Numerot romaniaksi

Numerot romaniaksi

#suomiromaniaSound
0NollaZero-
1yksiunu-
2kaksidoi-
3kolmetrei-
4neljäpatru-
5viisicinci-
6kuusişase-
7seitsemänşapte-
8kahdeksanopt-
9yhdeksännouă-
10kymmenenzece-
11yksitoistaunsprezece-
12kaksitoistadoisprezece-
13kolmetoistatreisprezece-
14neljätoistapaisprezece-
15viisitoistacincisprezece-
16kuusitoistaşaisprezece-
17seitsemäntoistaşaptesprezece-
18kahdeksantoistaoptsprezece-
19yhdeksäntoistanouăsprezece-
20kaksikymmentädouăzeci-
21kaksikymmentäyksidouăzeci şi unu-
22kaksikymmentäkaksidouăzeci şi doi-
23kaksikymmentäkolmedouăzeci şi trei-
24kaksikymmentäneljädouăzeci şi patru-
25kaksikymmentäviisidouăzeci şi cinci-
26kaksikymmentäkuusidouăzeci şi şase-
27kaksikymmentäseitsemändouăzeci şi şapte-
28kaksikymmentäkahdeksandouăzeci şi opt-
29kaksikymmentäyhdeksändouăzeci şi nouă-
30kolmekymmentätreizeci-
31kolmekymmentäyksitreizeci şi unu-
32kolmekymmentäkaksitreizeci şi doi-
33kolmekymmentäkolmetreizeci şi trei-
34kolmekymmentäneljätreizeci şi patru-
35kolmekymmentäviisitreizeci şi cinci-
36kolmekymmentäkuusitreizeci şi şase-
37kolmekymmentäseitsemäntreizeci şi şapte-
38kolmekymmentäkahdeksantreizeci şi opt-
39kolmekymmentäyhdeksäntreizeci şi nouă-
40neljäkymmentäpatruzeci-
41neljäkymmentäyksipatruzeci şi unu-
42neljäkymmentäkaksipatruzeci şi doi-
43neljäkymmentäkolmepatruzeci şi trei-
44neljäkymmentäneljäpatruzeci şi patru-
45neljäkymmentäviisipatruzeci şi cinci-
46neljäkymmentäkuusipatruzeci şi şase-
47neljäkymmentäseitsemänpatruzeci şi şapte-
48neljäkymmentäkahdeksanpatruzeci şi opt-
49neljäkymmentäyhdeksänpatruzeci şi nouă-
50viisikymmentäcincizeci-
51viisikymmentäyksicincizeci şi unu-
52viisikymmentäkaksicincizeci şi doi-
53viisikymmentäkolmecincizeci şi trei-
54viisikymmentäneljäcincizeci şi patru-
55viisikymmentäviisicincizeci şi cinci-
56viisikymmentäkuusicincizeci şi şase-
57viisikymmentäseitsemäncincizeci şi şapte-
58viisikymmentäkahdeksancincizeci şi opt-
59viisikymmentäyhdeksäncincizeci şi nouă-
60kuusikymmentäşaizeci-
61kuusikymmentäyksişaizeci şi unu-
62kuusikymmentäkaksişaizeci şi doi-
63kuusikymmentäkolmeşaizeci şi trei-
64kuusikymmentäneljäşaizeci şi patru-
65kuusikymmentäviisişaizeci şi cinci-
66kuusikymmentäkuusişaizeci şi şase-
67kuusikymmentäseitsemänşaizeci şi şapte-
68kuusikymmentäkahdeksanşaizeci şi opt-
69kuusikymmentäyhdeksänşaizeci şi nouă-
70seitsemänkymmentäşaptezeci-
71seitsemänkymmentäyksişaptezeci şi unu-
72seitsemänkymmentäkaksişaptezeci şi doi-
73seitsemänkymmentäkolmeşaptezeci şi trei-
74seitsemänkymmentäneljäşaptezeci şi patru-
75seitsemänkymmentäviisişaptezeci şi cinci-
76seitsemänkymmentäkuusişaptezeci şi şase-
77seitsemänkymmentäseitsemänşaptezeci şi şapte-
78seitsemänkymmentäkahdeksanşaptezeci şi opt-
79seitsemänkymmentäyhdeksänşaptezeci şi nouă-
80kahdeksankymmentäoptzeci-
81kahdeksankymmentäyksioptzeci şi unu-
82kahdeksankymmentäkaksioptzeci şi doi-
83kahdeksankymmentäkolmeoptzeci şi trei-
84kahdeksankymmentäneljäoptzeci şi patru-
85kahdeksankymmentäviisioptzeci şi cinci-
86kahdeksankymmentäkuusioptzeci şi şase-
87kahdeksankymmentäseitsemänoptzeci şi şapte-
88kahdeksankymmentäkahdeksanoptzeci şi opt-
89kahdeksankymmentäyhdeksänoptzeci şi nouă-
90yhdeksänkymmentänouăzeci-
91yhdeksänkymmentäyksinouăzeci şi unu-
92yhdeksänkymmentäkaksinouăzeci şi doi-
93yhdeksänkymmentäkolmenouăzeci şi trei-
94yhdeksänkymmentäneljänouăzeci şi patru-
95yhdeksänkymmentäviisinouăzeci şi cinci-
96yhdeksänkymmentäkuusinouăzeci şi şase-
97yhdeksänkymmentäseitsemännouăzeci şi şapte-
98yhdeksänkymmentäkahdeksannouăzeci şi opt-
99yhdeksänkymmentäyhdeksännouăzeci şi nouă-
100satao sută-

Comments

Loading Comments