Brojevi na norveškom

Brojevi na norveškom

#hrvatskinorveškiSound
0nulanull
1jedanén
2dvato
3tritre
4četirifire
5petfem
6šestseks
7sedamsju
8osamåtte
9devetni
10desetti
11jedanaestelleve
12dvanaesttolv
13trinaesttretten
14četrnaestfjorten
15petnaestfemten
16šesnaestseksten
17sedamnaestsytten
18osamnaestatten
19devetnaestnitten
20dvadesettjue
21dvadeset i jedantjueén / én og tyve
22dvadeset i dvatjueto
23dvadeset i tritjuetre
24dvadeset i četiritjuefire
25dvadeset i pettjuefem
26dvadeset i šesttjueseks
27dvadeset i sedamtjuesju
28dvadeset i osamtjueåtte
29dvadeset i devettjueni
30tridesettretti
31trideset i jedantrettien
32trideset i dvatrettito
33trideset i tritrettitre
34trideset i četiritrettifire
35trideset i pettrettifem
36trideset i šesttrettiseks
37trideset i sedamtrettisju
38trideset i osamtrettiåtte
39trideset i devettrettini
40četrdesetførti
41četrdeset i jedanførtien
42četrdeset i dvaførtito
43četrdeset i triførtitre
44četrdeset i četiriførtifire
45četrdeset i petførtifem
46četrdeset i šestførtiseks
47četrdeset i sedamførtisju
48četrdeset osamførtiåtte
49četrdeset i devetførtini / ni og førti
50pedesetfemti
51pedeset i jedanfemtién / en og femti
52pedeset i dvafemtito
53pedeset i trifemtitre
54pedeset i četirifemtifire
55pedeset i petfemtifem
56pedeset i šestfemtiseks
57pedeset i sedamfemtisju
58pedeset i osamfemtiåtte
59pedeset i devetfemtini
60šezdesetseksti
61šezdeset i jedansekstien
62šezdeset i dvasekstito
63šezdeset i trisekstitre
64šezdeset i četirisekstifire
65šezdeset i petsekstifem
66šezdeset i šestsekstiseks
67šezdeset i sedamsekstisju
68šezdeset i osamsekstiåtte
69šezdeset i devetsekstini
70sedamdesetsytti
71sedamdeset i jedansyttien
72sedamdeset i dvasyttito
73sedamdeset i trisyttitre
74sedamdeset i četirisyttifire
75sedamdeset i petsyttifem
76sedamdeset i šestsyttiseks
77sedamdeset i sedamsyttisju
78sedamdeset i osamsyttiåtte
79sedamdeset i devetsyttini
80osamdesetåtti
81osamdeset i jedanåttien
82osamdeset i dvaåttito
83osamdeset i triåttitre
84osamdeset i četiriåttifire
85osamdeset i petåttifem
86osamdeset i šeståttiseks
87osamdeset i sedamåttisju
88osamdeset i osamåttiåtte
89osamdeset i devetåttini
90devedesetnitti
91devedeset i jedannittien
92devedeset i dvanittito
93devedeset i trinittitre
94devedeset i četirinittifire
95devedeset i petnittifem
96devedeset i šestnittiseks
97devedeset i sedamnittisju / syv og nitti
98devedeset i osamnittiåtte
99devedeset i devetnittini / ni og nitti
100stohundre

Comments

Loading Comments