# Gaeilge Gearmáinis Sound
0 naid Null
1 a haon Eins
2 a dó Zwei
3 a trí Drei
4 a ceathair Vier
5 a cúig Fünf
6 a sé Sechs
7 a seacht Sieben
8 a hocht Acht
9 a naoi Neun
10 a deich Zehn
11 a haon déag Elf
12 a dó dhéag Zwölf
13 a trí déag Dreizehn
14 a ceathair déag Vierzehn
15 a cúig déag Fünfzehn
16 a sé déag Sechzehn
17 a seacht déag Siebzehn
18 a hocht déag Achtzehn
19 a naoi déag Neunzehn
20 fiche Zwanzig
21 fiche a haon Einundzwanzig
22 fiche a dó Zweiundzwanzig
23 fiche a trí Dreiundzwanzig
24 fiche a ceathair Vierundzwanzig
25 fiche a cúig Fϋnfundzwanzig
26 fiche a sé Sechsundzwanzig
27 fiche a seacht Siebenundzwanzig
28 fiche a hocht Achtundzwanzig
29 fiche a naoi Neunundzwanzig
30 tríocha Dreißig
31 tríocha a haon Einunddreißig
32 tríocha a dó Zweiunddreißig
33 tríocha a trí Dreiunddreißig
34 tríocha a ceathair Vierunddreißig
35 tríocha a cúig Fϋnfunddreißig
36 tríocha a sé Sechsunddreißig
37 tríocha a seacht Siebenunddreißig
38 tríocha a hocht Achtunddreißig
39 tríocha a naoi Neununddreißig
40 daichead Vierzig
41 daichead a haon Einundvierzig
42 daichead a dó Zweiundvierzig
43 daichead a trí Dreiundvierzig
44 daichead a ceathair Vierundvierzig
45 daichead a cúig Fϋnfundvierzig
46 daichead a sé Sechsundvierzig
47 daichead a seacht Siebenundvierzig
48 daichead a hocht Achtundvierzig
49 daichead a naoi Neunundvierzig
50 caoga Fϋnfzig
51 caoga a haon Einundfϋnfzig
52 caoga a dó Zweiundfϋnfzig
53 caoga a trí Dreiundfϋnfzig
54 caoga a ceathair Vierundfϋnfzig
55 caoga a cúig Fϋnfundfϋnfzig
56 caoga a sé Sechsundfϋnfzig
57 caoga a seacht Siebenundfϋnfzig
58 caoga a hocht Achtundfϋnfzig
59 caoga a naoi Neunundfünfzig
60 seasca Sechzig
61 seasca a haon Einundsechzig
62 seasca a dó Zweiundsechzig
63 seasca a trí Dreiundsechzig
64 seasca a ceathair Vierundsechzig
65 seasca a cúig Fϋnfundsechzig
66 seasca a sé Sechsundsechzig
67 seasca a seacht Siebenundsechzig
68 seasca a hocht Achtundsechzig
69 seasca a naoi Neunundsechzig
70 seachtó Siebzig
71 seachtó a haon Einundsiebzig
72 seachtó a dó Zweiundsiebzig
73 seachtó a trí Dreiundsiebzig
74 seachtó a ceathair Vierundsiebzig
75 seachtó a cúig Fϋnfundsiebzig
76 seachtó a sé Sechsundsiebzig
77 seachtó a seacht Siebenundsiebzig
78 seachtó a hocht Achtundsiebzig
79 seachtó a naoi Neunundsiebzig
80 ochtó Achtzig
81 ochtó a haon Einundachtzig
82 ochtó a dó Zweiundachtzig
83 ochtó a trí Dreiundachtzig
84 ochtó a ceathair Vierundachtzig
85 ochtó a cúig Fϋnfundachtzig
86 ochtó a sé Sechsundachtzig
87 ochtó a seacht Siebenundachtzig
88 ochtó a hocht Achtundachtzig
89 ochtó a naoi Neunundachtzig
90 nócha Neunzig
91 nócha a haon Einundneunzig
92 nócha a dó Zweiundneunzig
93 nócha a trí Dreiundneunzig
94 nócha a ceathair Vierundneunzig
95 nócha a cúig Fϋnfundneunzig
96 nócha a sé Sechsundneunzig
97 nócha a seacht Siebenundneunzig
98 nócha a hocht Achtundneunzig
99 nócha a naoi Neunundneunzig
100 céad Hundert

Comments

Loading Comments