Numerot suomeksi

Numerot suomeksi

#suomisuomiSound
0NollaNolla
1yksiyksi
2kaksikaksi
3kolmekolme
4neljäneljä
5viisiviisi
6kuusikuusi
7seitsemänseitsemän
8kahdeksankahdeksan
9yhdeksänyhdeksän
10kymmenenkymmenen
11yksitoistayksitoista
12kaksitoistakaksitoista
13kolmetoistakolmetoista
14neljätoistaneljätoista
15viisitoistaviisitoista
16kuusitoistakuusitoista
17seitsemäntoistaseitsemäntoista
18kahdeksantoistakahdeksantoista
19yhdeksäntoistayhdeksäntoista
20kaksikymmentäkaksikymmentä
21kaksikymmentäyksikaksikymmentäyksi
22kaksikymmentäkaksikaksikymmentäkaksi
23kaksikymmentäkolmekaksikymmentäkolme
24kaksikymmentäneljäkaksikymmentäneljä
25kaksikymmentäviisikaksikymmentäviisi
26kaksikymmentäkuusikaksikymmentäkuusi
27kaksikymmentäseitsemänkaksikymmentäseitsemän
28kaksikymmentäkahdeksankaksikymmentäkahdeksan
29kaksikymmentäyhdeksänkaksikymmentäyhdeksän
30kolmekymmentäkolmekymmentä
31kolmekymmentäyksikolmekymmentäyksi
32kolmekymmentäkaksikolmekymmentäkaksi
33kolmekymmentäkolmekolmekymmentäkolme
34kolmekymmentäneljäkolmekymmentäneljä
35kolmekymmentäviisikolmekymmentäviisi
36kolmekymmentäkuusikolmekymmentäkuusi
37kolmekymmentäseitsemänkolmekymmentäseitsemän
38kolmekymmentäkahdeksankolmekymmentäkahdeksan
39kolmekymmentäyhdeksänkolmekymmentäyhdeksän
40neljäkymmentäneljäkymmentä
41neljäkymmentäyksineljäkymmentäyksi
42neljäkymmentäkaksineljäkymmentäkaksi
43neljäkymmentäkolmeneljäkymmentäkolme
44neljäkymmentäneljäneljäkymmentäneljä
45neljäkymmentäviisineljäkymmentäviisi
46neljäkymmentäkuusineljäkymmentäkuusi
47neljäkymmentäseitsemänneljäkymmentäseitsemän
48neljäkymmentäkahdeksanneljäkymmentäkahdeksan
49neljäkymmentäyhdeksänneljäkymmentäyhdeksän
50viisikymmentäviisikymmentä
51viisikymmentäyksiviisikymmentäyksi
52viisikymmentäkaksiviisikymmentäkaksi
53viisikymmentäkolmeviisikymmentäkolme
54viisikymmentäneljäviisikymmentäneljä
55viisikymmentäviisiviisikymmentäviisi
56viisikymmentäkuusiviisikymmentäkuusi
57viisikymmentäseitsemänviisikymmentäseitsemän
58viisikymmentäkahdeksanviisikymmentäkahdeksan
59viisikymmentäyhdeksänviisikymmentäyhdeksän
60kuusikymmentäkuusikymmentä
61kuusikymmentäyksikuusikymmentäyksi
62kuusikymmentäkaksikuusikymmentäkaksi
63kuusikymmentäkolmekuusikymmentäkolme
64kuusikymmentäneljäkuusikymmentäneljä
65kuusikymmentäviisikuusikymmentäviisi
66kuusikymmentäkuusikuusikymmentäkuusi
67kuusikymmentäseitsemänkuusikymmentäseitsemän
68kuusikymmentäkahdeksankuusikymmentäkahdeksan
69kuusikymmentäyhdeksänkuusikymmentäyhdeksän
70seitsemänkymmentäseitsemänkymmentä
71seitsemänkymmentäyksiseitsemänkymmentäyksi
72seitsemänkymmentäkaksiseitsemänkymmentäkaksi
73seitsemänkymmentäkolmeseitsemänkymmentäkolme
74seitsemänkymmentäneljäseitsemänkymmentäneljä
75seitsemänkymmentäviisiseitsemänkymmentäviisi
76seitsemänkymmentäkuusiseitsemänkymmentäkuusi
77seitsemänkymmentäseitsemänseitsemänkymmentäseitsemän
78seitsemänkymmentäkahdeksanseitsemänkymmentäkahdeksan
79seitsemänkymmentäyhdeksänseitsemänkymmentäyhdeksän
80kahdeksankymmentäkahdeksankymmentä
81kahdeksankymmentäyksikahdeksankymmentäyksi
82kahdeksankymmentäkaksikahdeksankymmentäkaksi
83kahdeksankymmentäkolmekahdeksankymmentäkolme
84kahdeksankymmentäneljäkahdeksankymmentäneljä
85kahdeksankymmentäviisikahdeksankymmentäviisi
86kahdeksankymmentäkuusikahdeksankymmentäkuusi
87kahdeksankymmentäseitsemänkahdeksankymmentäseitsemän
88kahdeksankymmentäkahdeksankahdeksankymmentäkahdeksan
89kahdeksankymmentäyhdeksänkahdeksankymmentäyhdeksän
90yhdeksänkymmentäyhdeksänkymmentä
91yhdeksänkymmentäyksiyhdeksänkymmentäyksi
92yhdeksänkymmentäkaksiyhdeksänkymmentäkaksi
93yhdeksänkymmentäkolmeyhdeksänkymmentäkolme
94yhdeksänkymmentäneljäyhdeksänkymmentäneljä
95yhdeksänkymmentäviisiyhdeksänkymmentäviisi
96yhdeksänkymmentäkuusiyhdeksänkymmentäkuusi
97yhdeksänkymmentäseitsemänyhdeksänkymmentäseitsemän
98yhdeksänkymmentäkahdeksanyhdeksänkymmentäkahdeksan
99yhdeksänkymmentäyhdeksänyhdeksänkymmentäyhdeksän
100satasata

Comments

Loading Comments