Թվերը Կատալաներեն

Թվերը Կատալաներեն

0
zero
զէրօ
1
u
մեկ
2
dos
երկու
3
tres
երեք
4
quatre
չորս
5
cinc
հինգ
6
sis
վեց
7
set
յոթ
8
vuit
ութ
9
nou
ինը
10
deu
տաս
11
onze
տասնմեկ
12
dotze
տասներկու
13
tretze
տասներեք
14
catorze
տասնչորս
15
quinze
տասնհինգ
16
setze
տասնվեց
17
disset
տասնյոթ
18
divuit
տասնութ
19
dinou
տասնինը
20
vint
քսան
21
vint-i-u
քսանմեկ
22
vint-i-dos
քսաներկու
23
vint-i-tres
քսաներեք
24
vint-i-quatre
քսանչորս
25
vint-i-cinc
քսանհինգ
26
vint-i-sis
քսանվեց
27
vint-i-set
քսանյոթ
28
vint-i-vuit
քսանութ
29
vint-i-nou
քսանինը
30
trenta
երեսուն
31
trenta-u
երեսունմեկ
32
trenta-dos
երեսուներեք
33
trenta-tres
երեսուներեք
34
trenta-quatre
երեսունչորս
35
trenta-cinc
երեսունհինգ
36
trenta-sis
երեսունվեց
37
trenta-set
երեսունյոթ
38
trenta-vuit
երեսունութ
39
trenta-nou
երեսունինը
40
quaranta
քառասուն
41
quaranta-u
քառասունմեկ
42
quaranta-dos
քառասուներկու
43
quaranta-tres
քառասուներեք
44
quaranta-quatre
քառասունչորս
45
quaranta-cinc
քառասունհինգ
46
quaranta-sis
քառասունվեց
47
quaranta-set
քառասունյոթ
48
quaranta-vuit
քառասունութ
49
quaranta-nou
քառասունինը
50
cinquanta
հիսուն
51
cinquanta-u
հիսունմեկ
52
cinquanta-dos
հիսուներկու
53
cinquanta-tres
հիսուներեք
54
cinquanta-quatre
հիսունչորս
55
cinquanta-cinc
հիսունհինգ
56
cinquanta-sis
հիսունվեց
57
cinquanta-set
հիսունյոթ
58
cinquanta-vuit
հիսունութ
59
cinquanta-nou
հիսունինը
60
seixanta
վաթսուն
61
seixanta-u
վաթսունմեկ
62
seixanta-dos
Վաթսուն
63
seixanta-tres
վաթսուներեք
64
seixanta-quatre
վաթսունչորս
65
seixanta-cinc
վաթսունհինգ
66
seixanta-sis
վաթսունվեց
67
seixanta-set
վաթսունյոթ
68
seixanta-vuit
վաթսունութ
69
seixanta-nou
վաթսունինը
70
setanta
յոթանասուն
71
setanta
յոթանասունմեկ
72
setanta-dos
յոթանասուներկու
73
setanta-tres
յոթանասուներեք
74
setanta-quatre
յոթանասունչորս
75
setanta-cinc
յոթանասունհինգ
76
setanta-sis
յոթանասունվեց
77
setanta-set
յոթանասունյոթ
78
setanta-vuit
յոթանասունութ
79
setanta-nou
յոթանասունինը
80
vuitanta
ութանասուն
81
vuitanta-u
ութանասունմեկ
82
vuitanta-dos
ութանասուներկու
83
vuitanta-tres
ութանասուներեք
84
vuitanta-quatre
ութանասունչորս
85
vuitanta-cinc
ութանասունհինգ
86
vuitanta-sis
ութանասունվեց
87
vuitanta-set
ութանասունյոթ
88
vuitanta-vuit
ութանասունութ
89
vuitanta-nou
ութանասունինը
90
noranta
իննսուն
91
noranta-u
իննսունմեկ
92
noranta-dos
իննսուներկու
93
noranta-tres
իննսուներեք
94
noranta-quatre
իննսունչորս
95
noranta-cinc
իննսունհինգ
96
noranta-sis
իննսունվեց
97
noranta-set
իննսունյոթ
98
noranta-vuit
իննսունութ
99
noranta-nou
իննսունինը
100
per cent
հարյուր

Comments

Loading Comments