Numerot katalonian

Numerot katalonian

# suomi katalaani Sound
0 Nolla zero
1 yksi u
2 kaksi dos
3 kolme tres
4 neljä quatre
5 viisi cinc
6 kuusi sis
7 seitsemän set
8 kahdeksan vuit
9 yhdeksän nou
10 kymmenen deu
11 yksitoista onze
12 kaksitoista dotze
13 kolmetoista tretze
14 neljätoista catorze
15 viisitoista quinze
16 kuusitoista setze
17 seitsemäntoista disset
18 kahdeksantoista divuit
19 yhdeksäntoista dinou
20 kaksikymmentä vint
21 kaksikymmentäyksi vint-i-u
22 kaksikymmentäkaksi vint-i-dos
23 kaksikymmentäkolme vint-i-tres
24 kaksikymmentäneljä vint-i-quatre
25 kaksikymmentäviisi vint-i-cinc
26 kaksikymmentäkuusi vint-i-sis
27 kaksikymmentäseitsemän vint-i-set
28 kaksikymmentäkahdeksan vint-i-vuit
29 kaksikymmentäyhdeksän vint-i-nou
30 kolmekymmentä trenta
31 kolmekymmentäyksi trenta-u
32 kolmekymmentäkaksi trenta-dos
33 kolmekymmentäkolme trenta-tres
34 kolmekymmentäneljä trenta-quatre
35 kolmekymmentäviisi trenta-cinc
36 kolmekymmentäkuusi trenta-sis
37 kolmekymmentäseitsemän trenta-set
38 kolmekymmentäkahdeksan trenta-vuit
39 kolmekymmentäyhdeksän trenta-nou
40 neljäkymmentä quaranta
41 neljäkymmentäyksi quaranta-u
42 neljäkymmentäkaksi quaranta-dos
43 neljäkymmentäkolme quaranta-tres
44 neljäkymmentäneljä quaranta-quatre
45 neljäkymmentäviisi quaranta-cinc
46 neljäkymmentäkuusi quaranta-sis
47 neljäkymmentäseitsemän quaranta-set
48 neljäkymmentäkahdeksan quaranta-vuit
49 neljäkymmentäyhdeksän quaranta-nou
50 viisikymmentä cinquanta
51 viisikymmentäyksi cinquanta-u
52 viisikymmentäkaksi cinquanta-dos
53 viisikymmentäkolme cinquanta-tres
54 viisikymmentäneljä cinquanta-quatre
55 viisikymmentäviisi cinquanta-cinc
56 viisikymmentäkuusi cinquanta-sis
57 viisikymmentäseitsemän cinquanta-set
58 viisikymmentäkahdeksan cinquanta-vuit
59 viisikymmentäyhdeksän cinquanta-nou
60 kuusikymmentä seixanta
61 kuusikymmentäyksi seixanta-u
62 kuusikymmentäkaksi seixanta-dos
63 kuusikymmentäkolme seixanta-tres
64 kuusikymmentäneljä seixanta-quatre
65 kuusikymmentäviisi seixanta-cinc
66 kuusikymmentäkuusi seixanta-sis
67 kuusikymmentäseitsemän seixanta-set
68 kuusikymmentäkahdeksan seixanta-vuit
69 kuusikymmentäyhdeksän seixanta-nou
70 seitsemänkymmentä setanta
71 seitsemänkymmentäyksi setanta
72 seitsemänkymmentäkaksi setanta-dos
73 seitsemänkymmentäkolme setanta-tres
74 seitsemänkymmentäneljä setanta-quatre
75 seitsemänkymmentäviisi setanta-cinc
76 seitsemänkymmentäkuusi setanta-sis
77 seitsemänkymmentäseitsemän setanta-set
78 seitsemänkymmentäkahdeksan setanta-vuit
79 seitsemänkymmentäyhdeksän setanta-nou
80 kahdeksankymmentä vuitanta
81 kahdeksankymmentäyksi vuitanta-u
82 kahdeksankymmentäkaksi vuitanta-dos
83 kahdeksankymmentäkolme vuitanta-tres
84 kahdeksankymmentäneljä vuitanta-quatre
85 kahdeksankymmentäviisi vuitanta-cinc
86 kahdeksankymmentäkuusi vuitanta-sis
87 kahdeksankymmentäseitsemän vuitanta-set
88 kahdeksankymmentäkahdeksan vuitanta-vuit
89 kahdeksankymmentäyhdeksän vuitanta-nou
90 yhdeksänkymmentä noranta
91 yhdeksänkymmentäyksi noranta-u
92 yhdeksänkymmentäkaksi noranta-dos
93 yhdeksänkymmentäkolme noranta-tres
94 yhdeksänkymmentäneljä noranta-quatre
95 yhdeksänkymmentäviisi noranta-cinc
96 yhdeksänkymmentäkuusi noranta-sis
97 yhdeksänkymmentäseitsemän noranta-set
98 yhdeksänkymmentäkahdeksan noranta-vuit
99 yhdeksänkymmentäyhdeksän noranta-nou
100 sata per cent

Comments

Loading Comments