Tölur á írsku

Tölur á írsku

# íslenska írska Sound
0 núll naid
1 einn a haon
2 tveir a dó
3 þrír a trí
4 fjórir a ceathair
5 fimm a cúig
6 sex a sé
7 sjö a seacht
8 átta a hocht
9 níu a naoi
10 tíu a deich
11 ellefu a haon déag
12 tólf a dó dhéag
13 þrettán a trí déag
14 fjórtán a ceathair déag
15 fimmtán a cúig déag
16 sextán a sé déag
17 sautján a seacht déag
18 átján a hocht déag
19 nítján a naoi déag
20 tuttugu fiche
21 tuttugu og einn fiche a haon
22 tuttugu og tveir fiche a dó
23 tuttugu og þrír fiche a trí
24 tuttugu og fjórir fiche a ceathair
25 tuttugu og fimm fiche a cúig
26 tuttugu og sex fiche a sé
27 tuttugu og sjö fiche a seacht
28 tuttugu og átta fiche a hocht
29 tuttugu og níu fiche a naoi
30 þrjátíu tríocha
31 þrjátíu og einn tríocha a haon
32 þrjátíu og tveir tríocha a dó
33 þrjátíu og þrír tríocha a trí
34 þrjátíu og fjórir tríocha a ceathair
35 þrjátíu og fimm tríocha a cúig
36 þrjátíu og sex tríocha a sé
37 þrjátíu og sjö tríocha a seacht
38 þrjátíu og átta tríocha a hocht
39 þrjátíu og níu tríocha a naoi
40 fjörutíu daichead
41 fjörutíu og einn daichead a haon
42 fjörutíu og tveir daichead a dó
43 fjörutíu og þrír daichead a trí
44 fjörutíu og fjórir daichead a ceathair
45 fjörutíu og fimm daichead a cúig
46 fjörutíu og sex daichead a sé
47 fjörutíu og sjö daichead a seacht
48 fjörutíu og átta daichead a hocht
49 fjörutíu og níu daichead a naoi
50 fimmtíu caoga
51 fimmtíu og einn caoga a haon
52 fimmtíu og tveir caoga a dó
53 fimmtíu og þrír caoga a trí
54 fimmtíu og fjórir caoga a ceathair
55 fimmtíu og fimm caoga a cúig
56 fimmtíu og sex caoga a sé
57 fimmtíu og sjö caoga a seacht
58 fimmtíu og átta caoga a hocht
59 fimmtíu og níu caoga a naoi
60 sextíu seasca
61 sextíu og einn seasca a haon
62 sextíu og tveir seasca a dó
63 sextíu og þrír seasca a trí
64 sextíu og fjórir seasca a ceathair
65 sextíu og fimm seasca a cúig
66 sextíu og sex seasca a sé
67 sextíu og sjö seasca a seacht
68 sextíu og átta seasca a hocht
69 sextíu og níu seasca a naoi
70 sjötíu seachtó
71 sjötíu og einn seachtó a haon
72 sjötíu og tveir seachtó a dó
73 sjötíu og þrír seachtó a trí
74 sjötíu og fjórir seachtó a ceathair
75 sjötíu og fimm seachtó a cúig
76 sjötíu og sex seachtó a sé
77 sjötíu og sjö seachtó a seacht
78 sjötíu og átta seachtó a hocht
79 sjötíu og níu seachtó a naoi
80 áttatíu ochtó
81 áttatíu og einn ochtó a haon
82 áttatíu og tveir ochtó a dó
83 áttatíu og þrír ochtó a trí
84 áttatíu og fjórir ochtó a ceathair
85 áttatíu og fimm ochtó a cúig
86 áttatíu og sex ochtó a sé
87 áttatíu og sjö ochtó a seacht
88 áttatíu og átta ochtó a hocht
89 áttatíu og níu ochtó a naoi
90 níutíu nócha
91 níutíu og einn nócha a haon
92 níutíu og tveir nócha a dó
93 níutíu og þrír nócha a trí
94 níutíu og fjórir nócha a ceathair
95 níutíu og fimm nócha a cúig
96 níutíu og sex nócha a sé
97 níutíu og sjö nócha a seacht
98 níutíu og átta nócha a hocht
99 níutíu og níu nócha a naoi
100 hundrað céad

Comments

Loading Comments