Uimhreacha i Ollainnis

Uimhreacha i Ollainnis

# Gaeilge Ollainnis Sound
0 naid nul
1 a haon een
2 a dó twee
3 a trí drie
4 a ceathair vier
5 a cúig vijf
6 a sé zes
7 a seacht zeven
8 a hocht acht
9 a naoi negen
10 a deich tien
11 a haon déag elf
12 a dó dhéag twaalf
13 a trí déag dertien
14 a ceathair déag veertien
15 a cúig déag vijftien
16 a sé déag zestien
17 a seacht déag zeventien
18 a hocht déag achttien
19 a naoi déag negentien
20 fiche twintig
21 fiche a haon eenentwintig
22 fiche a dó tweeëntwintig
23 fiche a trí drieëntwintig
24 fiche a ceathair vierentwintig
25 fiche a cúig vijfentwintig
26 fiche a sé zesentwintig
27 fiche a seacht zevenentwintig
28 fiche a hocht achtentwintig
29 fiche a naoi negenentwintig
30 tríocha dertig
31 tríocha a haon eenendertig
32 tríocha a dó tweeëndertig
33 tríocha a trí drieëndertig
34 tríocha a ceathair vierendertig
35 tríocha a cúig vijfendertig
36 tríocha a sé zesendertig
37 tríocha a seacht zevenendertig
38 tríocha a hocht achtendertig
39 tríocha a naoi negenendertig
40 daichead veertig
41 daichead a haon eenenveertig
42 daichead a dó tweeënveertig
43 daichead a trí drieënveertig
44 daichead a ceathair vierenveertig
45 daichead a cúig vijfenveertig
46 daichead a sé zesenveertig
47 daichead a seacht zevenenveertig
48 daichead a hocht achtenveertig
49 daichead a naoi negenenveertig
50 caoga vijftig
51 caoga a haon eenenvijftig
52 caoga a dó tweeënvijftig
53 caoga a trí drieënvijftig
54 caoga a ceathair vierenvijftig
55 caoga a cúig vijfenvijftig
56 caoga a sé zesenvijftig
57 caoga a seacht zevenenvijftig
58 caoga a hocht achtenvijftig
59 caoga a naoi negenenvijftig
60 seasca zestig
61 seasca a haon eenenzestig
62 seasca a dó tweeënzestig
63 seasca a trí drieënzestig
64 seasca a ceathair vierenzestig
65 seasca a cúig vijfenzestig
66 seasca a sé zesenzestig
67 seasca a seacht zevenenzestig
68 seasca a hocht achtenzestig
69 seasca a naoi negenenzestig
70 seachtó zeventig
71 seachtó a haon eenenzeventig
72 seachtó a dó tweeënzeventig
73 seachtó a trí drieënzeventig
74 seachtó a ceathair vierenzeventig
75 seachtó a cúig vijfenzeventig
76 seachtó a sé zesenzeventig
77 seachtó a seacht zevenenzeventig
78 seachtó a hocht achtenzeventig
79 seachtó a naoi negenenzeventig
80 ochtó tachtig
81 ochtó a haon eenentachtig
82 ochtó a dó tweeëntachtig
83 ochtó a trí drieëntachtig
84 ochtó a ceathair vierentachtig
85 ochtó a cúig vijfentachtig
86 ochtó a sé zesentachtig
87 ochtó a seacht zevenentachtig
88 ochtó a hocht achtentachtig
89 ochtó a naoi negenentachtig
90 nócha negentig
91 nócha a haon eenennegentig
92 nócha a dó tweeënnegentig
93 nócha a trí drieënnegentig
94 nócha a ceathair vierennegentig
95 nócha a cúig vijfennegentig
96 nócha a sé zesennegentig
97 nócha a seacht zevenennegentig
98 nócha a hocht achtennegentig
99 nócha a naoi negenennegentig
100 céad honderd

Comments

Loading Comments