Cseh számok

Cseh számok

#magyarcsehSound
0Nullanula
1egyjedna
2kettődvě
3háromtři
4négyčtyři
5ötpět
6hatšest
7hétsedm
8nyolcosm
9kilencdevět
10tízdeset
11tizenegyjedenáct
12tizenkettődvanáct
13tizenháromtřináct
14tizennégyčtrnáct
15tizenötpatnáct
16tizenhatšestnáct
17tizenhétsedmnáct
18tizennyolcosmnáct
19tizenkilencdevatenáct
20húszdvacet
21huszonegydvacet jedna
22huszonkettődvacet dva
23huszonháromdvacet tři
24huszonnégydvacet čtyři
25huszonötdvacet pět
26huszonhatdvacet šest
27huszonhétdvacet sedm
28huszonnyolcdvacet osm
29huszonkilencdvacet devět
30harminctřicet
31harmincegytřicet jedna
32harminckettötřicet dva
33harmincháromtřicet tři
34harmincnégytřicet čtyři
35harmincöttřicet pět
36harminchattřicet šest
37harminchéttřicet sedm
38harmincnyolctřicet osm
39harminckilenctřicet devět
40negyvenčtyřicet
41negyvenegyčtyřicet jedna
42negyvenkettőčtyřicet dva
43negyvenháromčtyřicet tři
44negyvennégyčtyřicet čtyři
45negyvenötčtyřicet pět
46negyvenhatčtyřicet šest
47negyvenhétčtyřicet sedm
48negyvennyolcčtyřicet osm
49negyvenkilencčtyřicet devět
50ötvenpadesát
51ötvenegypadesát jedna
52ötvenkettőpadesát dva
53ötvenhárompadesát tři
54ötvennégypadesát čtyři
55ötvenötpadesát pět
56ötvenhatpadesát šest
57ötvenhétpadesát sedm
58ötvennyolcpadesát osm
59ötvenkilencpadesát devět
60hatvanšedesát
61hatvanegyšedesát jedna
62hatvankettőšedesát dva
63hatvanháromšedesát tři
64hatvannégyšedesát čtyři
65hatvanötšedesát pět
66hatvanhatšedesát šest
67hatvanhétšedesát sedm
68hatvannyolcšedesát osm
69hatvankilencšedesát devět
70hetvensedmdesát
71hetvenegysedmdesát jedna
72hetvenkettősedmdesát dva
73hetvenháromsedmdesát tři
74hetvennégysedmdesát čtyři
75hetvenötsedmdesát pět
76hetvenhatsedmdesát šest
77hetvenhétsedmdesát sedm
78hetvennyolcsedmdesát osm
79hetvenkilencsedmdesát devět
80nyolcvanosmdesát
81nyolcvanegyosmdesát jedna
82nyolcvankettőosmdesát dva
83nyolcvanháromosmdesát tři
84nyolcvannégyosmdesát čtyři
85nyolcvanötosmdesát pět
86nyolcvanhatosmdesát šest
87nyolcvanhétosmdesát sedm
88nyolcvannyolcosmdesát osm
89nyolvankilencosmdesát devět
90kilencvendevadesát
91kilencvenegydevadesát jedna
92kilencvenkettődevadesát dva
93kilencvenháromdevadesát tři
94kilencvennégydevadesát čtyři
95kilencvenötdevadesát pět
96kilencvenhatdevadesát šest
97kilencvenhétdevadesát sedm
98kilencvennyolcdevadesát osm
99kilencvenkilencdevadesát devět
100százsto

Comments

Loading Comments