Uimhreacha i Sualainnis

Uimhreacha i Sualainnis

#GaeilgeSualainnisSound
0naidnoll
1a haonett
2a dótvå
3a trítre
4a ceathairfyra
5a cúigfem
6a sésex
7a seachtsju
8a hochtåtta
9a naoinio
10a deichtio
11a haon déagelva
12a dó dhéagtolv
13a trí déagtretton
14a ceathair déagfjorton
15a cúig déagfemton
16a sé déagsexton
17a seacht déagsjutton
18a hocht déagarton
19a naoi déagnitton
20fichetjugo
21fiche a haontjugoett
22fiche a dótjugotvå
23fiche a trítjugotre
24fiche a ceathairtjugofyra
25fiche a cúigtjugofem
26fiche a sétjugosex
27fiche a seachttjugosju
28fiche a hochttjugoåtta
29fiche a naoitjugonio
30tríochatrettio
31tríocha a haontrettioett
32tríocha a dótrettiotvå
33tríocha a trítrettiotre
34tríocha a ceathairtrettiofyra
35tríocha a cúigtrettiofem
36tríocha a sétrettiosex
37tríocha a seachttrettiosju
38tríocha a hochttrettioåtta
39tríocha a naoitrettionio
40daicheadfyrtio
41daichead a haonfyrtioett
42daichead a dófyrtiotvå
43daichead a trífyrtiotre
44daichead a ceathairfyrtiofyra
45daichead a cúigfyrtiofem
46daichead a séfyrtiosex
47daichead a seachtfyrtiosju
48daichead a hochtfyrtiåtta
49daichead a naoifyrtionio
50caogafemtio
51caoga a haonfemtioett
52caoga a dófemtiotvå
53caoga a trífemtiotre
54caoga a ceathairfemtiofyra
55caoga a cúigfemtiofem
56caoga a séfemtiosex
57caoga a seachtfemtiosju
58caoga a hochtfemtioåtta
59caoga a naoifemtionio
60seascasextio
61seasca a haonsextioett
62seasca a dósextiotvå
63seasca a trísextiotre
64seasca a ceathairsextiofyra
65seasca a cúigsextiofem
66seasca a sésextiosex
67seasca a seachtsextiosju
68seasca a hochtsextioåtta
69seasca a naoisextionio
70seachtósjuttio
71seachtó a haonsjuttioett
72seachtó a dósjuttiotvå
73seachtó a trísjuttiotre
74seachtó a ceathairsjuttiofyra
75seachtó a cúigsjuttiofem
76seachtó a sésjuttiosex
77seachtó a seachtsjuttiosju
78seachtó a hochtsjuttioåtta
79seachtó a naoisjuttionio
80ochtóåttio
81ochtó a haonåttoiett
82ochtó a dóåttiotvå
83ochtó a tríåttiotre
84ochtó a ceathairåttiofyra
85ochtó a cúigåttiofem
86ochtó a séåttiosex
87ochtó a seachtåttiosju
88ochtó a hochtåttioåtta
89ochtó a naoiåttionio
90nóchanittio
91nócha a haonnittioett
92nócha a dónittiotvå
93nócha a trínittiotre
94nócha a ceathairnittiofyra
95nócha a cúignittiofem
96nócha a sénittiosex
97nócha a seachtnittiosju
98nócha a hochtnittioåtta
99nócha a naoinittionio
100céadhundra

Comments

Loading Comments