Numeri in Polacco

Numeri in Polacco

0
zero
Zero
1
jeden
uno
2
dwa
due
3
trzy
tre
4
cztery
quattro
5
pięć
cinque
6
sześć
sei
7
siedem
sette
8
osiem
otto
9
dziewięć
nove
10
dziesięć
dieci
11
jedenaście
undici
12
dwanaście
dodici
13
trzynaście
tredici
14
czternaście
quattordici
15
piętnaście
quindici
16
szesnaście
sedici
17
siedemnaście
diciassette
18
osiemnaście
diciotto
19
dziewiętnaście
diciannove
20
dwadzieścia
venti
21
dwadzieścia jeden
ventuno
22
dwadzieścia dwa
ventidue
23
dwadzieścia trzy
ventitré
24
dwadzieścia cztery
ventiquattro
25
dwadzieścia pięć
venticinque
26
dwadzieścia sześć
ventisei
27
dwadzieścia siedem
ventisette
28
dwadzieścia osiem
ventotto
29
dwadzieścia dziewięć
ventinove
30
trzydzieści
trenta
31
trzydzieści jeden
trentuno
32
trzydzieści dwa
trentadue
33
trzydzieści trzy
trentatré
34
trzydzieści cztery
trentaquattro
35
trzydzieści pięć
trentacinque
36
trzydzieści sześć
trentasei
37
trzydzieści siedem
trentasette
38
trzydzieści osiem
trentotto
39
trzydzieści dziewięć
trentanove
40
czterdzieści
quaranta
41
czterdzieści jeden
quarantuno
42
czterdzieści dwa
quarantadue
43
czterdzieści trzy
quarantatré
44
czterdzieści cztery
quarantaquattro
45
czterdzieści pięć
quarantacinque
46
czterdzieści sześć
quarantasei
47
czterdzieści siedem
quarantasette
48
czterdzieści osiem
quarantotto
49
czterdzieści dziewięć
quarantanove
50
pięćdziesiąt
cinquanta
51
pięćdziesiąt jeden
cinquantuno
52
pięćdziesiąt dwa
cinquantadue
53
pięćdziesiąt trzy
cinquantatré
54
pięćdziesiąt cztery
cinquantaquattro
55
pięćdziesiąt pięć
cinquantacinque
56
pięćdziesiąt sześć
cinquantasei
57
pięćdziesiąt siedem
cinquantasette
58
pięćdziesiąt osiem
cinquantotto
59
pięćdziesiąt dziewięć
cinquantanove
60
sześćdziesiąt
sessanta
61
sześćdziesiąt jeden
sessantuno
62
sześćdziesiąt dwa
sessantadue
63
sześćdziesiąt trzy
sessantatré
64
sześćdziesiąt cztery
sessantaquattro
65
sześćdziesiąt pięć
sessantacinque
66
sześćdziesiąt sześć
sessantasei
67
sześćdziesiąt siedem
sessantasette
68
sześćdziesiąt osiem
sessantotto
69
sześćdziesiąt dziewięć
sessantanove
70
siedemdziesiąt
settanta
71
siedemdziesiąt jeden
settantuno
72
siedemdziesiąt dwa
settantadue
73
siedemdziesiąt trzy
settantatré
74
siedemdziesiąt cztery
settantaquattro
75
siedemdziesiąt pięć
settantacinque
76
siedemdziesiąt sześć
settantasei
77
siedemdziesiąt siedem
settantasette
78
siedemdziesiąt osiem
settantotto
79
siedemdziesiąt dziewięć
settantanove
80
osiemdziesiąt
ottanta
81
osiemdziesiąt jeden
ottantuno
82
osiemdziesiąt dwa
ottantadue
83
osiemdziesiąt trzy
ottantatré
84
osiemdziesiąt cztery
ottantaquattro
85
osiemdziesiąt pięć
ottantacinque
86
osiemdziesiąt sześć
ottantasei
87
osiemdziesiąt siedem
ottantasette
88
osiemdziesiąt osiem
ottantotto
89
osiemdziesiąt dziewięć
ottantanove
90
dziewięćdziesiąt
novanta
91
dziewięćdziesiąt jeden
novantuno
92
dziewięćdziesiąt dwa
novantadue
93
dziewięćdziesiąt trzy
novantatré
94
dziewięćdziesiąt cztery
novantaquattro
95
dziewięćdziesiąt pięć
novantacinque
96
dziewięćdziesiąt sześć
novantasei
97
dziewięćdziesiąt siedem
novantasette
98
dziewięćdziesiąt osiem
novantotto
99
dziewięćdziesiąt dziewięć
novantanove
100
sto
cento

Comments

Loading Comments