuusikymmentäkahdeksanseixanta-vuit
69kuusikymmentäyhdeksänseixanta-nou
70seitsemänkymmentäsetanta
71seitsemänkymmentäyksisetanta
72seitsemänkymmentäkaksisetanta-dos
73seitsemänkymmentäkolmesetanta-tres
74seitsemänkymmentäneljäsetanta-quatre
75seitsemänkymmentäviisisetanta-cinc
76seitsemänkymmentäkuusisetanta-sis
77seitsemänkymmentäseitsemänsetanta-set
78seitsemänkymmentäkahdeksansetanta-vuit
79seitsemänkymmentäyhdeksänsetanta-nou
80kahdeksankymmentävuitanta
81kahdeksankymmentäyksivuitanta-u
82kahdeksankymmentäkaksivuitanta-dos
83kahdeksankymmentäkolmevuitanta-tres
84kahdeksankymmentäneljävuitanta-quatre
85kahdeksankymmentäviisivuitanta-cinc
86kahdeksankymmentäkuusivuitanta-sis
87kahdeksankymmentäseitsemänvuitanta-set
88kahdeksankymmentäkahdeksanvuitanta-vuit
89kahdeksankymmentäyhdeksänvuitanta-nou
90yhdeksänkymmentänoranta
91yhdeksänkymmentäyksinoranta-u
92yhdeksänkymmentäkaksinoranta-dos
93yhdeksänkymmentäkolmenoranta-tres
94yhdeksänkymmentäneljänoranta-quatre
95yhdeksänkymmentäviisinoranta-cinc
96yhdeksänkymmentäkuusinoranta-sis
97yhdeksänkymmentäseitsemännoranta-set
98yhdeksänkymmentäkahdeksannoranta-vuit
99yhdeksänkymmentäyhdeksännoranta-nou
100sataper cent

Comments

Loading Comments