Թվերը Ճապոներեն

Թվերը Ճապոներեն

0
(ゼロ/零)
զէրօ
1
մեկ
2
երկու
3
երեք
4
չորս
5
հինգ
6
վեց
7
յոթ
8
ութ
9
ինը
10
տաս
11
十一
տասնմեկ
12
十二
տասներկու
13
十三
տասներեք
14
十四
տասնչորս
15
十五
տասնհինգ
16
十六
տասնվեց
17
十七
տասնյոթ
18
十八
տասնութ
19
十九
տասնինը
20
二十
քսան
21
二十一
քսանմեկ
22
二十二
քսաներկու
23
二十三
քսաներեք
24
二十四
քսանչորս
25
二十五
քսանհինգ
26
二十六
քսանվեց
27
二十七
քսանյոթ
28
二十八
քսանութ
29
二十九
քսանինը
30
三十
երեսուն
31
三十一
երեսունմեկ
32
三十二
երեսուներեք
33
三十三
երեսուներեք
34
三十四
երեսունչորս
35
三十五
երեսունհինգ
36
三十六
երեսունվեց
37
三十七
երեսունյոթ
38
三十八
երեսունութ
39
三十九
երեսունինը
40
四十
քառասուն
41
四十一
քառասունմեկ
42
四十二
քառասուներկու
43
四十三
քառասուներեք
44
四十四
քառասունչորս
45
四十五
քառասունհինգ
46
四十六
քառասունվեց
47
四十七
քառասունյոթ
48
四十八
քառասունութ
49
四十九
քառասունինը
50
五十
հիսուն
51
五十一
հիսունմեկ
52
五十二
հիսուներկու
53
五十三
հիսուներեք
54
五十四
հիսունչորս
55
五十五
հիսունհինգ
56
五十六
հիսունվեց
57
五十七
հիսունյոթ
58
五十八
հիսունութ
59
五十九
հիսունինը
60
六十
վաթսուն
61
六十一
վաթսունմեկ
62
六十二
Վաթսուն
63
六十三
վաթսուներեք
64
六十四
վաթսունչորս
65
六十五
վաթսունհինգ
66
六十六
վաթսունվեց
67
六十七
վաթսունյոթ
68
六十八
վաթսունութ
69
六十九
վաթսունինը
70
七十
յոթանասուն
71
七十一
յոթանասունմեկ
72
七十二
յոթանասուներկու
73
七十三
յոթանասուներեք
74
七十四
յոթանասունչորս
75
七十五
յոթանասունհինգ
76
七十六
յոթանասունվեց
77
七十七
յոթանասունյոթ
78
七十八
յոթանասունութ
79
七十九
յոթանասունինը
80
八十
ութանասուն
81
八十一
ութանասունմեկ
82
八十二
ութանասուներկու
83
八十三
ութանասուներեք
84
八十四
ութանասունչորս
85
八十五
ութանասունհինգ
86
八十六
ութանասունվեց
87
八十七
ութանասունյոթ
88
八十八
ութանասունութ
89
八十九
ութանասունինը
90
九十
իննսուն
91
九十一
իննսունմեկ
92
九十二
իննսուներկու
93
九十三
իննսուներեք
94
九十四
իննսունչորս
95
九十五
իննսունհինգ
96
九十六
իննսունվեց
97
九十七
իննսունյոթ
98
九十八
իննսունութ
99
九十九
իննսունինը
100
հարյուր

Comments

Loading Comments