Թվերը Վիետնամերեն

Թվերը Վիետնամերեն

0
Số không
զէրօ
1
Một
մեկ
2
Hai
երկու
3
Ba
երեք
4
Bốn
չորս
5
Năm
հինգ
6
Sáu
վեց
7
Bảy
յոթ
8
Tám
ութ
9
Chín
ինը
10
Mười
տաս
11
Mười một
տասնմեկ
12
Mười hai
տասներկու
13
Mười ba
տասներեք
14
Mười bốn
տասնչորս
15
Mười lăm
տասնհինգ
16
Mười sáu
տասնվեց
17
Mười bảy
տասնյոթ
18
Mười tám
տասնութ
19
Mười chín
տասնինը
20
Hai mươi
քսան
21
Hai mươi mốt
քսանմեկ
22
Hai mươi hai
քսաներկու
23
Hai mươi ba
քսաներեք
24
Hai mươi bốn
քսանչորս
25
Hai mươi lăm
քսանհինգ
26
Hai mươi sáu
քսանվեց
27
Hai mươi bảy
քսանյոթ
28
Hai mươi tám
քսանութ
29
Hai mươi chín
քսանինը
30
Ba mươi
երեսուն
31
Ba mươi mốt
երեսունմեկ
32
Ba mươi hai
երեսուներեք
33
Ba mươi ba
երեսուներեք
34
Ba mươi bốn
երեսունչորս
35
Ba mươi năm
երեսունհինգ
36
Ba mươi sáu
երեսունվեց
37
Ba mươi bảy
երեսունյոթ
38
Ba mươi tám
երեսունութ
39
Ba mươi chín
երեսունինը
40
Bốn mươi
քառասուն
41
Bốn mươi mốt
քառասունմեկ
42
Bốn mươi hai
քառասուներկու
43
Bốn mươi ba
քառասուներեք
44
Bốn mươi bốn
քառասունչորս
45
Bốn mươi lăm
քառասունհինգ
46
Bốn mươi sáu
քառասունվեց
47
Bốn mươi bảy
քառասունյոթ
48
Bốn mươi tám
քառասունութ
49
Bốn mươi chín
քառասունինը
50
Năm mươi
հիսուն
51
Năm mươi mốt
հիսունմեկ
52
Năm mươi hai
հիսուներկու
53
Năm mươi ba
հիսուներեք
54
Năm mươi bốn
հիսունչորս
55
Năm mươi lăm
հիսունհինգ
56
Năm mươi sáu
հիսունվեց
57
Năm mươi bảy
հիսունյոթ
58
Năm mươi tám
հիսունութ
59
Năm mươi chín
հիսունինը
60
Sáu chục
վաթսուն
61
Sáu mươi một
վաթսունմեկ
62
Sáu mươi hai
Վաթսուն
63
Sáu mươi ba
վաթսուներեք
64
Sáu mươi bốn
վաթսունչորս
65
Sáu mươi lăm
վաթսունհինգ
66
Sáu mươi sáu
վաթսունվեց
67
Sáu mươi bảy
վաթսունյոթ
68
Sáu mươi tám
վաթսունութ
69
Sáu mươi chín
վաթսունինը
70
Bảy mươi
յոթանասուն
71
Bảy mươi một
յոթանասունմեկ
72
Bảy mươi hai
յոթանասուներկու
73
Bảy mươi ba
յոթանասուներեք
74
Bảy mươi bốn
յոթանասունչորս
75
Bảy mươi lăm
յոթանասունհինգ
76
Bảy sáu
յոթանասունվեց
77
Bảy mươi bảy
յոթանասունյոթ
78
Bảy mươi tám
յոթանասունութ
79
Bảy mươi chín
յոթանասունինը
80
Tám mươi
ութանասուն
81
Tám mươi mốt
ութանասունմեկ
82
Tám mươi hai
ութանասուներկու
83
Tám mươi ba
ութանասուներեք
84
Tám mươi bốn
ութանասունչորս
85
Tám mươi lăm
ութանասունհինգ
86
Tám mươi sáu
ութանասունվեց
87
Tám mươi bảy
ութանասունյոթ
88
Tám mươi tám
ութանասունութ
89
Tám mươi chín
ութանասունինը
90
Chín chục
իննսուն
91
Chín mươi phần một
իննսունմեկ
92
Chín mươi hai
իննսուներկու
93
Chín mươi ba
իննսուներեք
94
Chín mươi bốn
իննսունչորս
95
Chín mươi lăm
իննսունհինգ
96
Chín mươi sáu
իննսունվեց
97
Chín mươi bảy
իննսունյոթ
98
Chín mươi tám
իննսունութ
99
Chín mươi chín
իննսունինը
100
Một trăm
հարյուր

Comments

Loading Comments