Uimhreacha i Ioruais

Uimhreacha i Ioruais

0
null
naid
1
én
a haon
2
to
a dó
3
tre
a trí
4
fire
a ceathair
5
fem
a cúig
6
seks
a sé
7
sju
a seacht
8
åtte
a hocht
9
ni
a naoi
10
ti
a deich
11
elleve
a haon déag
12
tolv
a dó dhéag
13
tretten
a trí déag
14
fjorten
a ceathair déag
15
femten
a cúig déag
16
seksten
a sé déag
17
sytten
a seacht déag
18
atten
a hocht déag
19
nitten
a naoi déag
20
tjue
fiche
21
tjueén / én og tyve
fiche a haon
22
tjueto
fiche a dó
23
tjuetre
fiche a trí
24
tjuefire
fiche a ceathair
25
tjuefem
fiche a cúig
26
tjueseks
fiche a sé
27
tjuesju
fiche a seacht
28
tjueåtte
fiche a hocht
29
tjueni
fiche a naoi
30
tretti
tríocha
31
trettien
tríocha a haon
32
trettito
tríocha a dó
33
trettitre
tríocha a trí
34
trettifire
tríocha a ceathair
35
trettifem
tríocha a cúig
36
trettiseks
tríocha a sé
37
trettisju
tríocha a seacht
38
trettiåtte
tríocha a hocht
39
trettini
tríocha a naoi
40
førti
daichead
41
førtien
daichead a haon
42
førtito
daichead a dó
43
førtitre
daichead a trí
44
førtifire
daichead a ceathair
45
førtifem
daichead a cúig
46
førtiseks
daichead a sé
47
førtisju
daichead a seacht
48
førtiåtte
daichead a hocht
49
førtini / ni og førti
daichead a naoi
50
femti
caoga
51
femtién / en og femti
caoga a haon
52
femtito
caoga a dó
53
femtitre
caoga a trí
54
femtifire
caoga a ceathair
55
femtifem
caoga a cúig
56
femtiseks
caoga a sé
57
femtisju
caoga a seacht
58
femtiåtte
caoga a hocht
59
femtini
caoga a naoi
60
seksti
seasca
61
sekstien
seasca a haon
62
sekstito
seasca a dó
63
sekstitre
seasca a trí
64
sekstifire
seasca a ceathair
65
sekstifem
seasca a cúig
66
sekstiseks
seasca a sé
67
sekstisju
seasca a seacht
68
sekstiåtte
seasca a hocht
69
sekstini
seasca a naoi
70
sytti
seachtó
71
syttien
seachtó a haon
72
syttito
seachtó a dó
73
syttitre
seachtó a trí
74
syttifire
seachtó a ceathair
75
syttifem
seachtó a cúig
76
syttiseks
seachtó a sé
77
syttisju
seachtó a seacht
78
syttiåtte
seachtó a hocht
79
syttini
seachtó a naoi
80
åtti
ochtó
81
åttien
ochtó a haon
82
åttito
ochtó a dó
83
åttitre
ochtó a trí
84
åttifire
ochtó a ceathair
85
åttifem
ochtó a cúig
86
åttiseks
ochtó a sé
87
åttisju
ochtó a seacht
88
åttiåtte
ochtó a hocht
89
åttini
ochtó a naoi
90
nitti
nócha
91
nittien
nócha a haon
92
nittito
nócha a dó
93
nittitre
nócha a trí
94
nittifire
nócha a ceathair
95
nittifem
nócha a cúig
96
nittiseks
nócha a sé
97
nittisju / syv og nitti
nócha a seacht
98
nittiåtte
nócha a hocht
99
nittini / ni og nitti
nócha a naoi
100
hundre
céad

Comments

Loading Comments