Brojevi na norveškom

Brojevi na norveškom

0
null
nula
1
én
jedan
2
to
dva
3
tre
tri
4
fire
četiri
5
fem
pet
6
seks
šest
7
sju
sedam
8
åtte
osam
9
ni
devet
10
ti
deset
11
elleve
jedanaest
12
tolv
dvanaest
13
tretten
trinaest
14
fjorten
četrnaest
15
femten
petnaest
16
seksten
šesnaest
17
sytten
sedamnaest
18
atten
osamnaest
19
nitten
devetnaest
20
tjue
dvadeset
21
tjueén / én og tyve
dvadeset i jedan
22
tjueto
dvadeset i dva
23
tjuetre
dvadeset i tri
24
tjuefire
dvadeset i četiri
25
tjuefem
dvadeset i pet
26
tjueseks
dvadeset i šest
27
tjuesju
dvadeset i sedam
28
tjueåtte
dvadeset i osam
29
tjueni
dvadeset i devet
30
tretti
trideset
31
trettien
trideset i jedan
32
trettito
trideset i dva
33
trettitre
trideset i tri
34
trettifire
trideset i četiri
35
trettifem
trideset i pet
36
trettiseks
trideset i šest
37
trettisju
trideset i sedam
38
trettiåtte
trideset i osam
39
trettini
trideset i devet
40
førti
četrdeset
41
førtien
četrdeset i jedan
42
førtito
četrdeset i dva
43
førtitre
četrdeset i tri
44
førtifire
četrdeset i četiri
45
førtifem
četrdeset i pet
46
førtiseks
četrdeset i šest
47
førtisju
četrdeset i sedam
48
førtiåtte
četrdeset osam
49
førtini / ni og førti
četrdeset i devet
50
femti
pedeset
51
femtién / en og femti
pedeset i jedan
52
femtito
pedeset i dva
53
femtitre
pedeset i tri
54
femtifire
pedeset i četiri
55
femtifem
pedeset i pet
56
femtiseks
pedeset i šest
57
femtisju
pedeset i sedam
58
femtiåtte
pedeset i osam
59
femtini
pedeset i devet
60
seksti
šezdeset
61
sekstien
šezdeset i jedan
62
sekstito
šezdeset i dva
63
sekstitre
šezdeset i tri
64
sekstifire
šezdeset i četiri
65
sekstifem
šezdeset i pet
66
sekstiseks
šezdeset i šest
67
sekstisju
šezdeset i sedam
68
sekstiåtte
šezdeset i osam
69
sekstini
šezdeset i devet
70
sytti
sedamdeset
71
syttien
sedamdeset i jedan
72
syttito
sedamdeset i dva
73
syttitre
sedamdeset i tri
74
syttifire
sedamdeset i četiri
75
syttifem
sedamdeset i pet
76
syttiseks
sedamdeset i šest
77
syttisju
sedamdeset i sedam
78
syttiåtte
sedamdeset i osam
79
syttini
sedamdeset i devet
80
åtti
osamdeset
81
åttien
osamdeset i jedan
82
åttito
osamdeset i dva
83
åttitre
osamdeset i tri
84
åttifire
osamdeset i četiri
85
åttifem
osamdeset i pet
86
åttiseks
osamdeset i šest
87
åttisju
osamdeset i sedam
88
åttiåtte
osamdeset i osam
89
åttini
osamdeset i devet
90
nitti
devedeset
91
nittien
devedeset i jedan
92
nittito
devedeset i dva
93
nittitre
devedeset i tri
94
nittifire
devedeset i četiri
95
nittifem
devedeset i pet
96
nittiseks
devedeset i šest
97
nittisju / syv og nitti
devedeset i sedam
98
nittiåtte
devedeset i osam
99
nittini / ni og nitti
devedeset i devet
100
hundre
sto

Comments

Loading Comments