Uimhreacha i Ollainnis

Uimhreacha i Ollainnis

#GaeilgeOllainnisSound
0naidnul
1a haoneen
2a dótwee
3a trídrie
4a ceathairvier
5a cúigvijf
6a sézes
7a seachtzeven
8a hochtacht
9a naoinegen
10a deichtien
11a haon déagelf
12a dó dhéagtwaalf
13a trí déagdertien
14a ceathair déagveertien
15a cúig déagvijftien
16a sé déagzestien
17a seacht déagzeventien
18a hocht déagachttien
19a naoi déagnegentien
20fichetwintig
21fiche a haoneenentwintig
22fiche a dótweeëntwintig
23fiche a trídrieëntwintig
24fiche a ceathairvierentwintig
25fiche a cúigvijfentwintig
26fiche a sézesentwintig
27fiche a seachtzevenentwintig
28fiche a hochtachtentwintig
29fiche a naoinegenentwintig
30tríochadertig
31tríocha a haoneenendertig
32tríocha a dótweeëndertig
33tríocha a trídrieëndertig
34tríocha a ceathairvierendertig
35tríocha a cúigvijfendertig
36tríocha a sézesendertig
37tríocha a seachtzevenendertig
38tríocha a hochtachtendertig
39tríocha a naoinegenendertig
40daicheadveertig
41daichead a haoneenenveertig
42daichead a dótweeënveertig
43daichead a trídrieënveertig
44daichead a ceathairvierenveertig
45daichead a cúigvijfenveertig
46daichead a sézesenveertig
47daichead a seachtzevenenveertig
48daichead a hochtachtenveertig
49daichead a naoinegenenveertig
50caogavijftig
51caoga a haoneenenvijftig
52caoga a dótweeënvijftig
53caoga a trídrieënvijftig
54caoga a ceathairvierenvijftig
55caoga a cúigvijfenvijftig
56caoga a sézesenvijftig
57caoga a seachtzevenenvijftig
58caoga a hochtachtenvijftig
59caoga a naoinegenenvijftig
60seascazestig
61seasca a haoneenenzestig
62seasca a dótweeënzestig
63seasca a trídrieënzestig
64seasca a ceathairvierenzestig
65seasca a cúigvijfenzestig
66seasca a sézesenzestig
67seasca a seachtzevenenzestig
68seasca a hochtachtenzestig
69seasca a naoinegenenzestig
70seachtózeventig
71seachtó a haoneenenzeventig
72seachtó a dótweeënzeventig
73seachtó a trídrieënzeventig
74seachtó a ceathairvierenzeventig
75seachtó a cúigvijfenzeventig
76seachtó a sézesenzeventig
77seachtó a seachtzevenenzeventig
78seachtó a hochtachtenzeventig
79seachtó a naoinegenenzeventig
80ochtótachtig
81ochtó a haoneenentachtig
82ochtó a dótweeëntachtig
83ochtó a trídrieëntachtig
84ochtó a ceathairvierentachtig
85ochtó a cúigvijfentachtig
86ochtó a sézesentachtig
87ochtó a seachtzevenentachtig
88ochtó a hochtachtentachtig
89ochtó a naoinegenentachtig
90nóchanegentig
91nócha a haoneenennegentig
92nócha a dótweeënnegentig
93nócha a trídrieënnegentig
94nócha a ceathairvierennegentig
95nócha a cúigvijfennegentig
96nócha a sézesennegentig
97nócha a seachtzevenennegentig
98nócha a hochtachtennegentig
99nócha a naoinegenennegentig
100céadhonderd

Comments

Loading Comments