Numeri in finlandese

Numeri in finlandese

# Italiano Finlandese Sound
0 Zero Nolla
1 uno yksi
2 due kaksi
3 tre kolme
4 quattro neljä
5 cinque viisi
6 sei kuusi
7 sette seitsemän
8 otto kahdeksan
9 nove yhdeksän
10 dieci kymmenen
11 undici yksitoista
12 dodici kaksitoista
13 tredici kolmetoista
14 quattordici neljätoista
15 quindici viisitoista
16 sedici kuusitoista
17 diciassette seitsemäntoista
18 diciotto kahdeksantoista
19 diciannove yhdeksäntoista
20 venti kaksikymmentä
21 ventuno kaksikymmentäyksi
22 ventidue kaksikymmentäkaksi
23 ventitré kaksikymmentäkolme
24 ventiquattro kaksikymmentäneljä
25 venticinque kaksikymmentäviisi
26 ventisei kaksikymmentäkuusi
27 ventisette kaksikymmentäseitsemän
28 ventotto kaksikymmentäkahdeksan
29 ventinove kaksikymmentäyhdeksän
30 trenta kolmekymmentä
31 trentuno kolmekymmentäyksi
32 trentadue kolmekymmentäkaksi
33 trentatré kolmekymmentäkolme
34 trentaquattro kolmekymmentäneljä
35 trentacinque kolmekymmentäviisi
36 trentasei kolmekymmentäkuusi
37 trentasette kolmekymmentäseitsemän
38 trentotto kolmekymmentäkahdeksan
39 trentanove kolmekymmentäyhdeksän
40 quaranta neljäkymmentä
41 quarantuno neljäkymmentäyksi
42 quarantadue neljäkymmentäkaksi
43 quarantatré neljäkymmentäkolme
44 quarantaquattro neljäkymmentäneljä
45 quarantacinque neljäkymmentäviisi
46 quarantasei neljäkymmentäkuusi
47 quarantasette neljäkymmentäseitsemän
48 quarantotto neljäkymmentäkahdeksan
49 quarantanove neljäkymmentäyhdeksän
50 cinquanta viisikymmentä
51 cinquantuno viisikymmentäyksi
52 cinquantadue viisikymmentäkaksi
53 cinquantatré viisikymmentäkolme
54 cinquantaquattro viisikymmentäneljä
55 cinquantacinque viisikymmentäviisi
56 cinquantasei viisikymmentäkuusi
57 cinquantasette viisikymmentäseitsemän
58 cinquantotto viisikymmentäkahdeksan
59 cinquantanove viisikymmentäyhdeksän
60 sessanta kuusikymmentä
61 sessantuno kuusikymmentäyksi
62 sessantadue kuusikymmentäkaksi
63 sessantatré kuusikymmentäkolme
64 sessantaquattro kuusikymmentäneljä
65 sessantacinque kuusikymmentäviisi
66 sessantasei kuusikymmentäkuusi
67 sessantasette kuusikymmentäseitsemän
68 sessantotto kuusikymmentäkahdeksan
69 sessantanove kuusikymmentäyhdeksän
70 settanta seitsemänkymmentä
71 settantuno seitsemänkymmentäyksi
72 settantadue seitsemänkymmentäkaksi
73 settantatré seitsemänkymmentäkolme
74 settantaquattro seitsemänkymmentäneljä
75 settantacinque seitsemänkymmentäviisi
76 settantasei seitsemänkymmentäkuusi
77 settantasette seitsemänkymmentäseitsemän
78 settantotto seitsemänkymmentäkahdeksan
79 settantanove seitsemänkymmentäyhdeksän
80 ottanta kahdeksankymmentä
81 ottantuno kahdeksankymmentäyksi
82 ottantadue kahdeksankymmentäkaksi
83 ottantatré kahdeksankymmentäkolme
84 ottantaquattro kahdeksankymmentäneljä
85 ottantacinque kahdeksankymmentäviisi
86 ottantasei kahdeksankymmentäkuusi
87 ottantasette kahdeksankymmentäseitsemän
88 ottantotto kahdeksankymmentäkahdeksan
89 ottantanove kahdeksankymmentäyhdeksän
90 novanta yhdeksänkymmentä
91 novantuno yhdeksänkymmentäyksi
92 novantadue yhdeksänkymmentäkaksi
93 novantatré yhdeksänkymmentäkolme
94 novantaquattro yhdeksänkymmentäneljä
95 novantacinque yhdeksänkymmentäviisi
96 novantasei yhdeksänkymmentäkuusi
97 novantasette yhdeksänkymmentäseitsemän
98 novantotto yhdeksänkymmentäkahdeksan
99 novantanove yhdeksänkymmentäyhdeksän
100 cento sata

Comments

Loading Comments