Uimhreacha i Coróin

Uimhreacha i Coróin

# Gaeilge Danmhairgis Sound
0 naid nul
1 a haon et
2 a dó to
3 a trí tre
4 a ceathair fire
5 a cúig fem
6 a sé seks
7 a seacht syv
8 a hocht otte
9 a naoi ni
10 a deich ti
11 a haon déag elleve
12 a dó dhéag tolv
13 a trí déag tretten
14 a ceathair déag fjorten
15 a cúig déag femten
16 a sé déag seksten
17 a seacht déag sytten
18 a hocht déag atten
19 a naoi déag nitten
20 fiche tyve
21 fiche a haon enogtyve
22 fiche a dó toogtyve
23 fiche a trí treogtyve
24 fiche a ceathair fireogtyve
25 fiche a cúig femogtyve
26 fiche a sé seksogtyve
27 fiche a seacht syvogtyve
28 fiche a hocht otteogtyve
29 fiche a naoi niogtyve
30 tríocha tredive
31 tríocha a haon enogtredive
32 tríocha a dó toogtredive
33 tríocha a trí treogtredive
34 tríocha a ceathair fireogtredive
35 tríocha a cúig femogtredive
36 tríocha a sé seksogtredive
37 tríocha a seacht syvogtredive
38 tríocha a hocht otteogtredive
39 tríocha a naoi niogtredive
40 daichead fyrre
41 daichead a haon enogfyrre
42 daichead a dó toogfyrre
43 daichead a trí treogfyrre
44 daichead a ceathair fireogfyrre
45 daichead a cúig femogfyrre
46 daichead a sé seksogfyrre
47 daichead a seacht syvogfyrre
48 daichead a hocht otteogfyrre
49 daichead a naoi niogfyrre
50 caoga halvtreds
51 caoga a haon enoghalvtreds
52 caoga a dó tooghalvtreds
53 caoga a trí treoghalvtreds
54 caoga a ceathair fireoghalvtreds
55 caoga a cúig femoghalvtreds
56 caoga a sé seksoghalvtreds
57 caoga a seacht syvoghalvtreds
58 caoga a hocht otteoghalvtreds
59 caoga a naoi nioghalvtreds
60 seasca tres
61 seasca a haon enogtres
62 seasca a dó toogtres
63 seasca a trí treogtres
64 seasca a ceathair fireogtres
65 seasca a cúig femogtres
66 seasca a sé seksogtres
67 seasca a seacht syvogtres
68 seasca a hocht otteogtres
69 seasca a naoi niogtres
70 seachtó halvfjerds
71 seachtó a haon enoghalvfjerds
72 seachtó a dó tooghalvfjerds
73 seachtó a trí treoghalvfjerds
74 seachtó a ceathair fireoghalvfjerds
75 seachtó a cúig femoghalvfjerds
76 seachtó a sé seksoghalvfjerds
77 seachtó a seacht syvoghalvfjerds
78 seachtó a hocht otteoghalvfjerds
79 seachtó a naoi nioghalvfjerds
80 ochtó firs
81 ochtó a haon enogfirs
82 ochtó a dó toogfirs
83 ochtó a trí treogfirs
84 ochtó a ceathair fireogfirs
85 ochtó a cúig femogfirs
86 ochtó a sé seksogfirs
87 ochtó a seacht syvogfirs
88 ochtó a hocht otteogfirs
89 ochtó a naoi niogfirs
90 nócha halvfems
91 nócha a haon enoghalvfems
92 nócha a dó tooghalvfems
93 nócha a trí treoghalvfems
94 nócha a ceathair fireoghalvfems
95 nócha a cúig femoghalvfems
96 nócha a sé seksoghalvfems
97 nócha a seacht syvoghalvfems
98 nócha a hocht otteoghalvfems
99 nócha a naoi nioghalvfems
100 céad hundrede

Comments

Loading Comments