Թվերը Կորեերեն

Թվերը Կորեերեն

0
զէրօ
1
하나
մեկ
2
երկու
3
երեք
4
չորս
5
다섯
հինգ
6
여섯
վեց
7
일곱
յոթ
8
여덟
ութ
9
아홉
ինը
10
տաս
11
열하나
տասնմեկ
12
열둘
տասներկու
13
열셋
տասներեք
14
열넷
տասնչորս
15
열다섯
տասնհինգ
16
열여섯
տասնվեց
17
열일곱
տասնյոթ
18
열여덟
տասնութ
19
열아홉
տասնինը
20
스물
քսան
21
스물하나
քսանմեկ
22
스물둘
քսաներկու
23
스물셋
քսաներեք
24
스물넷
քսանչորս
25
스물 다섯
քսանհինգ
26
스물 여섯
քսանվեց
27
스물 일곱
քսանյոթ
28
스물여덟
քսանութ
29
스물아홉
քսանինը
30
서른
երեսուն
31
서른하나
երեսունմեկ
32
서른둘
երեսուներեք
33
서른셋
երեսուներեք
34
서른넷
երեսունչորս
35
서른다섯
երեսունհինգ
36
서른여섯
երեսունվեց
37
서른일곱
երեսունյոթ
38
서른여덟
երեսունութ
39
서른아홉
երեսունինը
40
마흔
քառասուն
41
마흔하나
քառասունմեկ
42
마흔둘
քառասուներկու
43
마흔셋
քառասուներեք
44
마흔넷
քառասունչորս
45
마흔다섯
քառասունհինգ
46
마흔여섯
քառասունվեց
47
마흔일곱
քառասունյոթ
48
마흔여덟
քառասունութ
49
마흔아홉
քառասունինը
50
հիսուն
51
쉰하나
հիսունմեկ
52
쉰둘
հիսուներկու
53
쉰셋
հիսուներեք
54
쉰넷
հիսունչորս
55
쉰다섯
հիսունհինգ
56
쉰여섯
հիսունվեց
57
쉰일곱
հիսունյոթ
58
쉰여덟
հիսունութ
59
쉰아홉
հիսունինը
60
예순
վաթսուն
61
예순하나
վաթսունմեկ
62
예순둘
Վաթսուն
63
예순셋
վաթսուներեք
64
예순넷
վաթսունչորս
65
예순다섯
վաթսունհինգ
66
예순여섯
վաթսունվեց
67
예순일곱
վաթսունյոթ
68
예순여덟
վաթսունութ
69
예순아홉
վաթսունինը
70
일흔
յոթանասուն
71
일흔하나
յոթանասունմեկ
72
일흔둘
յոթանասուներկու
73
일흔셋
յոթանասուներեք
74
일흔넷
յոթանասունչորս
75
일흔다섯
յոթանասունհինգ
76
일흔여섯
յոթանասունվեց
77
일흔일곱
յոթանասունյոթ
78
일흔여덟
յոթանասունութ
79
일흔아홉
յոթանասունինը
80
여든
ութանասուն
81
여든하나
ութանասունմեկ
82
여든둘
ութանասուներկու
83
여든셋
ութանասուներեք
84
여든넷
ութանասունչորս
85
여든다섯
ութանասունհինգ
86
여든여섯
ութանասունվեց
87
여든일곱
ութանասունյոթ
88
여든여덟
ութանասունութ
89
여든아홉
ութանասունինը
90
아흔
իննսուն
91
아흔하나
իննսունմեկ
92
아흔둘
իննսուներկու
93
아흔셋
իննսուներեք
94
아흔넷
իննսունչորս
95
아흔다섯
իննսունհինգ
96
아흔여섯
իննսունվեց
97
아흔일곱
իննսունյոթ
98
아흔여덟
իննսունութ
99
아흔아홉
իննսունինը
100
հարյուր

Comments

Loading Comments