Numerot ruotsiksi

Numerot ruotsiksi

#suomiruotsiSound
0Nollanoll
1yksiett
2kaksitvå
3kolmetre
4neljäfyra
5viisifem
6kuusisex
7seitsemänsju
8kahdeksanåtta
9yhdeksännio
10kymmenentio
11yksitoistaelva
12kaksitoistatolv
13kolmetoistatretton
14neljätoistafjorton
15viisitoistafemton
16kuusitoistasexton
17seitsemäntoistasjutton
18kahdeksantoistaarton
19yhdeksäntoistanitton
20kaksikymmentätjugo
21kaksikymmentäyksitjugoett
22kaksikymmentäkaksitjugotvå
23kaksikymmentäkolmetjugotre
24kaksikymmentäneljätjugofyra
25kaksikymmentäviisitjugofem
26kaksikymmentäkuusitjugosex
27kaksikymmentäseitsemäntjugosju
28kaksikymmentäkahdeksantjugoåtta
29kaksikymmentäyhdeksäntjugonio
30kolmekymmentätrettio
31kolmekymmentäyksitrettioett
32kolmekymmentäkaksitrettiotvå
33kolmekymmentäkolmetrettiotre
34kolmekymmentäneljätrettiofyra
35kolmekymmentäviisitrettiofem
36kolmekymmentäkuusitrettiosex
37kolmekymmentäseitsemäntrettiosju
38kolmekymmentäkahdeksantrettioåtta
39kolmekymmentäyhdeksäntrettionio
40neljäkymmentäfyrtio
41neljäkymmentäyksifyrtioett
42neljäkymmentäkaksifyrtiotvå
43neljäkymmentäkolmefyrtiotre
44neljäkymmentäneljäfyrtiofyra
45neljäkymmentäviisifyrtiofem
46neljäkymmentäkuusifyrtiosex
47neljäkymmentäseitsemänfyrtiosju
48neljäkymmentäkahdeksanfyrtiåtta
49neljäkymmentäyhdeksänfyrtionio
50viisikymmentäfemtio
51viisikymmentäyksifemtioett
52viisikymmentäkaksifemtiotvå
53viisikymmentäkolmefemtiotre
54viisikymmentäneljäfemtiofyra
55viisikymmentäviisifemtiofem
56viisikymmentäkuusifemtiosex
57viisikymmentäseitsemänfemtiosju
58viisikymmentäkahdeksanfemtioåtta
59viisikymmentäyhdeksänfemtionio
60kuusikymmentäsextio
61kuusikymmentäyksisextioett
62kuusikymmentäkaksisextiotvå
63kuusikymmentäkolmesextiotre
64kuusikymmentäneljäsextiofyra
65kuusikymmentäviisisextiofem
66kuusikymmentäkuusisextiosex
67kuusikymmentäseitsemänsextiosju
68kuusikymmentäkahdeksansextioåtta
69kuusikymmentäyhdeksänsextionio
70seitsemänkymmentäsjuttio
71seitsemänkymmentäyksisjuttioett
72seitsemänkymmentäkaksisjuttiotvå
73seitsemänkymmentäkolmesjuttiotre
74seitsemänkymmentäneljäsjuttiofyra
75seitsemänkymmentäviisisjuttiofem
76seitsemänkymmentäkuusisjuttiosex
77seitsemänkymmentäseitsemänsjuttiosju
78seitsemänkymmentäkahdeksansjuttioåtta
79seitsemänkymmentäyhdeksänsjuttionio
80kahdeksankymmentäåttio
81kahdeksankymmentäyksiåttoiett
82kahdeksankymmentäkaksiåttiotvå
83kahdeksankymmentäkolmeåttiotre
84kahdeksankymmentäneljäåttiofyra
85kahdeksankymmentäviisiåttiofem
86kahdeksankymmentäkuusiåttiosex
87kahdeksankymmentäseitsemänåttiosju
88kahdeksankymmentäkahdeksanåttioåtta
89kahdeksankymmentäyhdeksänåttionio
90yhdeksänkymmentänittio
91yhdeksänkymmentäyksinittioett
92yhdeksänkymmentäkaksinittiotvå
93yhdeksänkymmentäkolmenittiotre
94yhdeksänkymmentäneljänittiofyra
95yhdeksänkymmentäviisinittiofem
96yhdeksänkymmentäkuusinittiosex
97yhdeksänkymmentäseitsemännittiosju
98yhdeksänkymmentäkahdeksannittioåtta
99yhdeksänkymmentäyhdeksännittionio
100satahundra

Comments

Loading Comments