Brojevi na irskom

Brojevi na irskom

#hrvatskiirskiSound
0nulanaid-
1jedana haon-
2dvaa dó-
3tria trí-
4četiria ceathair-
5peta cúig-
6šesta sé-
7sedama seacht-
8osama hocht-
9deveta naoi-
10deseta deich-
11jedanaesta haon déag-
12dvanaesta dó dhéag-
13trinaesta trí déag-
14četrnaesta ceathair déag-
15petnaesta cúig déag-
16šesnaesta sé déag-
17sedamnaesta seacht déag-
18osamnaesta hocht déag-
19devetnaesta naoi déag-
20dvadesetfiche-
21dvadeset i jedanfiche a haon-
22dvadeset i dvafiche a dó-
23dvadeset i trifiche a trí-
24dvadeset i četirifiche a ceathair-
25dvadeset i petfiche a cúig-
26dvadeset i šestfiche a sé-
27dvadeset i sedamfiche a seacht-
28dvadeset i osamfiche a hocht-
29dvadeset i devetfiche a naoi-
30tridesettríocha-
31trideset i jedantríocha a haon-
32trideset i dvatríocha a dó-
33trideset i tritríocha a trí-
34trideset i četiritríocha a ceathair-
35trideset i pettríocha a cúig-
36trideset i šesttríocha a sé-
37trideset i sedamtríocha a seacht-
38trideset i osamtríocha a hocht-
39trideset i devettríocha a naoi-
40četrdesetdaichead-
41četrdeset i jedandaichead a haon-
42četrdeset i dvadaichead a dó-
43četrdeset i tridaichead a trí-
44četrdeset i četiridaichead a ceathair-
45četrdeset i petdaichead a cúig-
46četrdeset i šestdaichead a sé-
47četrdeset i sedamdaichead a seacht-
48četrdeset osamdaichead a hocht-
49četrdeset i devetdaichead a naoi-
50pedesetcaoga-
51pedeset i jedancaoga a haon-
52pedeset i dvacaoga a dó-
53pedeset i tricaoga a trí-
54pedeset i četiricaoga a ceathair-
55pedeset i petcaoga a cúig-
56pedeset i šestcaoga a sé-
57pedeset i sedamcaoga a seacht-
58pedeset i osamcaoga a hocht-
59pedeset i devetcaoga a naoi-
60šezdesetseasca-
61šezdeset i jedanseasca a haon-
62šezdeset i dvaseasca a dó-
63šezdeset i triseasca a trí-
64šezdeset i četiriseasca a ceathair-
65šezdeset i petseasca a cúig-
66šezdeset i šestseasca a sé-
67šezdeset i sedamseasca a seacht-
68šezdeset i osamseasca a hocht-
69šezdeset i devetseasca a naoi-
70sedamdesetseachtó-
71sedamdeset i jedanseachtó a haon-
72sedamdeset i dvaseachtó a dó-
73sedamdeset i triseachtó a trí-
74sedamdeset i četiriseachtó a ceathair-
75sedamdeset i petseachtó a cúig-
76sedamdeset i šestseachtó a sé-
77sedamdeset i sedamseachtó a seacht-
78sedamdeset i osamseachtó a hocht-
79sedamdeset i devetseachtó a naoi-
80osamdesetochtó-
81osamdeset i jedanochtó a haon-
82osamdeset i dvaochtó a dó-
83osamdeset i triochtó a trí-
84osamdeset i četiriochtó a ceathair-
85osamdeset i petochtó a cúig-
86osamdeset i šestochtó a sé-
87osamdeset i sedamochtó a seacht-
88osamdeset i osamochtó a hocht-
89osamdeset i devetochtó a naoi-
90devedesetnócha-
91devedeset i jedannócha a haon-
92devedeset i dvanócha a dó-
93devedeset i trinócha a trí-
94devedeset i četirinócha a ceathair-
95devedeset i petnócha a cúig-
96devedeset i šestnócha a sé-
97devedeset i sedamnócha a seacht-
98devedeset i osamnócha a hocht-
99devedeset i devetnócha a naoi-
100stocéad-

Comments

Loading Comments