Angka dalam Bahasa Finlandia

Angka dalam Bahasa Finlandia

#IndonesiaFinlandiaSound
0nolNolla
1satuyksi
2duakaksi
3tigakolme
4empatneljä
5limaviisi
6enamkuusi
7tujuhseitsemän
8delapankahdeksan
9sembilanyhdeksän
10sepuluhkymmenen
11sebelasyksitoista
12dua belaskaksitoista
13tiga belaskolmetoista
14empat belasneljätoista
15lima belasviisitoista
16enam belaskuusitoista
17tujuh belasseitsemäntoista
18delapan belaskahdeksantoista
19sembilan belasyhdeksäntoista
20dua puluhkaksikymmentä
21dua puluh satukaksikymmentäyksi
22dua puluh duakaksikymmentäkaksi
23dua puluh tigakaksikymmentäkolme
24dua puluh empatkaksikymmentäneljä
25dua puluh limakaksikymmentäviisi
26dua puluh enamkaksikymmentäkuusi
27dua puluh tujuhkaksikymmentäseitsemän
28dua puluh delapankaksikymmentäkahdeksan
29dua puluh sembilankaksikymmentäyhdeksän
30tiga puluhkolmekymmentä
31tiga puluh satukolmekymmentäyksi
32tiga puluh duakolmekymmentäkaksi
33tiga puluh tigakolmekymmentäkolme
34tiga puluh empatkolmekymmentäneljä
35tiga puluh limakolmekymmentäviisi
36tiga puluh enamkolmekymmentäkuusi
37tiga puluh tujuhkolmekymmentäseitsemän
38tiga puluh delapankolmekymmentäkahdeksan
39tiga puluh sembilankolmekymmentäyhdeksän
40empat puluhneljäkymmentä
41empat puluh satuneljäkymmentäyksi
42empat puluh duaneljäkymmentäkaksi
43empat puluh tiganeljäkymmentäkolme
44empat puluh empatneljäkymmentäneljä
45empat puluh limaneljäkymmentäviisi
46empat puluh enamneljäkymmentäkuusi
47empat puluh tujuhneljäkymmentäseitsemän
48empat puluh delapanneljäkymmentäkahdeksan
49empat puluh sembilanneljäkymmentäyhdeksän
50lima puluhviisikymmentä
51lima puluh satuviisikymmentäyksi
52lima puluh duaviisikymmentäkaksi
53lima puluh tigaviisikymmentäkolme
54lima puluh empatviisikymmentäneljä
55lima puluh limaviisikymmentäviisi
56lima puluh enamviisikymmentäkuusi
57lima puluh tujuhviisikymmentäseitsemän
58lima puluh delapanviisikymmentäkahdeksan
59lima puluh sembilanviisikymmentäyhdeksän
60enam puluhkuusikymmentä
61enam puluh satukuusikymmentäyksi
62enam puluh duakuusikymmentäkaksi
63enam puluh tigakuusikymmentäkolme
64enam puluh empatkuusikymmentäneljä
65enam puluh limakuusikymmentäviisi
66enam puluh enamkuusikymmentäkuusi
67enam puluh tujuhkuusikymmentäseitsemän
68enam puluh delapankuusikymmentäkahdeksan
69enam puluh sembilankuusikymmentäyhdeksän
70tujuh puluhseitsemänkymmentä
71tujuh puluh satuseitsemänkymmentäyksi
72tujuh puluh duaseitsemänkymmentäkaksi
73tujuh puluh tigaseitsemänkymmentäkolme
74tujuh puluh empatseitsemänkymmentäneljä
75tujuh puluh limaseitsemänkymmentäviisi
76tujuh puluh enamseitsemänkymmentäkuusi
77tujuh puluh tujuhseitsemänkymmentäseitsemän
78tujuh puluh delapanseitsemänkymmentäkahdeksan
79tujuh puluh sembilanseitsemänkymmentäyhdeksän
80delapan puluhkahdeksankymmentä
81delapan puluh satukahdeksankymmentäyksi
82delapan puluh duakahdeksankymmentäkaksi
83delapan puluh tigakahdeksankymmentäkolme
84delapan puluh empatkahdeksankymmentäneljä
85delapan puluh limakahdeksankymmentäviisi
86delapan puluh enamkahdeksankymmentäkuusi
87delapan puluh tujuhkahdeksankymmentäseitsemän
88delapan puluh delapankahdeksankymmentäkahdeksan
89delapan puluh sembilankahdeksankymmentäyhdeksän
90sembilan puluhyhdeksänkymmentä
91sembilan puluh satuyhdeksänkymmentäyksi
92sembilan puluh duayhdeksänkymmentäkaksi
93sembilan puluh tigayhdeksänkymmentäkolme
94sembilan puluh empatyhdeksänkymmentäneljä
95sembilan puluh limayhdeksänkymmentäviisi
96sembilan puluh enamyhdeksänkymmentäkuusi
97sembilan puluh tujuhyhdeksänkymmentäseitsemän
98sembilan puluh delapanyhdeksänkymmentäkahdeksan
99sembilan puluh sembilanyhdeksänkymmentäyhdeksän
100seratussata

Comments

Loading Comments