Թվերը Չեխերեն

Թվերը Չեխերեն

0
nula
զէրօ
1
jedna
մեկ
2
dvě
երկու
3
tři
երեք
4
čtyři
չորս
5
pět
հինգ
6
šest
վեց
7
sedm
յոթ
8
osm
ութ
9
devět
ինը
10
deset
տաս
11
jedenáct
տասնմեկ
12
dvanáct
տասներկու
13
třináct
տասներեք
14
čtrnáct
տասնչորս
15
patnáct
տասնհինգ
16
šestnáct
տասնվեց
17
sedmnáct
տասնյոթ
18
osmnáct
տասնութ
19
devatenáct
տասնինը
20
dvacet
քսան
21
dvacet jedna
քսանմեկ
22
dvacet dva
քսաներկու
23
dvacet tři
քսաներեք
24
dvacet čtyři
քսանչորս
25
dvacet pět
քսանհինգ
26
dvacet šest
քսանվեց
27
dvacet sedm
քսանյոթ
28
dvacet osm
քսանութ
29
dvacet devět
քսանինը
30
třicet
երեսուն
31
třicet jedna
երեսունմեկ
32
třicet dva
երեսուներեք
33
třicet tři
երեսուներեք
34
třicet čtyři
երեսունչորս
35
třicet pět
երեսունհինգ
36
třicet šest
երեսունվեց
37
třicet sedm
երեսունյոթ
38
třicet osm
երեսունութ
39
třicet devět
երեսունինը
40
čtyřicet
քառասուն
41
čtyřicet jedna
քառասունմեկ
42
čtyřicet dva
քառասուներկու
43
čtyřicet tři
քառասուներեք
44
čtyřicet čtyři
քառասունչորս
45
čtyřicet pět
քառասունհինգ
46
čtyřicet šest
քառասունվեց
47
čtyřicet sedm
քառասունյոթ
48
čtyřicet osm
քառասունութ
49
čtyřicet devět
քառասունինը
50
padesát
հիսուն
51
padesát jedna
հիսունմեկ
52
padesát dva
հիսուներկու
53
padesát tři
հիսուներեք
54
padesát čtyři
հիսունչորս
55
padesát pět
հիսունհինգ
56
padesát šest
հիսունվեց
57
padesát sedm
հիսունյոթ
58
padesát osm
հիսունութ
59
padesát devět
հիսունինը
60
šedesát
վաթսուն
61
šedesát jedna
վաթսունմեկ
62
šedesát dva
Վաթսուն
63
šedesát tři
վաթսուներեք
64
šedesát čtyři
վաթսունչորս
65
šedesát pět
վաթսունհինգ
66
šedesát šest
վաթսունվեց
67
šedesát sedm
վաթսունյոթ
68
šedesát osm
վաթսունութ
69
šedesát devět
վաթսունինը
70
sedmdesát
յոթանասուն
71
sedmdesát jedna
յոթանասունմեկ
72
sedmdesát dva
յոթանասուներկու
73
sedmdesát tři
յոթանասուներեք
74
sedmdesát čtyři
յոթանասունչորս
75
sedmdesát pět
յոթանասունհինգ
76
sedmdesát šest
յոթանասունվեց
77
sedmdesát sedm
յոթանասունյոթ
78
sedmdesát osm
յոթանասունութ
79
sedmdesát devět
յոթանասունինը
80
osmdesát
ութանասուն
81
osmdesát jedna
ութանասունմեկ
82
osmdesát dva
ութանասուներկու
83
osmdesát tři
ութանասուներեք
84
osmdesát čtyři
ութանասունչորս
85
osmdesát pět
ութանասունհինգ
86
osmdesát šest
ութանասունվեց
87
osmdesát sedm
ութանասունյոթ
88
osmdesát osm
ութանասունութ
89
osmdesát devět
ութանասունինը
90
devadesát
իննսուն
91
devadesát jedna
իննսունմեկ
92
devadesát dva
իննսուներկու
93
devadesát tři
իննսուներեք
94
devadesát čtyři
իննսունչորս
95
devadesát pět
իննսունհինգ
96
devadesát šest
իննսունվեց
97
devadesát sedm
իննսունյոթ
98
devadesát osm
իննսունութ
99
devadesát devět
իննսունինը
100
sto
հարյուր

Comments

Loading Comments