Թվերը Իսլանդերեն

Թվերը Իսլանդերեն

0
núll
զէրօ
1
einn
մեկ
2
tveir
երկու
3
þrír
երեք
4
fjórir
չորս
5
fimm
հինգ
6
sex
վեց
7
sjö
յոթ
8
átta
ութ
9
níu
ինը
10
tíu
տաս
11
ellefu
տասնմեկ
12
tólf
տասներկու
13
þrettán
տասներեք
14
fjórtán
տասնչորս
15
fimmtán
տասնհինգ
16
sextán
տասնվեց
17
sautján
տասնյոթ
18
átján
տասնութ
19
nítján
տասնինը
20
tuttugu
քսան
21
tuttugu og einn
քսանմեկ
22
tuttugu og tveir
քսաներկու
23
tuttugu og þrír
քսաներեք
24
tuttugu og fjórir
քսանչորս
25
tuttugu og fimm
քսանհինգ
26
tuttugu og sex
քսանվեց
27
tuttugu og sjö
քսանյոթ
28
tuttugu og átta
քսանութ
29
tuttugu og níu
քսանինը
30
þrjátíu
երեսուն
31
þrjátíu og einn
երեսունմեկ
32
þrjátíu og tveir
երեսուներեք
33
þrjátíu og þrír
երեսուներեք
34
þrjátíu og fjórir
երեսունչորս
35
þrjátíu og fimm
երեսունհինգ
36
þrjátíu og sex
երեսունվեց
37
þrjátíu og sjö
երեսունյոթ
38
þrjátíu og átta
երեսունութ
39
þrjátíu og níu
երեսունինը
40
fjörutíu
քառասուն
41
fjörutíu og einn
քառասունմեկ
42
fjörutíu og tveir
քառասուներկու
43
fjörutíu og þrír
քառասուներեք
44
fjörutíu og fjórir
քառասունչորս
45
fjörutíu og fimm
քառասունհինգ
46
fjörutíu og sex
քառասունվեց
47
fjörutíu og sjö
քառասունյոթ
48
fjörutíu og átta
քառասունութ
49
fjörutíu og níu
քառասունինը
50
fimmtíu
հիսուն
51
fimmtíu og einn
հիսունմեկ
52
fimmtíu og tveir
հիսուներկու
53
fimmtíu og þrír
հիսուներեք
54
fimmtíu og fjórir
հիսունչորս
55
fimmtíu og fimm
հիսունհինգ
56
fimmtíu og sex
հիսունվեց
57
fimmtíu og sjö
հիսունյոթ
58
fimmtíu og átta
հիսունութ
59
fimmtíu og níu
հիսունինը
60
sextíu
վաթսուն
61
sextíu og einn
վաթսունմեկ
62
sextíu og tveir
Վաթսուն
63
sextíu og þrír
վաթսուներեք
64
sextíu og fjórir
վաթսունչորս
65
sextíu og fimm
վաթսունհինգ
66
sextíu og sex
վաթսունվեց
67
sextíu og sjö
վաթսունյոթ
68
sextíu og átta
վաթսունութ
69
sextíu og níu
վաթսունինը
70
sjötíu
յոթանասուն
71
sjötíu og einn
յոթանասունմեկ
72
sjötíu og tveir
յոթանասուներկու
73
sjötíu og þrír
յոթանասուներեք
74
sjötíu og fjórir
յոթանասունչորս
75
sjötíu og fimm
յոթանասունհինգ
76
sjötíu og sex
յոթանասունվեց
77
sjötíu og sjö
յոթանասունյոթ
78
sjötíu og átta
յոթանասունութ
79
sjötíu og níu
յոթանասունինը
80
áttatíu
ութանասուն
81
áttatíu og einn
ութանասունմեկ
82
áttatíu og tveir
ութանասուներկու
83
áttatíu og þrír
ութանասուներեք
84
áttatíu og fjórir
ութանասունչորս
85
áttatíu og fimm
ութանասունհինգ
86
áttatíu og sex
ութանասունվեց
87
áttatíu og sjö
ութանասունյոթ
88
áttatíu og átta
ութանասունութ
89
áttatíu og níu
ութանասունինը
90
níutíu
իննսուն
91
níutíu og einn
իննսունմեկ
92
níutíu og tveir
իննսուներկու
93
níutíu og þrír
իննսուներեք
94
níutíu og fjórir
իննսունչորս
95
níutíu og fimm
իննսունհինգ
96
níutíu og sex
իննսունվեց
97
níutíu og sjö
իննսունյոթ
98
níutíu og átta
իննսունութ
99
níutíu og níu
իննսունինը
100
hundrað
հարյուր

Comments

Loading Comments