Numerot viroksi

Numerot viroksi

#suomiviroSound
1yksiüks-
2kaksikaks-
3kolmekolm-
4neljäneli-
5viisiviis-
6kuusikuus-
7seitsemänseitse-
8kahdeksankaheksa-
9yhdeksänüheksa-
10kymmenenkümme-
11yksitoistaüksteist-
12kaksitoistakaksteist-
13kolmetoistakolmteist-
14neljätoistaneliteist-
15viisitoistaviisteist-
16kuusitoistakuusteist-
17seitsemäntoistaseitseteist-
18kahdeksantoistakaheksateist-
19yhdeksäntoistaüheksateist-
20kaksikymmentäkakskümmend-
21kaksikymmentäyksikakskümmend üks-
22kaksikymmentäkaksikakskümmend kaks-
23kaksikymmentäkolmekakskümmend kolm-
24kaksikymmentäneljäkakskümmend neli-
25kaksikymmentäviisikakskümmend viis-
26kaksikymmentäkuusikakskümmend kuus-
27kaksikymmentäseitsemänkakskümmend seitse-
28kaksikymmentäkahdeksankakskümmend kaheksa-
29kaksikymmentäyhdeksänkakskümmend üheksa-
30kolmekymmentäkolmkümmend-
31kolmekymmentäyksikolmkümmend üks-
32kolmekymmentäkaksikolmkümmend kaks-
33kolmekymmentäkolmekolmkümmend kolm-
34kolmekymmentäneljäkolmkümmend neli-
35kolmekymmentäviisikolmkümmend viis-
36kolmekymmentäkuusikolmkümmend kuus-
37kolmekymmentäseitsemänkolmkümmend seitse-
38kolmekymmentäkahdeksankolmkümmend kaheksa-
39kolmekymmentäyhdeksänkolmkümmend üheksa-
40neljäkymmentänelikümmend-
41neljäkymmentäyksinelikümmend üks-
42neljäkymmentäkaksinelikümmend kaks-
43neljäkymmentäkolmenelikümmend kolm-
44neljäkymmentäneljänelikümmend neli-
45neljäkymmentäviisinelikümmend viis-
46neljäkymmentäkuusinelikümmend kuus-
47neljäkymmentäseitsemännelikümmend seitse-
48neljäkymmentäkahdeksannelikümmend kaheksa-
49neljäkymmentäyhdeksännelikümmend üheksa-
50viisikymmentäviiskümmend-
51viisikymmentäyksiviiskümmend üks-
52viisikymmentäkaksiviiskümmend kaks-
53viisikymmentäkolmeviiskümmend kolm-
54viisikymmentäneljäviiskümmend neli-
55viisikymmentäviisiviiskümmend viis-
56viisikymmentäkuusiviiskümmend kuus-
57viisikymmentäseitsemänviiskümmend seitse-
58viisikymmentäkahdeksanviiskümmend kaheksa-
59viisikymmentäyhdeksänviiskümmend üheksa-
60kuusikymmentäkuuskümmend-
61kuusikymmentäyksikuuskümmend üks-
62kuusikymmentäkaksikuuskümmend kaks-
63kuusikymmentäkolmekuuskümmend kolm-
64kuusikymmentäneljäkuuskümmend neli-
65kuusikymmentäviisikuuskümmend viis-
66kuusikymmentäkuusikuuskümmend kuus-
67kuusikymmentäseitsemänkuuskümmend seitse-
68kuusikymmentäkahdeksankuuskümmend kaheksa-
69kuusikymmentäyhdeksänkuuskümmend üheksa-
70seitsemänkymmentäseitsekümmend-
71seitsemänkymmentäyksiseitsekümmend üks-
72seitsemänkymmentäkaksiseitsekümmend kaks-
73seitsemänkymmentäkolmeseitsekümmend kolm-
74seitsemänkymmentäneljäseitsekümmend neli-
75seitsemänkymmentäviisiseitsekümmend viis-
76seitsemänkymmentäkuusiseitsekümmend kuus-
77seitsemänkymmentäseitsemänseitsekümmend seitse-
78seitsemänkymmentäkahdeksanseitsekümmend kaheksa-
79seitsemänkymmentäyhdeksänseitsekümmend üheksa-
80kahdeksankymmentäkaheksakümmend-
81kahdeksankymmentäyksikaheksakümmend üks-
82kahdeksankymmentäkaksikaheksakümmend kaks-
83kahdeksankymmentäkolmekaheksakümmend kolm-
84kahdeksankymmentäneljäkaheksakümmend neli-
85kahdeksankymmentäviisikaheksakümmend viis-
86kahdeksankymmentäkuusikaheksakümmend kuus-
87kahdeksankymmentäseitsemänkaheksakümmend seitse-
88kahdeksankymmentäkahdeksankaheksakümmend kaheksa-
89kahdeksankymmentäyhdeksänkaheksakümmend üheksa-
90yhdeksänkymmentäüheksakümmend-
91yhdeksänkymmentäyksiüheksakümmend üks-
92yhdeksänkymmentäkaksiüheksakümmend kaks-
93yhdeksänkymmentäkolmeüheksakümmend kolm-
94yhdeksänkymmentäneljäüheksakümmend neli-
95yhdeksänkymmentäviisiüheksakümmend viis-
96yhdeksänkymmentäkuusiüheksakümmend kuus-
97yhdeksänkymmentäseitsemänüheksakümmend seitse-
98yhdeksänkymmentäkahdeksanüheksakümmend kaheksa-
99yhdeksänkymmentäyhdeksänüheksakümmend üheksa-
100satasada-
0Nollanull-

Comments

Loading Comments