Uimhreacha i araibis

Uimhreacha i araibis

0
صفر
naid
1
وَاحِد
a haon
2
اِثْنَان
a dó
3
ثَلَاثَة
a trí
4
أَرْبَعَة
a ceathair
5
خَمْسَة
a cúig
6
سِتَّة
a sé
7
سَبْعَة
a seacht
8
ثَمَانِيَة
a hocht
9
تِسْعَة
a naoi
10
عَشَرَة
a deich
11
أَحَدَ عَشَرَ
a haon déag
12
اِثْنَا عَشَرَ
a dó dhéag
13
ثَلَاثَةَ عَشَرَ
a trí déag
14
أَرْبَعَةَ عَشَرَ
a ceathair déag
15
خَمْسَةَ عَشَرَ
a cúig déag
16
سِتَّةَ عَشَرَ
a sé déag
17
سَبْعَةَ عَشَرَ
a seacht déag
18
ثَمَانِيَةَ عَشَرَ
a hocht déag
19
تِسْعَةَ عَشَرَ
a naoi déag
20
عِشْرُونَ
fiche
21
وَاحِد و عِشْرُونَ
fiche a haon
22
اِثْنَان و عِشْرُونَ
fiche a dó
23
ثَلَاثَة و عِشْرُونَ
fiche a trí
24
أَرْبَعَة و عِشْرُونَ
fiche a ceathair
25
خَمْسَة و عِشْرُونَ
fiche a cúig
26
سِتَّة و عِشْرُونَ
fiche a sé
27
سَبْعَة و عِشْرُونَ
fiche a seacht
28
ثَمَانِيَة و عِشْرُونَ
fiche a hocht
29
تِسْعَة و عِشْرُونَ
fiche a naoi
30
ثَلَاثُونَ
tríocha
31
وَاحِد و ثَلَاثُونَ
tríocha a haon
32
اِثْنَان و ثَلَاثُونَ
tríocha a dó
33
ثَلَاثَة و ثَلَاثُونَ
tríocha a trí
34
أَرْبَعَة و ثَلَاثُونَ
tríocha a ceathair
35
خَمْسَة و ثَلَاثُونَ
tríocha a cúig
36
سِتَّة و ثَلَاثُونَ
tríocha a sé
37
سَبْعَة و ثَلَاثُونَ
tríocha a seacht
38
ثَمَانِيَة و ثَلَاثُونَ
tríocha a hocht
39
تِسْعَة و ثَلَاثُونَ
tríocha a naoi
40
أَرْبَعُونَ
daichead
41
وَاحِد و أَرْبَعُونَ
daichead a haon
42
اِثْنَان و أَرْبَعُونَ
daichead a dó
43
ثَلَاثَة و أَرْبَعُونَ
daichead a trí
44
أَرْبَعَة و أَرْبَعُونَ
daichead a ceathair
45
خَمْسَة و أَرْبَعُونَ
daichead a cúig
46
سِتَّة و أَرْبَعُونَ
daichead a sé
47
سَبْعَة و أَرْبَعُونَ
daichead a seacht
48
ثَمَانِيَة و أَرْبَعُونَ
daichead a hocht
49
تِسْعَة و أَرْبَعُونَ
daichead a naoi
50
خَمْسُونَ
caoga
51
وَاحِد و خَمْسُونَ
caoga a haon
52
اِثْنَان و خَمْسُونَ
caoga a dó
53
ثَلَاثَة و خَمْسُونَ
caoga a trí
54
أَرْبَعَة و خَمْسُونَ
caoga a ceathair
55
خَمْسَة و خَمْسُونَ
caoga a cúig
56
سِتَّة و خَمْسُونَ
caoga a sé
57
سَبْعَة و خَمْسُونَ
caoga a seacht
58
ثَمَانِيَة و خَمْسُونَ
caoga a hocht
59
تِسْعَة و خَمْسُونَ
caoga a naoi
60
سِتُّونَ
seasca
61
وَاحِد و سِتُّونَ
seasca a haon
62
اِثْنَان و سِتُّونَ
seasca a dó
63
ثَلَاثَة و سِتُّونَ
seasca a trí
64
أَرْبَعَة و سِتُّونَ
seasca a ceathair
65
خَمْسَة و سِتُّونَ
seasca a cúig
66
سِتَّة و سِتُّونَ
seasca a sé
67
سَبْعَة و سِتُّونَ
seasca a seacht
68
ثَمَانِيَة و سِتُّونَ
seasca a hocht
69
تِسْعَة و سِتُّونَ
seasca a naoi
70
سَبْعُونَ
seachtó
71
وَاحِد و سَبْعُونَ
seachtó a haon
72
اِثْنَان و سَبْعُونَ
seachtó a dó
73
ثَلَاثَة و سَبْعُونَ
seachtó a trí
74
أَرْبَعَة و سَبْعُونَ
seachtó a ceathair
75
خَمْسَة و سَبْعُونَ
seachtó a cúig
76
سِتَّة و سَبْعُونَ
seachtó a sé
77
سَبْعَة و سَبْعُونَ
seachtó a seacht
78
ثَمَانِيَة و سَبْعُونَ
seachtó a hocht
79
تِسْعَة و سَبْعُونَ
seachtó a naoi
80
ثَمَانُونَ
ochtó
81
وَاحِد و ثَمَانُونَ
ochtó a haon
82
اِثْنَان و ثَمَانُونَ
ochtó a dó
83
ثَلَاثَة و ثَمَانُونَ
ochtó a trí
84
أَرْبَعَة و ثَمَانُونَ
ochtó a ceathair
85
خَمْسَة و ثَمَانُونَ
ochtó a cúig
86
سِتَّة و ثَمَانُونَ
ochtó a sé
87
سَبْعَة و ثَمَانُونَ
ochtó a seacht
88
ثَمَانِيَة و ثَمَانُونَ
ochtó a hocht
89
تِسْعَة و ثَمَانُونَ
ochtó a naoi
90
تِسْعُونَ
nócha
91
وَاحِد و تِسْعُونَ
nócha a haon
92
اِثْنَان و تِسْعُونَ
nócha a dó
93
ثَلَاثَة و تِسْعُونَ
nócha a trí
94
أَرْبَعَة و تِسْعُونَ
nócha a ceathair
95
خَمْسَة و تِسْعُونَ
nócha a cúig
96
سِتَّة و تِسْعُونَ
nócha a sé
97
سَبْعَة و تِسْعُونَ
nócha a seacht
98
ثَمَانِيَة و تِسْعُونَ
nócha a hocht
99
تِسْعَة و تِسْعُونَ
nócha a naoi
100
مِئَة
céad

Comments

Loading Comments