Numeri in macedone

Numeri in macedone

#ItalianoMacedoneSound
0Zeroнула-
1unoеден-
2dueдва-
3treтри-
4quattroчетири-
5cinqueпет-
6seiшест-
7setteседум-
8ottoосум-
9noveдевет-
10dieciдесет-
11undiciединаесет-
12dodiciдванаесет-
13trediciтринаесет-
14quattordiciчетиринаесет-
15quindiciпетнаесет-
16sediciшеснаесет-
17diciassetteседумнаесет-
18diciottoосумнаесет-
19diciannoveдеветнаесет-
20ventiдваесет-
21ventunoдваесет и еден-
22ventidueдваесет и два-
23ventitréдваесет и три-
24ventiquattroдваесет и четири-
25venticinqueдваесет и пет-
26ventiseiдваесет и шест-
27ventisetteдваесет и седум-
28ventottoдваесет и осум-
29ventinoveдваесет и девет-
30trentaтриесет-
31trentunoтриесет и еден-
32trentadueтриесет и два-
33trentatréтриесет и три-
34trentaquattroтриесет и четири-
35trentacinqueтриесет и пет-
36trentaseiтриесет и шест-
37trentasetteтриесет и седум-
38trentottoтриесет и осум-
39trentanoveтриесет и девет-
40quarantaчетириесет-
41quarantunoчетириесет и еден-
42quarantadueчетириесет и два-
43quarantatréчетириесет и три-
44quarantaquattroчетириесет и четири-
45quarantacinqueчетириесет и пет-
46quarantaseiчетириесет и шест-
47quarantasetteчетириесет и седум-
48quarantottoчетириесет и осум-
49quarantanoveчетириесет и девет-
50cinquantaпедесет-
51cinquantunoпедесет и еден-
52cinquantadueпедесет и два-
53cinquantatréпедесет и три-
54cinquantaquattroпедесет и четири-
55cinquantacinqueпедесет и пет-
56cinquantaseiпедесет и шест-
57cinquantasetteпедесет и седум-
58cinquantottoпедесет и осум-
59cinquantanoveпедесет и девет-
60sessantaшеесет-
61sessantunoшеесет и еден-
62sessantadueшеесет и два-
63sessantatréшеесет и три-
64sessantaquattroшеесет и четири-
65sessantacinqueшеесет и пет-
66sessantaseiшеесет и шест-
67sessantasetteшеесет и седум-
68sessantottoшеесет и осум-
69sessantanoveшеесет и девет-
70settantaседумдесет-
71settantunoседумдесет и еден-
72settantadueседумдесет и два-
73settantatréседумдесет и три-
74settantaquattroседумдесет и четири-
75settantacinqueседумдесет и пет-
76settantaseiседумдесет и шест-
77settantasetteседумдесет и седум-
78settantottoседумдесет и осум-
79settantanoveседумдесет и девет-
80ottantaосумдесет-
81ottantunoосумдесет и еден-
82ottantadueосумдесет и два-
83ottantatréосумдесет и три-
84ottantaquattroосумдесет и четири-
85ottantacinqueосумдесет и пет-
86ottantaseiосумдесет и шест-
87ottantasetteосумдесет и седум-
88ottantottoосумдесет и осум-
89ottantanoveосумдесет и девет-
90novantaдеведесет-
91novantunoдеведесет и еден-
92novantadueдеведесет и два-
93novantatréдеведесет и три-
94novantaquattroдеведесет и четири-
95novantacinqueдеведесет и пет-
96novantaseiдеведесет и шест-
97novantasetteдеведесет и седум-
98novantottoдеведесет и осум-
99novantanoveдеведесет и девет-
100centoсто-

Comments

Loading Comments