Թվերը Մոնղոլական

Թվերը Մոնղոլական

0
тэг
զէրօ
1
нэг
մեկ
2
хоёр
երկու
3
гурав
երեք
4
дөрөв
չորս
5
тав
հինգ
6
зургаа
վեց
7
долоо
յոթ
8
найм
ութ
9
ес
ինը
10
арав
տաս
11
арван нэг
տասնմեկ
12
арван хоёр
տասներկու
13
арван гурав
տասներեք
14
арван дөрөв
տասնչորս
15
арван тав
տասնհինգ
16
арван зургаа
տասնվեց
17
арван долоо
տասնյոթ
18
арван найм
տասնութ
19
арван ес
տասնինը
20
хорь
քսան
21
хорин нэг
քսանմեկ
22
хорин хоёр
քսաներկու
23
хорин гурав
քսաներեք
24
хорин дөрөв
քսանչորս
25
хорин тав
քսանհինգ
26
хорин зургаа
քսանվեց
27
хорин долоо
քսանյոթ
28
хорин найм
քսանութ
29
хорин ес
քսանինը
30
гуч
երեսուն
31
гуч нэг
երեսունմեկ
32
гуч хоёр
երեսուներեք
33
гуч гурав
երեսուներեք
34
гуч дөрөв
երեսունչորս
35
гуч тав
երեսունհինգ
36
гуч зургаа
երեսունվեց
37
гуч долоо
երեսունյոթ
38
гуч найм
երեսունութ
39
гуч ес
երեսունինը
40
дөч
քառասուն
41
дөч нэг
քառասունմեկ
42
дөч хоёр
քառասուներկու
43
дөч гурав
քառասուներեք
44
дөч дөрөв
քառասունչորս
45
дөч тав
քառասունհինգ
46
дөч зургаа
քառասունվեց
47
дөч долоо
քառասունյոթ
48
дөч найм
քառասունութ
49
дөч ес
քառասունինը
50
тави
հիսուն
51
тави нэг
հիսունմեկ
52
тави хоёр
հիսուներկու
53
тави гурав
հիսուներեք
54
тави дөрөв
հիսունչորս
55
тави тав
հիսունհինգ
56
тави зургаа
հիսունվեց
57
тави долоо
հիսունյոթ
58
тави найм
հիսունութ
59
тави ес
հիսունինը
60
жар
վաթսուն
61
жар нэг
վաթսունմեկ
62
жар хоёр
Վաթսուն
63
жар гурав
վաթսուներեք
64
жар дөрөв
վաթսունչորս
65
жар тав
վաթսունհինգ
66
жар зургаа
վաթսունվեց
67
жар долоо
վաթսունյոթ
68
жар найм
վաթսունութ
69
жар ес
վաթսունինը
70
дал
յոթանասուն
71
дал нэг
յոթանասունմեկ
72
дал хоёр
յոթանասուներկու
73
дал гурав
յոթանասուներեք
74
дал дөрөв
յոթանասունչորս
75
дал тав
յոթանասունհինգ
76
дал зургаа
յոթանասունվեց
77
дал долоо
յոթանասունյոթ
78
дал найм
յոթանասունութ
79
дал ес
յոթանասունինը
80
ная
ութանասուն
81
ная нэг
ութանասունմեկ
82
ная хоёр
ութանասուներկու
83
ная гурав
ութանասուներեք
84
ная дөрөв
ութանասունչորս
85
ная тав
ութանասունհինգ
86
ная зургаа
ութանասունվեց
87
ная долоо
ութանասունյոթ
88
ная найм
ութանասունութ
89
ная ес
ութանասունինը
90
ер
իննսուն
91
ер нэг
իննսունմեկ
92
ер хоёр
իննսուներկու
93
ер гурав
իննսուներեք
94
ер дөрөв
իննսունչորս
95
ер тав
իննսունհինգ
96
ер зургаа
իննսունվեց
97
ер долоо
իննսունյոթ
98
ер найм
իննսունութ
99
ер ес
իննսունինը
100
нэг зуу
հարյուր

Comments

Loading Comments