Numerot tanskaksi

Numerot tanskaksi

#suomitanskaSound
0Nollanul
1yksiet
2kaksito
3kolmetre
4neljäfire
5viisifem
6kuusiseks
7seitsemänsyv
8kahdeksanotte
9yhdeksänni
10kymmenenti
11yksitoistaelleve
12kaksitoistatolv
13kolmetoistatretten
14neljätoistafjorten
15viisitoistafemten
16kuusitoistaseksten
17seitsemäntoistasytten
18kahdeksantoistaatten
19yhdeksäntoistanitten
20kaksikymmentätyve
21kaksikymmentäyksienogtyve
22kaksikymmentäkaksitoogtyve
23kaksikymmentäkolmetreogtyve
24kaksikymmentäneljäfireogtyve
25kaksikymmentäviisifemogtyve
26kaksikymmentäkuusiseksogtyve
27kaksikymmentäseitsemänsyvogtyve
28kaksikymmentäkahdeksanotteogtyve
29kaksikymmentäyhdeksänniogtyve
30kolmekymmentätredive
31kolmekymmentäyksienogtredive
32kolmekymmentäkaksitoogtredive
33kolmekymmentäkolmetreogtredive
34kolmekymmentäneljäfireogtredive
35kolmekymmentäviisifemogtredive
36kolmekymmentäkuusiseksogtredive
37kolmekymmentäseitsemänsyvogtredive
38kolmekymmentäkahdeksanotteogtredive
39kolmekymmentäyhdeksänniogtredive
40neljäkymmentäfyrre
41neljäkymmentäyksienogfyrre
42neljäkymmentäkaksitoogfyrre
43neljäkymmentäkolmetreogfyrre
44neljäkymmentäneljäfireogfyrre
45neljäkymmentäviisifemogfyrre
46neljäkymmentäkuusiseksogfyrre
47neljäkymmentäseitsemänsyvogfyrre
48neljäkymmentäkahdeksanotteogfyrre
49neljäkymmentäyhdeksänniogfyrre
50viisikymmentähalvtreds
51viisikymmentäyksienoghalvtreds
52viisikymmentäkaksitooghalvtreds
53viisikymmentäkolmetreoghalvtreds
54viisikymmentäneljäfireoghalvtreds
55viisikymmentäviisifemoghalvtreds
56viisikymmentäkuusiseksoghalvtreds
57viisikymmentäseitsemänsyvoghalvtreds
58viisikymmentäkahdeksanotteoghalvtreds
59viisikymmentäyhdeksännioghalvtreds
60kuusikymmentätres
61kuusikymmentäyksienogtres
62kuusikymmentäkaksitoogtres
63kuusikymmentäkolmetreogtres
64kuusikymmentäneljäfireogtres
65kuusikymmentäviisifemogtres
66kuusikymmentäkuusiseksogtres
67kuusikymmentäseitsemänsyvogtres
68kuusikymmentäkahdeksanotteogtres
69kuusikymmentäyhdeksänniogtres
70seitsemänkymmentähalvfjerds
71seitsemänkymmentäyksienoghalvfjerds
72seitsemänkymmentäkaksitooghalvfjerds
73seitsemänkymmentäkolmetreoghalvfjerds
74seitsemänkymmentäneljäfireoghalvfjerds
75seitsemänkymmentäviisifemoghalvfjerds
76seitsemänkymmentäkuusiseksoghalvfjerds
77seitsemänkymmentäseitsemänsyvoghalvfjerds
78seitsemänkymmentäkahdeksanotteoghalvfjerds
79seitsemänkymmentäyhdeksännioghalvfjerds
80kahdeksankymmentäfirs
81kahdeksankymmentäyksienogfirs
82kahdeksankymmentäkaksitoogfirs
83kahdeksankymmentäkolmetreogfirs
84kahdeksankymmentäneljäfireogfirs
85kahdeksankymmentäviisifemogfirs
86kahdeksankymmentäkuusiseksogfirs
87kahdeksankymmentäseitsemänsyvogfirs
88kahdeksankymmentäkahdeksanotteogfirs
89kahdeksankymmentäyhdeksänniogfirs
90yhdeksänkymmentähalvfems
91yhdeksänkymmentäyksienoghalvfems
92yhdeksänkymmentäkaksitooghalvfems
93yhdeksänkymmentäkolmetreoghalvfems
94yhdeksänkymmentäneljäfireoghalvfems
95yhdeksänkymmentäviisifemoghalvfems
96yhdeksänkymmentäkuusiseksoghalvfems
97yhdeksänkymmentäseitsemänsyvoghalvfems
98yhdeksänkymmentäkahdeksanotteoghalvfems
99yhdeksänkymmentäyhdeksännioghalvfems
100satahundrede

Comments

Loading Comments