Tölur á sænsku

Tölur á sænsku

#íslenskasænskaSound
0núllnoll
1einnett
2tveirtvå
3þrírtre
4fjórirfyra
5fimmfem
6sexsex
7sjösju
8áttaåtta
9níunio
10tíutio
11ellefuelva
12tólftolv
13þrettántretton
14fjórtánfjorton
15fimmtánfemton
16sextánsexton
17sautjánsjutton
18átjánarton
19nítjánnitton
20tuttugutjugo
21tuttugu og einntjugoett
22tuttugu og tveirtjugotvå
23tuttugu og þrírtjugotre
24tuttugu og fjórirtjugofyra
25tuttugu og fimmtjugofem
26tuttugu og sextjugosex
27tuttugu og sjötjugosju
28tuttugu og áttatjugoåtta
29tuttugu og níutjugonio
30þrjátíutrettio
31þrjátíu og einntrettioett
32þrjátíu og tveirtrettiotvå
33þrjátíu og þrírtrettiotre
34þrjátíu og fjórirtrettiofyra
35þrjátíu og fimmtrettiofem
36þrjátíu og sextrettiosex
37þrjátíu og sjötrettiosju
38þrjátíu og áttatrettioåtta
39þrjátíu og níutrettionio
40fjörutíufyrtio
41fjörutíu og einnfyrtioett
42fjörutíu og tveirfyrtiotvå
43fjörutíu og þrírfyrtiotre
44fjörutíu og fjórirfyrtiofyra
45fjörutíu og fimmfyrtiofem
46fjörutíu og sexfyrtiosex
47fjörutíu og sjöfyrtiosju
48fjörutíu og áttafyrtiåtta
49fjörutíu og níufyrtionio
50fimmtíufemtio
51fimmtíu og einnfemtioett
52fimmtíu og tveirfemtiotvå
53fimmtíu og þrírfemtiotre
54fimmtíu og fjórirfemtiofyra
55fimmtíu og fimmfemtiofem
56fimmtíu og sexfemtiosex
57fimmtíu og sjöfemtiosju
58fimmtíu og áttafemtioåtta
59fimmtíu og níufemtionio
60sextíusextio
61sextíu og einnsextioett
62sextíu og tveirsextiotvå
63sextíu og þrírsextiotre
64sextíu og fjórirsextiofyra
65sextíu og fimmsextiofem
66sextíu og sexsextiosex
67sextíu og sjösextiosju
68sextíu og áttasextioåtta
69sextíu og níusextionio
70sjötíusjuttio
71sjötíu og einnsjuttioett
72sjötíu og tveirsjuttiotvå
73sjötíu og þrírsjuttiotre
74sjötíu og fjórirsjuttiofyra
75sjötíu og fimmsjuttiofem
76sjötíu og sexsjuttiosex
77sjötíu og sjösjuttiosju
78sjötíu og áttasjuttioåtta
79sjötíu og níusjuttionio
80áttatíuåttio
81áttatíu og einnåttoiett
82áttatíu og tveiråttiotvå
83áttatíu og þríråttiotre
84áttatíu og fjóriråttiofyra
85áttatíu og fimmåttiofem
86áttatíu og sexåttiosex
87áttatíu og sjöåttiosju
88áttatíu og áttaåttioåtta
89áttatíu og níuåttionio
90níutíunittio
91níutíu og einnnittioett
92níutíu og tveirnittiotvå
93níutíu og þrírnittiotre
94níutíu og fjórirnittiofyra
95níutíu og fimmnittiofem
96níutíu og sexnittiosex
97níutíu og sjönittiosju
98níutíu og áttanittioåtta
99níutíu og níunittionio
100hundraðhundra

Comments

Loading Comments