Uimhreacha i Ollainnis

Uimhreacha i Ollainnis

0
nul
naid
1
een
a haon
2
twee
a dó
3
drie
a trí
4
vier
a ceathair
5
vijf
a cúig
6
zes
a sé
7
zeven
a seacht
8
acht
a hocht
9
negen
a naoi
10
tien
a deich
11
elf
a haon déag
12
twaalf
a dó dhéag
13
dertien
a trí déag
14
veertien
a ceathair déag
15
vijftien
a cúig déag
16
zestien
a sé déag
17
zeventien
a seacht déag
18
achttien
a hocht déag
19
negentien
a naoi déag
20
twintig
fiche
21
eenentwintig
fiche a haon
22
tweeëntwintig
fiche a dó
23
drieëntwintig
fiche a trí
24
vierentwintig
fiche a ceathair
25
vijfentwintig
fiche a cúig
26
zesentwintig
fiche a sé
27
zevenentwintig
fiche a seacht
28
achtentwintig
fiche a hocht
29
negenentwintig
fiche a naoi
30
dertig
tríocha
31
eenendertig
tríocha a haon
32
tweeëndertig
tríocha a dó
33
drieëndertig
tríocha a trí
34
vierendertig
tríocha a ceathair
35
vijfendertig
tríocha a cúig
36
zesendertig
tríocha a sé
37
zevenendertig
tríocha a seacht
38
achtendertig
tríocha a hocht
39
negenendertig
tríocha a naoi
40
veertig
daichead
41
eenenveertig
daichead a haon
42
tweeënveertig
daichead a dó
43
drieënveertig
daichead a trí
44
vierenveertig
daichead a ceathair
45
vijfenveertig
daichead a cúig
46
zesenveertig
daichead a sé
47
zevenenveertig
daichead a seacht
48
achtenveertig
daichead a hocht
49
negenenveertig
daichead a naoi
50
vijftig
caoga
51
eenenvijftig
caoga a haon
52
tweeënvijftig
caoga a dó
53
drieënvijftig
caoga a trí
54
vierenvijftig
caoga a ceathair
55
vijfenvijftig
caoga a cúig
56
zesenvijftig
caoga a sé
57
zevenenvijftig
caoga a seacht
58
achtenvijftig
caoga a hocht
59
negenenvijftig
caoga a naoi
60
zestig
seasca
61
eenenzestig
seasca a haon
62
tweeënzestig
seasca a dó
63
drieënzestig
seasca a trí
64
vierenzestig
seasca a ceathair
65
vijfenzestig
seasca a cúig
66
zesenzestig
seasca a sé
67
zevenenzestig
seasca a seacht
68
achtenzestig
seasca a hocht
69
negenenzestig
seasca a naoi
70
zeventig
seachtó
71
eenenzeventig
seachtó a haon
72
tweeënzeventig
seachtó a dó
73
drieënzeventig
seachtó a trí
74
vierenzeventig
seachtó a ceathair
75
vijfenzeventig
seachtó a cúig
76
zesenzeventig
seachtó a sé
77
zevenenzeventig
seachtó a seacht
78
achtenzeventig
seachtó a hocht
79
negenenzeventig
seachtó a naoi
80
tachtig
ochtó
81
eenentachtig
ochtó a haon
82
tweeëntachtig
ochtó a dó
83
drieëntachtig
ochtó a trí
84
vierentachtig
ochtó a ceathair
85
vijfentachtig
ochtó a cúig
86
zesentachtig
ochtó a sé
87
zevenentachtig
ochtó a seacht
88
achtentachtig
ochtó a hocht
89
negenentachtig
ochtó a naoi
90
negentig
nócha
91
eenennegentig
nócha a haon
92
tweeënnegentig
nócha a dó
93
drieënnegentig
nócha a trí
94
vierennegentig
nócha a ceathair
95
vijfennegentig
nócha a cúig
96
zesennegentig
nócha a sé
97
zevenennegentig
nócha a seacht
98
achtennegentig
nócha a hocht
99
negenennegentig
nócha a naoi
100
honderd
céad

Comments

Loading Comments