Svéd számok

Svéd számok

#magyarsvédSound
0Nullanoll
1egyett
2kettőtvå
3háromtre
4négyfyra
5ötfem
6hatsex
7hétsju
8nyolcåtta
9kilencnio
10tíztio
11tizenegyelva
12tizenkettőtolv
13tizenháromtretton
14tizennégyfjorton
15tizenötfemton
16tizenhatsexton
17tizenhétsjutton
18tizennyolcarton
19tizenkilencnitton
20húsztjugo
21huszonegytjugoett
22huszonkettőtjugotvå
23huszonháromtjugotre
24huszonnégytjugofyra
25huszonöttjugofem
26huszonhattjugosex
27huszonhéttjugosju
28huszonnyolctjugoåtta
29huszonkilenctjugonio
30harminctrettio
31harmincegytrettioett
32harminckettötrettiotvå
33harmincháromtrettiotre
34harmincnégytrettiofyra
35harmincöttrettiofem
36harminchattrettiosex
37harminchéttrettiosju
38harmincnyolctrettioåtta
39harminckilenctrettionio
40negyvenfyrtio
41negyvenegyfyrtioett
42negyvenkettőfyrtiotvå
43negyvenháromfyrtiotre
44negyvennégyfyrtiofyra
45negyvenötfyrtiofem
46negyvenhatfyrtiosex
47negyvenhétfyrtiosju
48negyvennyolcfyrtiåtta
49negyvenkilencfyrtionio
50ötvenfemtio
51ötvenegyfemtioett
52ötvenkettőfemtiotvå
53ötvenháromfemtiotre
54ötvennégyfemtiofyra
55ötvenötfemtiofem
56ötvenhatfemtiosex
57ötvenhétfemtiosju
58ötvennyolcfemtioåtta
59ötvenkilencfemtionio
60hatvansextio
61hatvanegysextioett
62hatvankettősextiotvå
63hatvanháromsextiotre
64hatvannégysextiofyra
65hatvanötsextiofem
66hatvanhatsextiosex
67hatvanhétsextiosju
68hatvannyolcsextioåtta
69hatvankilencsextionio
70hetvensjuttio
71hetvenegysjuttioett
72hetvenkettősjuttiotvå
73hetvenháromsjuttiotre
74hetvennégysjuttiofyra
75hetvenötsjuttiofem
76hetvenhatsjuttiosex
77hetvenhétsjuttiosju
78hetvennyolcsjuttioåtta
79hetvenkilencsjuttionio
80nyolcvanåttio
81nyolcvanegyåttoiett
82nyolcvankettőåttiotvå
83nyolcvanháromåttiotre
84nyolcvannégyåttiofyra
85nyolcvanötåttiofem
86nyolcvanhatåttiosex
87nyolcvanhétåttiosju
88nyolcvannyolcåttioåtta
89nyolvankilencåttionio
90kilencvennittio
91kilencvenegynittioett
92kilencvenkettőnittiotvå
93kilencvenháromnittiotre
94kilencvennégynittiofyra
95kilencvenötnittiofem
96kilencvenhatnittiosex
97kilencvenhétnittiosju
98kilencvennyolcnittioåtta
99kilencvenkilencnittionio
100százhundra

Comments

Loading Comments