Brojevi na irskom

Brojevi na irskom

# hrvatski irski Sound
0 nula naid
1 jedan a haon
2 dva a dó
3 tri a trí
4 četiri a ceathair
5 pet a cúig
6 šest a sé
7 sedam a seacht
8 osam a hocht
9 devet a naoi
10 deset a deich
11 jedanaest a haon déag
12 dvanaest a dó dhéag
13 trinaest a trí déag
14 četrnaest a ceathair déag
15 petnaest a cúig déag
16 šesnaest a sé déag
17 sedamnaest a seacht déag
18 osamnaest a hocht déag
19 devetnaest a naoi déag
20 dvadeset fiche
21 dvadeset i jedan fiche a haon
22 dvadeset i dva fiche a dó
23 dvadeset i tri fiche a trí
24 dvadeset i četiri fiche a ceathair
25 dvadeset i pet fiche a cúig
26 dvadeset i šest fiche a sé
27 dvadeset i sedam fiche a seacht
28 dvadeset i osam fiche a hocht
29 dvadeset i devet fiche a naoi
30 trideset tríocha
31 trideset i jedan tríocha a haon
32 trideset i dva tríocha a dó
33 trideset i tri tríocha a trí
34 trideset i četiri tríocha a ceathair
35 trideset i pet tríocha a cúig
36 trideset i šest tríocha a sé
37 trideset i sedam tríocha a seacht
38 trideset i osam tríocha a hocht
39 trideset i devet tríocha a naoi
40 četrdeset daichead
41 četrdeset i jedan daichead a haon
42 četrdeset i dva daichead a dó
43 četrdeset i tri daichead a trí
44 četrdeset i četiri daichead a ceathair
45 četrdeset i pet daichead a cúig
46 četrdeset i šest daichead a sé
47 četrdeset i sedam daichead a seacht
48 četrdeset osam daichead a hocht
49 četrdeset i devet daichead a naoi
50 pedeset caoga
51 pedeset i jedan caoga a haon
52 pedeset i dva caoga a dó
53 pedeset i tri caoga a trí
54 pedeset i četiri caoga a ceathair
55 pedeset i pet caoga a cúig
56 pedeset i šest caoga a sé
57 pedeset i sedam caoga a seacht
58 pedeset i osam caoga a hocht
59 pedeset i devet caoga a naoi
60 šezdeset seasca
61 šezdeset i jedan seasca a haon
62 šezdeset i dva seasca a dó
63 šezdeset i tri seasca a trí
64 šezdeset i četiri seasca a ceathair
65 šezdeset i pet seasca a cúig
66 šezdeset i šest seasca a sé
67 šezdeset i sedam seasca a seacht
68 šezdeset i osam seasca a hocht
69 šezdeset i devet seasca a naoi
70 sedamdeset seachtó
71 sedamdeset i jedan seachtó a haon
72 sedamdeset i dva seachtó a dó
73 sedamdeset i tri seachtó a trí
74 sedamdeset i četiri seachtó a ceathair
75 sedamdeset i pet seachtó a cúig
76 sedamdeset i šest seachtó a sé
77 sedamdeset i sedam seachtó a seacht
78 sedamdeset i osam seachtó a hocht
79 sedamdeset i devet seachtó a naoi
80 osamdeset ochtó
81 osamdeset i jedan ochtó a haon
82 osamdeset i dva ochtó a dó
83 osamdeset i tri ochtó a trí
84 osamdeset i četiri ochtó a ceathair
85 osamdeset i pet ochtó a cúig
86 osamdeset i šest ochtó a sé
87 osamdeset i sedam ochtó a seacht
88 osamdeset i osam ochtó a hocht
89 osamdeset i devet ochtó a naoi
90 devedeset nócha
91 devedeset i jedan nócha a haon
92 devedeset i dva nócha a dó
93 devedeset i tri nócha a trí
94 devedeset i četiri nócha a ceathair
95 devedeset i pet nócha a cúig
96 devedeset i šest nócha a sé
97 devedeset i sedam nócha a seacht
98 devedeset i osam nócha a hocht
99 devedeset i devet nócha a naoi
100 sto céad

Comments

Loading Comments