Numeri in Polacco

Numeri in Polacco

#ItalianoPolaccoSound
0Zerozero
1unojeden
2duedwa
3tretrzy
4quattrocztery
5cinquepięć
6seisześć
7settesiedem
8ottoosiem
9novedziewięć
10diecidziesięć
11undicijedenaście
12dodicidwanaście
13tredicitrzynaście
14quattordiciczternaście
15quindicipiętnaście
16sediciszesnaście
17diciassettesiedemnaście
18diciottoosiemnaście
19diciannovedziewiętnaście
20ventidwadzieścia
21ventunodwadzieścia jeden
22ventiduedwadzieścia dwa
23ventitrédwadzieścia trzy
24ventiquattrodwadzieścia cztery
25venticinquedwadzieścia pięć
26ventiseidwadzieścia sześć
27ventisettedwadzieścia siedem
28ventottodwadzieścia osiem
29ventinovedwadzieścia dziewięć
30trentatrzydzieści
31trentunotrzydzieści jeden
32trentaduetrzydzieści dwa
33trentatrétrzydzieści trzy
34trentaquattrotrzydzieści cztery
35trentacinquetrzydzieści pięć
36trentaseitrzydzieści sześć
37trentasettetrzydzieści siedem
38trentottotrzydzieści osiem
39trentanovetrzydzieści dziewięć
40quarantaczterdzieści
41quarantunoczterdzieści jeden
42quarantadueczterdzieści dwa
43quarantatréczterdzieści trzy
44quarantaquattroczterdzieści cztery
45quarantacinqueczterdzieści pięć
46quarantaseiczterdzieści sześć
47quarantasetteczterdzieści siedem
48quarantottoczterdzieści osiem
49quarantanoveczterdzieści dziewięć
50cinquantapięćdziesiąt
51cinquantunopięćdziesiąt jeden
52cinquantaduepięćdziesiąt dwa
53cinquantatrépięćdziesiąt trzy
54cinquantaquattropięćdziesiąt cztery
55cinquantacinquepięćdziesiąt pięć
56cinquantaseipięćdziesiąt sześć
57cinquantasettepięćdziesiąt siedem
58cinquantottopięćdziesiąt osiem
59cinquantanovepięćdziesiąt dziewięć
60sessantasześćdziesiąt
61sessantunosześćdziesiąt jeden
62sessantaduesześćdziesiąt dwa
63sessantatrésześćdziesiąt trzy
64sessantaquattrosześćdziesiąt cztery
65sessantacinquesześćdziesiąt pięć
66sessantaseisześćdziesiąt sześć
67sessantasettesześćdziesiąt siedem
68sessantottosześćdziesiąt osiem
69sessantanovesześćdziesiąt dziewięć
70settantasiedemdziesiąt
71settantunosiedemdziesiąt jeden
72settantaduesiedemdziesiąt dwa
73settantatrésiedemdziesiąt trzy
74settantaquattrosiedemdziesiąt cztery
75settantacinquesiedemdziesiąt pięć
76settantaseisiedemdziesiąt sześć
77settantasettesiedemdziesiąt siedem
78settantottosiedemdziesiąt osiem
79settantanovesiedemdziesiąt dziewięć
80ottantaosiemdziesiąt
81ottantunoosiemdziesiąt jeden
82ottantadueosiemdziesiąt dwa
83ottantatréosiemdziesiąt trzy
84ottantaquattroosiemdziesiąt cztery
85ottantacinqueosiemdziesiąt pięć
86ottantaseiosiemdziesiąt sześć
87ottantasetteosiemdziesiąt siedem
88ottantottoosiemdziesiąt osiem
89ottantanoveosiemdziesiąt dziewięć
90novantadziewięćdziesiąt
91novantunodziewięćdziesiąt jeden
92novantaduedziewięćdziesiąt dwa
93novantatrédziewięćdziesiąt trzy
94novantaquattrodziewięćdziesiąt cztery
95novantacinquedziewięćdziesiąt pięć
96novantaseidziewięćdziesiąt sześć
97novantasettedziewięćdziesiąt siedem
98novantottodziewięćdziesiąt osiem
99novantanovedziewięćdziesiąt dziewięć
100centosto

Comments

Loading Comments