Angka dalam bahasa Serbia

Angka dalam bahasa Serbia

0
нула
nol
1
један
satu
2
два
dua
3
три
tiga
4
четири
empat
5
пет
lima
6
шест
enam
7
седам
tujuh
8
осам
delapan
9
девет
sembilan
10
десет
sepuluh
11
једанаест
sebelas
12
дванаест
dua belas
13
тринаест
tiga belas
14
четрнаест
empat belas
15
петнаест
lima belas
16
шеснаест
enam belas
17
седамнаест
tujuh belas
18
осамнаест
delapan belas
19
деветнаест
sembilan belas
20
двадесет
dua puluh
21
двадесет и један
dua puluh satu
22
двадесет и два
dua puluh dua
23
двадесет три
dua puluh tiga
24
двадесет и четири
dua puluh empat
25
двадесет и пет
dua puluh lima
26
двадесет и шест
dua puluh enam
27
двадесет и седам
dua puluh tujuh
28
двадесет и осам
dua puluh delapan
29
двадесет и девет
dua puluh sembilan
30
тридесет
tiga puluh
31
тридесет и један
tiga puluh satu
32
тридесет и два
tiga puluh dua
33
тридесет и три
tiga puluh tiga
34
тридесет и четири
tiga puluh empat
35
тридесет и пети
tiga puluh lima
36
тридесет и шест
tiga puluh enam
37
тридесет и седам
tiga puluh tujuh
38
тридесет и осам
tiga puluh delapan
39
тридесет и девет
tiga puluh sembilan
40
четрдесет
empat puluh
41
четрдесет и један
empat puluh satu
42
четрдесет два
empat puluh dua
43
четрдесет и три
empat puluh tiga
44
четрдесет и четири
empat puluh empat
45
четрдесет и пет
empat puluh lima
46
четрдесет и шест
empat puluh enam
47
четрдесет и седам
empat puluh tujuh
48
четрдесет и осам
empat puluh delapan
49
четрдесет и девет
empat puluh sembilan
50
педесет
lima puluh
51
педесет један
lima puluh satu
52
педесет два
lima puluh dua
53
педесет три
lima puluh tiga
54
педесет четврти
lima puluh empat
55
педесет и пет
lima puluh lima
56
педесет и шест
lima puluh enam
57
педесет и седам
lima puluh tujuh
58
педесет и осам
lima puluh delapan
59
педесет и девет
lima puluh sembilan
60
шездесет
enam puluh
61
шездесет и један
enam puluh satu
62
шездесет и два
enam puluh dua
63
шездесет и три
enam puluh tiga
64
шездесет и четири
enam puluh empat
65
шездесет и пет
enam puluh lima
66
шездесет и шест
enam puluh enam
67
шездесет и седам
enam puluh tujuh
68
шездесет и осам
enam puluh delapan
69
шездесет и девет
enam puluh sembilan
70
седамдесет
tujuh puluh
71
седамдесет и један
tujuh puluh satu
72
седамдесет и два
tujuh puluh dua
73
седамдесет и три
tujuh puluh tiga
74
седамдесет и четири
tujuh puluh empat
75
седамдесет и пет
tujuh puluh lima
76
седамдесет и шест
tujuh puluh enam
77
седамдесет и седам
tujuh puluh tujuh
78
седамдесет и осам
tujuh puluh delapan
79
седамдесет и девет
tujuh puluh sembilan
80
осамдесет
delapan puluh
81
осамдесет и један
delapan puluh satu
82
осамдесет и два
delapan puluh dua
83
осамдесет и три
delapan puluh tiga
84
осамдесет и четири
delapan puluh empat
85
осамдесет и пет
delapan puluh lima
86
осамдесет и шест
delapan puluh enam
87
осамдесет и седам
delapan puluh tujuh
88
осамдесет и осам
delapan puluh delapan
89
осамдесет и девет
delapan puluh sembilan
90
деведесет
sembilan puluh
91
деведесет и један
sembilan puluh satu
92
деведесет и два
sembilan puluh dua
93
деведесет и три
sembilan puluh tiga
94
деведесет и четири
sembilan puluh empat
95
деведесет и пет
sembilan puluh lima
96
деведесет и шест
sembilan puluh enam
97
деведесет и седам
sembilan puluh tujuh
98
деведесет и осам
sembilan puluh delapan
99
деведесет и девет
sembilan puluh sembilan
100
сто
seratus

Comments

Loading Comments