Nombres en finnois

Nombres en finnois

#FrançaisFinnoisSound
0ZéroNolla
1unyksi
2deuxkaksi
3troiskolme
4quatreneljä
5cinqviisi
6sixkuusi
7septseitsemän
8huitkahdeksan
9neufyhdeksän
10dixkymmenen
11onzeyksitoista
12douzekaksitoista
13treizekolmetoista
14quatorzeneljätoista
15quinzeviisitoista
16seizekuusitoista
17dix-septseitsemäntoista
18dix-huitkahdeksantoista
19dix-neufyhdeksäntoista
20vingtkaksikymmentä
21vingt et unkaksikymmentäyksi
22vingt-deuxkaksikymmentäkaksi
23vingt-troiskaksikymmentäkolme
24vingt-quatrekaksikymmentäneljä
25vingt-cinqkaksikymmentäviisi
26vingt-sixkaksikymmentäkuusi
27vingt-septkaksikymmentäseitsemän
28vingt-huitkaksikymmentäkahdeksan
29vingt-neufkaksikymmentäyhdeksän
30trentekolmekymmentä
31trente et unkolmekymmentäyksi
32trente-deuxkolmekymmentäkaksi
33trente-troiskolmekymmentäkolme
34trente-quatrekolmekymmentäneljä
35trente-cinqkolmekymmentäviisi
36trente-sixkolmekymmentäkuusi
37trente-septkolmekymmentäseitsemän
38trente-huitkolmekymmentäkahdeksan
39trente-neufkolmekymmentäyhdeksän
40quaranteneljäkymmentä
41quarante et unneljäkymmentäyksi
42quarante-deuxneljäkymmentäkaksi
43quarante-troisneljäkymmentäkolme
44quarante-quatreneljäkymmentäneljä
45quarante-cinqneljäkymmentäviisi
46quarante-sixneljäkymmentäkuusi
47quarante-septneljäkymmentäseitsemän
48quarante-huitneljäkymmentäkahdeksan
49quarante-neufneljäkymmentäyhdeksän
50cinquanteviisikymmentä
51cinquante et unviisikymmentäyksi
52cinquante-deuxviisikymmentäkaksi
53cinquante-troisviisikymmentäkolme
54cinquante-quatreviisikymmentäneljä
55cinquante-cinqviisikymmentäviisi
56cinquante-sixviisikymmentäkuusi
57cinquante-septviisikymmentäseitsemän
58cinquante-huitviisikymmentäkahdeksan
59cinquante-neufviisikymmentäyhdeksän
60soixantekuusikymmentä
61soixante et unkuusikymmentäyksi
62soixante-deuxkuusikymmentäkaksi
63soixante-troiskuusikymmentäkolme
64soixante-quatrekuusikymmentäneljä
65soixante-cinqkuusikymmentäviisi
66soixante-sixkuusikymmentäkuusi
67soixante-septkuusikymmentäseitsemän
68soixante-huitkuusikymmentäkahdeksan
69soixante-neufkuusikymmentäyhdeksän
70soixante-dixseitsemänkymmentä
71soixante et onzeseitsemänkymmentäyksi
72soixante-douzeseitsemänkymmentäkaksi
73soixante-treizeseitsemänkymmentäkolme
74soixante-quatorzeseitsemänkymmentäneljä
75soixante-quinzeseitsemänkymmentäviisi
76soixante-seizeseitsemänkymmentäkuusi
77soixante-dix-septseitsemänkymmentäseitsemän
78soixante-dix-huitseitsemänkymmentäkahdeksan
79soixante-dix-neufseitsemänkymmentäyhdeksän
80quatre-vingtkahdeksankymmentä
81quatre-vingt-unkahdeksankymmentäyksi
82quatre-vingt-deuxkahdeksankymmentäkaksi
83quatre-vingt-troiskahdeksankymmentäkolme
84quatre-vingt-quatrekahdeksankymmentäneljä
85quatre-vingt-cinqkahdeksankymmentäviisi
86quatre-vingt-sixkahdeksankymmentäkuusi
87quatre-vingt-septkahdeksankymmentäseitsemän
88quatre-vingt-huitkahdeksankymmentäkahdeksan
89quatre-vingt-neufkahdeksankymmentäyhdeksän
90quatre-vingt-dixyhdeksänkymmentä
91quatre-vingt-onzeyhdeksänkymmentäyksi
92quatre-vingt-douzeyhdeksänkymmentäkaksi
93quatre-vingt-treizeyhdeksänkymmentäkolme
94quatre-vingt-quatorzeyhdeksänkymmentäneljä
95quatre-vingt-quinzeyhdeksänkymmentäviisi
96quatre-vingt-seizeyhdeksänkymmentäkuusi
97quatre-vingt-dix-septyhdeksänkymmentäseitsemän
98quatre-vingt-dix-huityhdeksänkymmentäkahdeksan
99quatre-vingt-dix-neufyhdeksänkymmentäyhdeksän
100centsata

Comments

Loading Comments