Numerot latinaksi

Numerot latinaksi

#suomilatinaSound
0Nollanihil-
1yksiūnus-
2kaksiduo-
3kolmetrēs-
4neljäquattuor-
5viisiquīnque-
6kuusisex-
7seitsemänseptem-
8kahdeksanoctō-
9yhdeksännovem-
10kymmenendecem-
11yksitoistaūndecim-
12kaksitoistaduodēcim-
13kolmetoistatrēdecim-
14neljätoistaquattuordecim-
15viisitoistaquīndecim-
16kuusitoistasēdecim-
17seitsemäntoistaseptendecim-
18kahdeksantoistaduodēvīgintī-
19yhdeksäntoistaūndēvīgintī-
20kaksikymmentävīgintī-
21kaksikymmentäyksivīgintī ūnus-
22kaksikymmentäkaksivīgintī duo-
23kaksikymmentäkolmevīgintī trēs-
24kaksikymmentäneljävīgintī quattuor-
25kaksikymmentäviisivīgintī quīnque-
26kaksikymmentäkuusivīgintī sex-
27kaksikymmentäseitsemänvīgintī septem-
28kaksikymmentäkahdeksanvīgintī octō-
29kaksikymmentäyhdeksänvīgintī novem-
30kolmekymmentätrīgintā-
31kolmekymmentäyksitrīgintā ūnus-
32kolmekymmentäkaksitrīgintā duo-
33kolmekymmentäkolmetrīgintā trēs-
34kolmekymmentäneljätrīgintā quattuor-
35kolmekymmentäviisitrīgintā quīnque-
36kolmekymmentäkuusitrīgintā sex-
37kolmekymmentäseitsemäntrīgintā septem-
38kolmekymmentäkahdeksantrīgintā octō-
39kolmekymmentäyhdeksäntrīgintā novem-
40neljäkymmentäquadrāgintā-
41neljäkymmentäyksiquadrāgintā ūnus-
42neljäkymmentäkaksiquadrāgintā duo-
43neljäkymmentäkolmequadrāgintā trēs-
44neljäkymmentäneljäquadrāgintā quattuor-
45neljäkymmentäviisiquadrāgintā quīnque-
46neljäkymmentäkuusiquadrāgintā sex-
47neljäkymmentäseitsemänquadrāgintā septem-
48neljäkymmentäkahdeksanquadrāgintā octō-
49neljäkymmentäyhdeksänquadrāgintā novem-
50viisikymmentäquīnquāgintā-
51viisikymmentäyksiquīnquāgintā ūnus-
52viisikymmentäkaksiquīnquāgintā duo-
53viisikymmentäkolmequīnquāgintā trēs-
54viisikymmentäneljäquīnquāgintā quattuor-
55viisikymmentäviisiquīnquāgintā quīnque-
56viisikymmentäkuusiquīnquāgintā sex-
57viisikymmentäseitsemänquīnquāgintā septem-
58viisikymmentäkahdeksanquīnquāgintā octō-
59viisikymmentäyhdeksänquīnquāgintā novem-
60kuusikymmentäsexāgintā-
61kuusikymmentäyksisexāgintā ūnus-
62kuusikymmentäkaksisexāgintā duo-
63kuusikymmentäkolmesexāgintā trēs-
64kuusikymmentäneljäsexāgintā quattuor-
65kuusikymmentäviisisexāgintā quīnque-
66kuusikymmentäkuusisexāgintā sex-
67kuusikymmentäseitsemänsexāgintā septem-
68kuusikymmentäkahdeksansexāgintā octō-
69kuusikymmentäyhdeksänsexāgintā novem-
70seitsemänkymmentäseptuāgintā-
71seitsemänkymmentäyksiseptuāgintā ūnus-
72seitsemänkymmentäkaksiseptuāgintā duo-
73seitsemänkymmentäkolmeseptuāgintā trēs-
74seitsemänkymmentäneljäseptuāgintā quattuor-
75seitsemänkymmentäviisiseptuāgintā quīnque-
76seitsemänkymmentäkuusiseptuāgintā sex-
77seitsemänkymmentäseitsemänseptuāgintā septem-
78seitsemänkymmentäkahdeksanseptuāgintā octō-
79seitsemänkymmentäyhdeksänseptuāgintā novem-
80kahdeksankymmentäoctōgintā-
81kahdeksankymmentäyksioctōgintā ūnus-
82kahdeksankymmentäkaksioctōgintā duo-
83kahdeksankymmentäkolmeoctōgintā trēs-
84kahdeksankymmentäneljäoctōgintā quattuor-
85kahdeksankymmentäviisioctōgintā quīnque-
86kahdeksankymmentäkuusioctōgintā sex-
87kahdeksankymmentäseitsemänoctōgintā septem-
88kahdeksankymmentäkahdeksanoctōgintā octo-
89kahdeksankymmentäyhdeksänoctōgintā novem-
90yhdeksänkymmentänōnāgintā-
91yhdeksänkymmentäyksinōnāgintā ūnus-
92yhdeksänkymmentäkaksinōnāgintā duo-
93yhdeksänkymmentäkolmenōnāgintā trēs-
94yhdeksänkymmentäneljänōnāgintā quattuor-
95yhdeksänkymmentäviisinōnāgintā quīnque-
96yhdeksänkymmentäkuusinōnāgintā sex-
97yhdeksänkymmentäseitsemännōnāgintā septem-
98yhdeksänkymmentäkahdeksannōnāgintā octō-
99yhdeksänkymmentäyhdeksännōnāgintā novem-
100satacentum-

Comments

Loading Comments