Uimhreacha i Polainnis

Uimhreacha i Polainnis

#GaeilgePolainnisSound
0naidzero
1a haonjeden
2a dódwa
3a trítrzy
4a ceathaircztery
5a cúigpięć
6a sésześć
7a seachtsiedem
8a hochtosiem
9a naoidziewięć
10a deichdziesięć
11a haon déagjedenaście
12a dó dhéagdwanaście
13a trí déagtrzynaście
14a ceathair déagczternaście
15a cúig déagpiętnaście
16a sé déagszesnaście
17a seacht déagsiedemnaście
18a hocht déagosiemnaście
19a naoi déagdziewiętnaście
20fichedwadzieścia
21fiche a haondwadzieścia jeden
22fiche a dódwadzieścia dwa
23fiche a trídwadzieścia trzy
24fiche a ceathairdwadzieścia cztery
25fiche a cúigdwadzieścia pięć
26fiche a sédwadzieścia sześć
27fiche a seachtdwadzieścia siedem
28fiche a hochtdwadzieścia osiem
29fiche a naoidwadzieścia dziewięć
30tríochatrzydzieści
31tríocha a haontrzydzieści jeden
32tríocha a dótrzydzieści dwa
33tríocha a trítrzydzieści trzy
34tríocha a ceathairtrzydzieści cztery
35tríocha a cúigtrzydzieści pięć
36tríocha a sétrzydzieści sześć
37tríocha a seachttrzydzieści siedem
38tríocha a hochttrzydzieści osiem
39tríocha a naoitrzydzieści dziewięć
40daicheadczterdzieści
41daichead a haonczterdzieści jeden
42daichead a dóczterdzieści dwa
43daichead a tríczterdzieści trzy
44daichead a ceathairczterdzieści cztery
45daichead a cúigczterdzieści pięć
46daichead a séczterdzieści sześć
47daichead a seachtczterdzieści siedem
48daichead a hochtczterdzieści osiem
49daichead a naoiczterdzieści dziewięć
50caogapięćdziesiąt
51caoga a haonpięćdziesiąt jeden
52caoga a dópięćdziesiąt dwa
53caoga a trípięćdziesiąt trzy
54caoga a ceathairpięćdziesiąt cztery
55caoga a cúigpięćdziesiąt pięć
56caoga a sépięćdziesiąt sześć
57caoga a seachtpięćdziesiąt siedem
58caoga a hochtpięćdziesiąt osiem
59caoga a naoipięćdziesiąt dziewięć
60seascasześćdziesiąt
61seasca a haonsześćdziesiąt jeden
62seasca a dósześćdziesiąt dwa
63seasca a trísześćdziesiąt trzy
64seasca a ceathairsześćdziesiąt cztery
65seasca a cúigsześćdziesiąt pięć
66seasca a sésześćdziesiąt sześć
67seasca a seachtsześćdziesiąt siedem
68seasca a hochtsześćdziesiąt osiem
69seasca a naoisześćdziesiąt dziewięć
70seachtósiedemdziesiąt
71seachtó a haonsiedemdziesiąt jeden
72seachtó a dósiedemdziesiąt dwa
73seachtó a trísiedemdziesiąt trzy
74seachtó a ceathairsiedemdziesiąt cztery
75seachtó a cúigsiedemdziesiąt pięć
76seachtó a sésiedemdziesiąt sześć
77seachtó a seachtsiedemdziesiąt siedem
78seachtó a hochtsiedemdziesiąt osiem
79seachtó a naoisiedemdziesiąt dziewięć
80ochtóosiemdziesiąt
81ochtó a haonosiemdziesiąt jeden
82ochtó a dóosiemdziesiąt dwa
83ochtó a tríosiemdziesiąt trzy
84ochtó a ceathairosiemdziesiąt cztery
85ochtó a cúigosiemdziesiąt pięć
86ochtó a séosiemdziesiąt sześć
87ochtó a seachtosiemdziesiąt siedem
88ochtó a hochtosiemdziesiąt osiem
89ochtó a naoiosiemdziesiąt dziewięć
90nóchadziewięćdziesiąt
91nócha a haondziewięćdziesiąt jeden
92nócha a dódziewięćdziesiąt dwa
93nócha a trídziewięćdziesiąt trzy
94nócha a ceathairdziewięćdziesiąt cztery
95nócha a cúigdziewięćdziesiąt pięć
96nócha a sédziewięćdziesiąt sześć
97nócha a seachtdziewięćdziesiąt siedem
98nócha a hochtdziewięćdziesiąt osiem
99nócha a naoidziewięćdziesiąt dziewięć
100céadsto

Comments

Loading Comments