Nombres en persan

Nombres en persan

0
صفر
Zéro
1
یک
un
2
دو
deux
3
سه
trois
4
چهار
quatre
5
پنج
cinq
6
شش
six
7
هفت
sept
8
هشت
huit
9
نه
neuf
10
ده
dix
11
یازده
onze
12
دوازده
douze
13
سیزده
treize
14
چهارده
quatorze
15
پانزده
quinze
16
شانزده
seize
17
هفده
dix-sept
18
هجده
dix-huit
19
نوزده
dix-neuf
20
بیست
vingt
21
بیست و یک
vingt et un
22
بیست و دو
vingt-deux
23
بیست و سه
vingt-trois
24
بیست و چهار
vingt-quatre
25
بیست و پنج
vingt-cinq
26
بیست و شش
vingt-six
27
بیست و هفت
vingt-sept
28
بیست و هشت
vingt-huit
29
بیست و نه
vingt-neuf
30
سی
trente
31
سی و یک
trente et un
32
سی و دو
trente-deux
33
سی و سه
trente-trois
34
سی و چهار
trente-quatre
35
سی و پنج
trente-cinq
36
سی و شش
trente-six
37
سی و هفت
trente-sept
38
سی و هشت
trente-huit
39
سی و نه
trente-neuf
40
چهل
quarante
41
چهل و یک
quarante et un
42
چهل و دو
quarante-deux
43
چهل و سه
quarante-trois
44
چهل و چهار
quarante-quatre
45
چهل و پنج
quarante-cinq
46
چهل و شش
quarante-six
47
چهل و هفت
quarante-sept
48
چهل و هشت
quarante-huit
49
چهل و نه
quarante-neuf
50
پنجاه
cinquante
51
پنجاه و یک
cinquante et un
52
پنجاه و دو
cinquante-deux
53
پنجاه و سه
cinquante-trois
54
پنجاه و چهار
cinquante-quatre
55
پنجاه و پنج
cinquante-cinq
56
پنجاه و شش
cinquante-six
57
پنجاه و هفت
cinquante-sept
58
پنجاه و هشت
cinquante-huit
59
پنجاه و نه
cinquante-neuf
60
شصت
soixante
61
شصت و یک
soixante et un
62
شصت و دو
soixante-deux
63
شصت و سه
soixante-trois
64
شصت و چهار
soixante-quatre
65
شصت و پنج
soixante-cinq
66
شصت و شش
soixante-six
67
شصت و هفت
soixante-sept
68
شصت و هشت
soixante-huit
69
شصت و نه
soixante-neuf
70
هفتاد
soixante-dix
71
هفتاد و یک
soixante et onze
72
هفتادودو
soixante-douze
73
هفتاد و سه
soixante-treize
74
هفتاد و چهار
soixante-quatorze
75
هفتاد و پنج
soixante-quinze
76
هفتاد و شش
soixante-seize
77
هفتاد و هفت
soixante-dix-sept
78
هفتاد و هشت
soixante-dix-huit
79
هفتاد و نه
soixante-dix-neuf
80
هشتاد
quatre-vingt
81
هشتاد و یک
quatre-vingt-un
82
هشتاد و دو
quatre-vingt-deux
83
هشتاد و سه
quatre-vingt-trois
84
هشتاد و چهار
quatre-vingt-quatre
85
هشتاد و پنج
quatre-vingt-cinq
86
هشتاد و شش
quatre-vingt-six
87
هشتاد و هفت
quatre-vingt-sept
88
هشتاد و هشت
quatre-vingt-huit
89
هشتاد و نه
quatre-vingt-neuf
90
نود
quatre-vingt-dix
91
نود و یک
quatre-vingt-onze
92
نود و دو
quatre-vingt-douze
93
نود و سه
quatre-vingt-treize
94
نود و چهار
quatre-vingt-quatorze
95
نود و پنج
quatre-vingt-quinze
96
نود و شش
quatre-vingt-seize
97
نود و هفت
quatre-vingt-dix-sept
98
نود و هشت
quatre-vingt-dix-huit
99
نود و نه
quatre-vingt-dix-neuf
100
صد
cent

Comments

Loading Comments