Թվերը Աֆրիկաանս

Թվերը Աֆրիկաանս

0
nul
զէրօ
1
een
մեկ
2
twee
երկու
3
drie
երեք
4
vier
չորս
5
vyf
հինգ
6
ses
վեց
7
sewe
յոթ
8
agt
ութ
9
nege
ինը
10
tien
տաս
11
elf
տասնմեկ
12
twaalf
տասներկու
13
dertien
տասներեք
14
veertien
տասնչորս
15
vyftien
տասնհինգ
16
sestien
տասնվեց
17
sewentien
տասնյոթ
18
agttien
տասնութ
19
negentien
տասնինը
20
twintig
քսան
21
een en twintig
քսանմեկ
22
twee en twintig
քսաներկու
23
drie en twintig
քսաներեք
24
vier en twintig
քսանչորս
25
vyf en twintig
քսանհինգ
26
ses en twintig
քսանվեց
27
sewe en twintig
քսանյոթ
28
agt en twintig
քսանութ
29
nege en twintig
քսանինը
30
dertig
երեսուն
31
een en dertig
երեսունմեկ
32
twee en dertig
երեսուներեք
33
drie en dertig
երեսուներեք
34
vier en dertig
երեսունչորս
35
vyf en dertig
երեսունհինգ
36
ses en dertig
երեսունվեց
37
sewe en dertig
երեսունյոթ
38
agt en dertig
երեսունութ
39
nege en dertig
երեսունինը
40
veertig
քառասուն
41
een en veertig
քառասունմեկ
42
twee en veertig
քառասուներկու
43
drie en veertig
քառասուներեք
44
vier en veertig
քառասունչորս
45
vyf en veertig
քառասունհինգ
46
ses en veertig
քառասունվեց
47
sewe en veertig
քառասունյոթ
48
agt en veertig
քառասունութ
49
nege en veertig
քառասունինը
50
vyftig
հիսուն
51
een en vyftig
հիսունմեկ
52
twee en vyftig
հիսուներկու
53
drie en vyftig
հիսուներեք
54
vier en vyftig
հիսունչորս
55
vyf en vyftig
հիսունհինգ
56
ses en vyftig
հիսունվեց
57
sewe en vyftig
հիսունյոթ
58
agt en vyftig
հիսունութ
59
nege en vyftig
հիսունինը
60
sestig
վաթսուն
61
een en sestig
վաթսունմեկ
62
twee en sestig
Վաթսուն
63
drie en sestig
վաթսուներեք
64
vier en sestig
վաթսունչորս
65
vyf en sestig
վաթսունհինգ
66
ses en sestig
վաթսունվեց
67
sewe en sestig
վաթսունյոթ
68
agt en sestig
վաթսունութ
69
nege en sestig
վաթսունինը
70
sewentig
յոթանասուն
71
een en sewentig
յոթանասունմեկ
72
twee en sewentig
յոթանասուներկու
73
drie en sewentig
յոթանասուներեք
74
vier en sewentig
յոթանասունչորս
75
vyf en sewentig
յոթանասունհինգ
76
ses en sewentig
յոթանասունվեց
77
sewe en sewentig
յոթանասունյոթ
78
agt en sewentig
յոթանասունութ
79
nege en sewentig
յոթանասունինը
80
tagtig
ութանասուն
81
een en tagtig
ութանասունմեկ
82
twee en tagtig
ութանասուներկու
83
drie en tagtig
ութանասուներեք
84
vier en tagtig
ութանասունչորս
85
vyf en tagtig
ութանասունհինգ
86
ses en tagtig
ութանասունվեց
87
sewe en tagtig
ութանասունյոթ
88
agt en tagtig
ութանասունութ
89
nege en tagtig
ութանասունինը
90
negentig
իննսուն
91
een en negentig
իննսունմեկ
92
twee en negentig
իննսուներկու
93
drie en negentig
իննսուներեք
94
vier en negentig
իննսունչորս
95
vyf en negentig
իննսունհինգ
96
ses en negentig
իննսունվեց
97
sewe en negentig
իննսունյոթ
98
agt en negentig
իննսունութ
99
nege en negentig
իննսունինը
100
een honderd
հարյուր

Comments

Loading Comments