Uimhreacha i Íoslainnis

Uimhreacha i Íoslainnis

#GaeilgeÍoslainnisSound
0naidnúll-
1a haoneinn-
2a dótveir-
3a tríþrír-
4a ceathairfjórir-
5a cúigfimm-
6a sésex-
7a seachtsjö-
8a hochtátta-
9a naoiníu-
10a deichtíu-
11a haon déagellefu-
12a dó dhéagtólf-
13a trí déagþrettán-
14a ceathair déagfjórtán-
15a cúig déagfimmtán-
16a sé déagsextán-
17a seacht déagsautján-
18a hocht déagátján-
19a naoi déagnítján-
20fichetuttugu-
21fiche a haontuttugu og einn-
22fiche a dótuttugu og tveir-
23fiche a trítuttugu og þrír-
24fiche a ceathairtuttugu og fjórir-
25fiche a cúigtuttugu og fimm-
26fiche a sétuttugu og sex-
27fiche a seachttuttugu og sjö-
28fiche a hochttuttugu og átta-
29fiche a naoituttugu og níu-
30tríochaþrjátíu-
31tríocha a haonþrjátíu og einn-
32tríocha a dóþrjátíu og tveir-
33tríocha a tríþrjátíu og þrír-
34tríocha a ceathairþrjátíu og fjórir-
35tríocha a cúigþrjátíu og fimm-
36tríocha a séþrjátíu og sex-
37tríocha a seachtþrjátíu og sjö-
38tríocha a hochtþrjátíu og átta-
39tríocha a naoiþrjátíu og níu-
40daicheadfjörutíu-
41daichead a haonfjörutíu og einn-
42daichead a dófjörutíu og tveir-
43daichead a trífjörutíu og þrír-
44daichead a ceathairfjörutíu og fjórir-
45daichead a cúigfjörutíu og fimm-
46daichead a séfjörutíu og sex-
47daichead a seachtfjörutíu og sjö-
48daichead a hochtfjörutíu og átta-
49daichead a naoifjörutíu og níu-
50caogafimmtíu-
51caoga a haonfimmtíu og einn-
52caoga a dófimmtíu og tveir-
53caoga a trífimmtíu og þrír-
54caoga a ceathairfimmtíu og fjórir-
55caoga a cúigfimmtíu og fimm-
56caoga a séfimmtíu og sex-
57caoga a seachtfimmtíu og sjö-
58caoga a hochtfimmtíu og átta-
59caoga a naoifimmtíu og níu-
60seascasextíu-
61seasca a haonsextíu og einn-
62seasca a dósextíu og tveir-
63seasca a trísextíu og þrír-
64seasca a ceathairsextíu og fjórir-
65seasca a cúigsextíu og fimm-
66seasca a sésextíu og sex-
67seasca a seachtsextíu og sjö-
68seasca a hochtsextíu og átta-
69seasca a naoisextíu og níu-
70seachtósjötíu-
71seachtó a haonsjötíu og einn-
72seachtó a dósjötíu og tveir-
73seachtó a trísjötíu og þrír-
74seachtó a ceathairsjötíu og fjórir-
75seachtó a cúigsjötíu og fimm-
76seachtó a sésjötíu og sex-
77seachtó a seachtsjötíu og sjö-
78seachtó a hochtsjötíu og átta-
79seachtó a naoisjötíu og níu-
80ochtóáttatíu-
81ochtó a haonáttatíu og einn-
82ochtó a dóáttatíu og tveir-
83ochtó a tríáttatíu og þrír-
84ochtó a ceathairáttatíu og fjórir-
85ochtó a cúigáttatíu og fimm-
86ochtó a séáttatíu og sex-
87ochtó a seachtáttatíu og sjö-
88ochtó a hochtáttatíu og átta-
89ochtó a naoiáttatíu og níu-
90nóchaníutíu-
91nócha a haonníutíu og einn-
92nócha a dóníutíu og tveir-
93nócha a tríníutíu og þrír-
94nócha a ceathairníutíu og fjórir-
95nócha a cúigníutíu og fimm-
96nócha a séníutíu og sex-
97nócha a seachtníutíu og sjö-
98nócha a hochtníutíu og átta-
99nócha a naoiníutíu og níu-
100céadhundrað-

Comments

Loading Comments