Numerot tšekin

Numerot tšekin

#suomitsekkiSound
0Nollanula
1yksijedna
2kaksidvě
3kolmetři
4neljäčtyři
5viisipět
6kuusišest
7seitsemänsedm
8kahdeksanosm
9yhdeksändevět
10kymmenendeset
11yksitoistajedenáct
12kaksitoistadvanáct
13kolmetoistatřináct
14neljätoistačtrnáct
15viisitoistapatnáct
16kuusitoistašestnáct
17seitsemäntoistasedmnáct
18kahdeksantoistaosmnáct
19yhdeksäntoistadevatenáct
20kaksikymmentädvacet
21kaksikymmentäyksidvacet jedna
22kaksikymmentäkaksidvacet dva
23kaksikymmentäkolmedvacet tři
24kaksikymmentäneljädvacet čtyři
25kaksikymmentäviisidvacet pět
26kaksikymmentäkuusidvacet šest
27kaksikymmentäseitsemändvacet sedm
28kaksikymmentäkahdeksandvacet osm
29kaksikymmentäyhdeksändvacet devět
30kolmekymmentätřicet
31kolmekymmentäyksitřicet jedna
32kolmekymmentäkaksitřicet dva
33kolmekymmentäkolmetřicet tři
34kolmekymmentäneljätřicet čtyři
35kolmekymmentäviisitřicet pět
36kolmekymmentäkuusitřicet šest
37kolmekymmentäseitsemäntřicet sedm
38kolmekymmentäkahdeksantřicet osm
39kolmekymmentäyhdeksäntřicet devět
40neljäkymmentäčtyřicet
41neljäkymmentäyksičtyřicet jedna
42neljäkymmentäkaksičtyřicet dva
43neljäkymmentäkolmečtyřicet tři
44neljäkymmentäneljäčtyřicet čtyři
45neljäkymmentäviisičtyřicet pět
46neljäkymmentäkuusičtyřicet šest
47neljäkymmentäseitsemänčtyřicet sedm
48neljäkymmentäkahdeksančtyřicet osm
49neljäkymmentäyhdeksänčtyřicet devět
50viisikymmentäpadesát
51viisikymmentäyksipadesát jedna
52viisikymmentäkaksipadesát dva
53viisikymmentäkolmepadesát tři
54viisikymmentäneljäpadesát čtyři
55viisikymmentäviisipadesát pět
56viisikymmentäkuusipadesát šest
57viisikymmentäseitsemänpadesát sedm
58viisikymmentäkahdeksanpadesát osm
59viisikymmentäyhdeksänpadesát devět
60kuusikymmentäšedesát
61kuusikymmentäyksišedesát jedna
62kuusikymmentäkaksišedesát dva
63kuusikymmentäkolmešedesát tři
64kuusikymmentäneljäšedesát čtyři
65kuusikymmentäviisišedesát pět
66kuusikymmentäkuusišedesát šest
67kuusikymmentäseitsemänšedesát sedm
68kuusikymmentäkahdeksanšedesát osm
69kuusikymmentäyhdeksänšedesát devět
70seitsemänkymmentäsedmdesát
71seitsemänkymmentäyksisedmdesát jedna
72seitsemänkymmentäkaksisedmdesát dva
73seitsemänkymmentäkolmesedmdesát tři
74seitsemänkymmentäneljäsedmdesát čtyři
75seitsemänkymmentäviisisedmdesát pět
76seitsemänkymmentäkuusisedmdesát šest
77seitsemänkymmentäseitsemänsedmdesát sedm
78seitsemänkymmentäkahdeksansedmdesát osm
79seitsemänkymmentäyhdeksänsedmdesát devět
80kahdeksankymmentäosmdesát
81kahdeksankymmentäyksiosmdesát jedna
82kahdeksankymmentäkaksiosmdesát dva
83kahdeksankymmentäkolmeosmdesát tři
84kahdeksankymmentäneljäosmdesát čtyři
85kahdeksankymmentäviisiosmdesát pět
86kahdeksankymmentäkuusiosmdesát šest
87kahdeksankymmentäseitsemänosmdesát sedm
88kahdeksankymmentäkahdeksanosmdesát osm
89kahdeksankymmentäyhdeksänosmdesát devět
90yhdeksänkymmentädevadesát
91yhdeksänkymmentäyksidevadesát jedna
92yhdeksänkymmentäkaksidevadesát dva
93yhdeksänkymmentäkolmedevadesát tři
94yhdeksänkymmentäneljädevadesát čtyři
95yhdeksänkymmentäviisidevadesát pět
96yhdeksänkymmentäkuusidevadesát šest
97yhdeksänkymmentäseitsemändevadesát sedm
98yhdeksänkymmentäkahdeksandevadesát osm
99yhdeksänkymmentäyhdeksändevadesát devět
100satasto

Comments

Loading Comments