Nombres en finnois

Nombres en finnois

0
Nolla
Zéro
1
yksi
un
2
kaksi
deux
3
kolme
trois
4
neljä
quatre
5
viisi
cinq
6
kuusi
six
7
seitsemän
sept
8
kahdeksan
huit
9
yhdeksän
neuf
10
kymmenen
dix
11
yksitoista
onze
12
kaksitoista
douze
13
kolmetoista
treize
14
neljätoista
quatorze
15
viisitoista
quinze
16
kuusitoista
seize
17
seitsemäntoista
dix-sept
18
kahdeksantoista
dix-huit
19
yhdeksäntoista
dix-neuf
20
kaksikymmentä
vingt
21
kaksikymmentäyksi
vingt et un
22
kaksikymmentäkaksi
vingt-deux
23
kaksikymmentäkolme
vingt-trois
24
kaksikymmentäneljä
vingt-quatre
25
kaksikymmentäviisi
vingt-cinq
26
kaksikymmentäkuusi
vingt-six
27
kaksikymmentäseitsemän
vingt-sept
28
kaksikymmentäkahdeksan
vingt-huit
29
kaksikymmentäyhdeksän
vingt-neuf
30
kolmekymmentä
trente
31
kolmekymmentäyksi
trente et un
32
kolmekymmentäkaksi
trente-deux
33
kolmekymmentäkolme
trente-trois
34
kolmekymmentäneljä
trente-quatre
35
kolmekymmentäviisi
trente-cinq
36
kolmekymmentäkuusi
trente-six
37
kolmekymmentäseitsemän
trente-sept
38
kolmekymmentäkahdeksan
trente-huit
39
kolmekymmentäyhdeksän
trente-neuf
40
neljäkymmentä
quarante
41
neljäkymmentäyksi
quarante et un
42
neljäkymmentäkaksi
quarante-deux
43
neljäkymmentäkolme
quarante-trois
44
neljäkymmentäneljä
quarante-quatre
45
neljäkymmentäviisi
quarante-cinq
46
neljäkymmentäkuusi
quarante-six
47
neljäkymmentäseitsemän
quarante-sept
48
neljäkymmentäkahdeksan
quarante-huit
49
neljäkymmentäyhdeksän
quarante-neuf
50
viisikymmentä
cinquante
51
viisikymmentäyksi
cinquante et un
52
viisikymmentäkaksi
cinquante-deux
53
viisikymmentäkolme
cinquante-trois
54
viisikymmentäneljä
cinquante-quatre
55
viisikymmentäviisi
cinquante-cinq
56
viisikymmentäkuusi
cinquante-six
57
viisikymmentäseitsemän
cinquante-sept
58
viisikymmentäkahdeksan
cinquante-huit
59
viisikymmentäyhdeksän
cinquante-neuf
60
kuusikymmentä
soixante
61
kuusikymmentäyksi
soixante et un
62
kuusikymmentäkaksi
soixante-deux
63
kuusikymmentäkolme
soixante-trois
64
kuusikymmentäneljä
soixante-quatre
65
kuusikymmentäviisi
soixante-cinq
66
kuusikymmentäkuusi
soixante-six
67
kuusikymmentäseitsemän
soixante-sept
68
kuusikymmentäkahdeksan
soixante-huit
69
kuusikymmentäyhdeksän
soixante-neuf
70
seitsemänkymmentä
soixante-dix
71
seitsemänkymmentäyksi
soixante et onze
72
seitsemänkymmentäkaksi
soixante-douze
73
seitsemänkymmentäkolme
soixante-treize
74
seitsemänkymmentäneljä
soixante-quatorze
75
seitsemänkymmentäviisi
soixante-quinze
76
seitsemänkymmentäkuusi
soixante-seize
77
seitsemänkymmentäseitsemän
soixante-dix-sept
78
seitsemänkymmentäkahdeksan
soixante-dix-huit
79
seitsemänkymmentäyhdeksän
soixante-dix-neuf
80
kahdeksankymmentä
quatre-vingt
81
kahdeksankymmentäyksi
quatre-vingt-un
82
kahdeksankymmentäkaksi
quatre-vingt-deux
83
kahdeksankymmentäkolme
quatre-vingt-trois
84
kahdeksankymmentäneljä
quatre-vingt-quatre
85
kahdeksankymmentäviisi
quatre-vingt-cinq
86
kahdeksankymmentäkuusi
quatre-vingt-six
87
kahdeksankymmentäseitsemän
quatre-vingt-sept
88
kahdeksankymmentäkahdeksan
quatre-vingt-huit
89
kahdeksankymmentäyhdeksän
quatre-vingt-neuf
90
yhdeksänkymmentä
quatre-vingt-dix
91
yhdeksänkymmentäyksi
quatre-vingt-onze
92
yhdeksänkymmentäkaksi
quatre-vingt-douze
93
yhdeksänkymmentäkolme
quatre-vingt-treize
94
yhdeksänkymmentäneljä
quatre-vingt-quatorze
95
yhdeksänkymmentäviisi
quatre-vingt-quinze
96
yhdeksänkymmentäkuusi
quatre-vingt-seize
97
yhdeksänkymmentäseitsemän
quatre-vingt-dix-sept
98
yhdeksänkymmentäkahdeksan
quatre-vingt-dix-huit
99
yhdeksänkymmentäyhdeksän
quatre-vingt-dix-neuf
100
sata
cent

Comments

Loading Comments